ILOSAARIROCKILLE PRIX ELVIS 2001

ILOSAARIROCKILLE PRIX ELVIS 2001

Ilosaarirock ja tapahtuman järjestäjä Joensuun Popmuusikot ry on saanut tämänvuotisen Prix Elvis -palkinnon. Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry myöntää palkinnon vuosittain henkilölle tai yhteisölle, jolla on ollut merkittävät ansiot suomalaisen kevyen musiikin edistämisessä. Palkinto jaettiin yhdennentoista kerran.

Palkinnon perusteluissa sanotaan mm. näin: ”Kolmessakymmenessä vuodessa Joensuun Popmuusikot Ry:n järjestämä Ilosaarirock on vakiinnuttanut asemansa yhtenä piristävimmistä ja ennakkoluulottomimmista rocktapahtumista, jonka monipuolinen, vahvasti kotimainen ohjelmisto on tuonut esiin monia nousevia tekijöitä ja esittäjiä kattaen Suomi-rockin koko kirjon. Tapahtuma on esimerkillisesti tukenut tuotoillaan myös paikallista musiikkielämää.”

Ilosaarirock on vuosien mittaan kasvanut nykyiseen kokoonsa ja merkitykseensä yhdeksi Suomen tärkeimmistä rockfestivaaleista. Kaikki tämä on edellyttänyt valtavan määrän vapaaehtoista työtä ja suuren joukon talkoolaisia.

Jokakesäinen tapahtuma on ollut vuodesta 1995 lähtien loppuunmyyty. Festivaalialueelle on myyty lippuja päivää kohti maksimimäärä eli 17.000. Joensuun Popmuusikot ry järjestää varsinaisen festivaalin lisäksi myös monenlaisia pienimuotoisempia tapahtumia. Ilosaarirockin juhlakirja ”Rokin kolme vuosikymmentä” ilmestyi tänä vuonna. Tapahtuman kotisivu on www.ilosaarirock.fi.

Aikaisemmin Prix Elvis -palkinnon ovat vuodesta 1991 lähtien saaneet Ilpo Hakasalo, Pekka Gronow, Juhani Merimaa, UMO, Olli Metsänen ja Rautatiensoittajat Hyvinkää ry, Maarit Niiniluoto, Atte Blom, UIT, Jussi Raittinen ja Jukka Haavisto.

Georg Malmstén-säätiön apurahat v. 2001

Georg Malmstén-säätiö on jakanut 10. joulukuuta vuoden 2001 apurahat. Hakijoita oli 134 kpl. Apurahat, suuruudeltaan 6.000 – 10.000 mk myönnettiin seuraaville kevyen musiikin säveltäjille, sanoittajille ja sovittajille:

Saija Aartela, Aleksi Ahoniemi, Antti Hytti, Heikki Halme, Jussi Hakulinen, Janne Halmkrona, Janne Ikonen, Anna Kuoppamäki, Jarno Kukkonen, Pekka Laaksonen, Seppo Leino, Markku Luuppala, Antero Priha, Matti Puurtinen, Sinikka Svärd, Mauri Sumén, Seppo Tammilehto, Jonna Tervomaa ja Jani Uhlenius.

Apurahoina jaettu summa 158.000 mk on saatu lahjoituksina Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto TEOSTO ry:n kansallisista varoista sekä Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry:n kopiointikorvausvaroista.

Tämä artikkeli on haastattelu. Lue muita haastatteluita

Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 4/2001

Selaa lehden artikkeleita