ESITYSKORVAUKSET ULKOMAILTA

ESITYSKORVAUKSET ULKOMAILTA

Ulkomailta tulevia esityskorvauksia voi Teoston kautta saada samoista asioista kuin kotimaassakin, eli keikkailusta, radiosoitoista, TV-esittämisestä, internetkäytöstä, jne. Mutta kun matka on pidempi, voi mutkiakin olla paljon enemmän. Tässä joitakin vinkkejä mutkien suoristamiseksi omien ja joidenkin kolleegojen kokemusten perusteella.

Ulkomailla tapahtuvan musiikin esittämisestä maksettujen esityskorvausten saaminen omalle pankkitililleen voi olla vaikeaa, koska ulkomailla tapahtuvan esittämisen tiedot ja rahat kulkeutuvat ensiksi kunkin maan tekijänoikeusjärjestön kautta. Myös erilainen laki ja käytäntö tuottaa erilaisia tuloksia kuin meillä. Vaikkakin kaikissa maissa on erilainen käytäntö, on yksi asia yhteinen: tieto. Mitä enemmän tietoa on musiikin esittämisestä, sitä nopeammin ja todennäköisemmin esityksestä maksetut korvaukset löytävät tiensä oikeaan osoitteeseen. Tieto esityksestä voi olla vaikkapa lehtileike tai keikkajuliste. Eli kaikki ”todistusaineisto” on hyvä kerätä talteen ja säilyttää. Myös tarkat päivämäärät, yhteyshenkilöt, keikkajärjestäjät, osoitteet, puhelinnumerot, jne. ovat tärkeitä.

Kuinka toimia?

Niissä tapauksissa, joissa esityksestä on varmaa tietoa, tulee mahdollisimman pian esitystapahtuman jälkeen toimittaa tiedot kirjallisesti Teostoon ja kertoa tapahtunut esitys tai esitykset. Mikäli esityksiä on toistuvasti, kannattaa toimittaa tiedot kirjallisesti kaikista esitystapatahtumista yhtäaikaa (viimeisen esityksen jälkeen). Ennen esitystapahtumaa ei kannata ilmoittaa, sillä esitykset ja keikat voivat aina siirtyä, järjestäjä vaihtua tai ostaja perua. Vaikka ei tiedä, mutta epäilee, että omaa musiikkia esitetään ulkomailla, kannattaa ottaa yhteys Teostoon. Keikoista kannattaa tehdä normaali keikkailmoitus. Teostolla on myös erillinen ulkomaan keikkailmoituslomake. Saamiensa tietojen perusteella Teosto tekee valvontapyynnön, joka sisältää tiedot musiikista, tekijöistä ja esitystapahtumasta. Valvontapyyntö lähetetään esitystapahtumamaan tekijänoikeusjärjestölle. Tarkoituksena on ilmoittaa ”hei, me tiedetään tällaisesta esityksestä, teettehän kaikkeen, että suomalaiset tekijät saavat heille kuuluvat rahansa. ” Ulkomailla ei kannata itse olla yhteydessä paikalliseen toimistoon, se voi jopa hankaloittaa asian hoitamista. Kansainväliset säännötkin sanovat, että yhteydenpito toimii seurojen välillä.

Valvontapyynnön jälkeen?

Valvontapyyntöön tulee vastaus. Teosto toimittaa vastauksen tekijöille tiedoksi. Lähes aina vastaus on ”OK”. Silloin tällöin vastaus on ”emme tiedä tällaisesta esityksestä, tarvitsemme lisätietoa”. Syynä voi olla, että tietoa on liian vähän, tai esim. keikkajärjestäjän tai TV-yhtiön nimi on väärin. On myös mahdollista, että vaikka Suomessa tietty esittäminen tuo esityskorvauksia tekijöille, niin jossain toisessa maassa ei. Silloin valvontapyyntöön tulee vastaukseksi ”tiedämme esityksestä, mutta siitä ei maassamme saa korvauksia”. Tilityskäytännöt vaihtelevat maittain.

Erot eri maiden tekijänoikeuslaeissa ja -käytännöissä voivat olla hyvinkin suuria. Esim USA:ssa, jossa kaikki on suurta ja ihmeellistä, on myös tekijänoikeus sitä. Eri keikkajärjestäjät, esiintymispaikat, levy-yhtiöt, jne. voivat olla eriarvoisia. USA:ssa ja monessa muussakin maassa käytetään paljon otantajärjestelmiä, eli kaikkea esitettyä musiikkia ei raportoida vaan tietyllä otantajärjestelmällä poimitaan tiedot sieltä täältä. Näitä järjestelmiä on monen laatuisia, eivätkä kaikki ole otantajärjestelmiä muuta kuin nimeltään. Myös Euroopassa on paljon eroja. Pohjoismaissa käytännöt ovat aika samanlaisia, mutta heti Saksasta löytyy isojakin eroja meidän tapoihin. Asioiden hoitonopeudessakin on eroja, mitä lämpimämpi maa, sitä hitaampi nopeus.

Aivan oma lukunsa on myös se, kuinka paljon rahaa mistäkin esityksestä mistäkin maasta tulee. Jo länsinaapureilla Ruotsissa ja Norjassa on edelleen genrejärjestelmä (siis vakavasta musiikista maksetaan enemmän), Tanskassa on vakavien pituuskerroin (mitä pidempi teos, siitä suurempi tilitys minuuttiakin kohti). Ennenkuin mahdolliset rahat ovat tilillä, kuluu tavallisesti aikaa keskimäärin 2 vuotta. Toimitin omat tietoni Teostoon 13.10.2000, joten laskettu aika on aikaisintaan kesällä 2002.

Seuraavaan lehteen toivon saavani tiedot oikeasta seurantaraportin vastauksesta, nimittäin omastani.

Teksti: Otto A.

Tämä artikkeli on haastattelu. Lue muita haastatteluita

Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 4/2000

Selaa lehden artikkeleita