Jakosäännön H-HETKI lähestyy

Jakosäännön H-HETKI lähestyy

(Alkuperäinen julkaisuvuosi 1997)

Teoston jakosääntöuudistus on loppusuoralla. Maanantaina 1.joulukuuta Teoston vuosikokouksen jatkokokous päättää isoista asioista.

Tämä Teoston kokous alkaa Hotelli Inter-Continentalissa 1.12. kello 16. Samassa paikassa jo kello 14 alkaa elvisläisten Teoston jäsenten oma kokous, jossa valmistaudutaan pari tuntia myöhemmin alkavaan Teoston kokoukseen sekä jaetaan toimistoon lähetetyt avoimet valtakirjat.

Sen kuinka tärkeää mahdollisimman monen elvisläisen osallistuminen joulukuun kokoukseen on, osoittaa jo se, että jakosäännön muutoksista näyttää olevan mahdotonta saavuttaa laajaa yksimielisyyttä. Teoston uusi jakosääntötoimikunta on kyllä lukemattomien istuntojen jälkeen päässyt yksimielisyyteen periaatteista, ja ne on lähetetty lausunnolle jäsenjärjestöille. Toimikunnan esitys on kuitenkin jo tähän mennessä saanut eri tahoilta runsaasti kritiikkiä.

Ohessa pääkohdittain lyhyt tiivistelmä nykyisestä jakosäännöstä, jakosääntötoimikunnan esityksestä sekä elvisläisten viimekeväisestä aloitteesta, joka sekin siirrettiin joulukuun kokoukseen. Tämän aloitteen periaatteita myös Elviksen johtokunta pitää edelleen parhaina lausunnossa, jonka se antoi syyskuussa. Kaikki ovat yhtä mieltä ainakin siitä, että esityskorvausten ja tallennuskorvausten jako tulee olemaan uudessa jakosäännössä sama lukuunottamatta vapaita teoksia. (lisäsi PK)

Säveltäjän ja sanoittajan suhde

1.Nykyinen jakosääntö: Useita tilanteita, joissa säveltäjä saa perusjaossa enemmän kuin sanoittaja. Sanoittajalle ei voida sopia enempää kuin säveltäjälle.

2.Jakosääntötoimikunta: Perusjaossa tasasuhde. Vakava vokaalimusiikki poikkeus, jossa ei perusjakoa ollenkaan, vaan jaosta on aina sovittava erikseen. Jaosta voi sopia kaikissa tapauksissa ja sanoittaja voi saada myös enemmän kuin säveltäjä.

3.Elvisläisten aloite: Perusjaossa tasasuhde. Ei vakavan vokaalimusiikin poikkeusta. Jaosta voi sopia kaikissa tapauksissa ja sanoittaja voi saada myös enemmän kuin säveltäjä.

A  Säveltäjä  Sanoittaja

1.    58,34    41,66

2.    50,00    50,00

3.    50,00    50,00

Kustantajan osuudet

1.Nykyinen jakosääntö: Kustantajan osuus aina 33,33% (kun sävel ja sanat on molemmat kustannettu)

2.Jakosääntötoimikunta: Kustantajan perusosuus on 33,33%. Jos kustannussopimus on kestoltaan enintään viisi vuotta ja sopimus edellyttää kustantajalta poikkeuksellisen suurta panostusta teokseen, kustantajan osuus voi olla enintään 50,00%. Kustantajan osuus voi olla pienempi kuin 33,33% silloin, kun kustantaja osallistuu muuntelijoiden osuuksiin tasaavan muuntelujaon mukaisesti (kts.taulukko C)

3.Elvisläisten aloite:Kustantajan perusosuus on 33,33%. Se voi olla myös pienempi, mutta ei suurempi.

B   Tekijät                 Kustantaja

1.  66,67                   33,33

2.  66,67 – 50,00      33,33 – 50,00

3.  66,67 – 100,00    0 – 33,33

Muuntelijoiden osuudet ja keneltä ne otetaan

C                                           Säveltäjä    Sanoittaja       Sovittaja              Kustantaja

1.esityskorvaukset                 66,67        33,33             33,33                  33,33

1.tallennuskorvaukset            66,67        33,33             33,33                  33,33

2.oletusjako                           2.              2.                   66,67 – 50,00     33,33 – 50,00

2.tasaava muuntelujako         2.              2.                   66,67 – 50,00     33,33 – 50,00

3.                                           3.              3.                   66,67 – 100,00   0 – 33,33

1.Nykyinen jakosääntö: Sovittajan perusosuus ja maksimiosuus on esityskorvauksissa aina 16,67% riippumatta siitä, onko teos kustannettu vai ei. Tallentamiskorvauksissa sovittajan osuus pienenee, kun teos kustannetaan. Sovittajan osuudet otetaan esityskorvauksissa säveltäjältä ja sanoittajalta (nykyään ilman sanoittajan lupaa) ja tallennuskorvauksissa säveltäjältä. Kääntäjän osuus otetaan aina sanoittajalta.

2.Jakosääntötoimikunta: Sovittajan perusosuus ja maksimiosuus on manuksessa 16,67% ja kustannetussa 11,11%. Sovittajan osuudet otetaan säveltäjältä, ellei muuta ole sovittu (ns.oletusjako). Sopimusjaon ensimmäisenä vaihtoehtona on ns.tasaava muuntelujako, jossa sovittajan osuudet otetaan säveltäjältä, sanoittajalta ja kustantajalta. Tämä edellyttää kaikkien lupaa. Kääntäjän osuuksissa vastaavat periaatteet.

3.Elvisläisten aloite: Sovittajan perusosuus ja maksimiosuus on manuksessa 16,66% ja kustannetussa 11,76%. Sovittajan osuus otetaan säveltäjältä, sanoittajalta ja kustantajalta. Tämä edellyttää kaikkien lupaa. Kustantajan on aina pakko osallistua, jos sovittaja saa osuuksia (tämä seuraa siitä, että kustantajan osuus voi olla enintään puolet säveltäjän ja sanoittajan yhteenlasketusta osuudesta). Kääntäjän osuuksissa vastaavat periaatteet.

teksti: Martti Heikkilä
hieman lyhentänyt ja päivittänyt: Petri Kaivanto


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 3/1997

Selaa lehden artikkeleita