ELVISin VUOSIKOKOUS

ELVISin VUOSIKOKOUS

Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 24. helmikuuta Helsingissä, Teatteri Avoimien Ovien tiloissa. Läsnä oli 43 yhdistyksen jäsentä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valitun Henrik Otto Donnerin johdolla kokous käsitteli sääntömääräiset asiat, eli mm. toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2002, toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2003, sekä toimitti johtokunnan jäsenten vaalin erovuoroisten tilalle. ELVISin vuosikokoukselle kuuluu myös Malmstén-säätiön hallituksen vaali.

Vuosikokous sujui hyvässä hengessä ja varsin ripeästi. Vs. toiminnanjohtaja Pekka Nissilän esittelemä toimintakertomus hyväksyttiin keskustelutta, kuten myös tilinpäätös. Kokous myönsi johtokunnalle vastuuvapauden. (Mainittakoon, että tavan mukaan toimintakertomus postitetaan jäsenille.)

Myös toimintasuunnitelma sekä talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti. Toiminnan suhteen pyritään jatkossa aloittamaan uudelleen ”Tekijäillat”, eli valitun teeman ympärille kootut tilaisuudet, joihin yhdistys kustantaa pienen iskuryhmän alustajiksi sekä tiedonjakajiksi. Tilaisuuksien tarkoituksena on tiedonjaon lisäksi edistää molemminpuolista kanssakäymistä ja saada mahdollisesti yhdistykselle myös uusia jäseniä.

Tommi Lindell on johtokunnan uusi jäsen.

Yhdistyksen juhlavuoteen (2004) liittyen tulee jo kuluvan toimintavuoden puitteisiin joitakin toimintoja ja kulueriä, joihin budjetissa varauduttiin. Juhlavuoden toimintoja suunnittelemaan on johtokunta päättänyt perustaa toimikunnan, joka aloittaa kokouksensa jo kuluvana keväänä.

Palkkioiden suhteen vuosikokous hyväksyi esityksen mukaisesti johtokunnan kokouspalkkioiden noston, sekä varapuheenjohtajan kuukausikorvauksen vaihtamisen tehtäväkohtaiseen korvaukseen.

Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti uudelleen erovuorossa ollut Eero Lupari. Muut erovuoroiset johtokunnan jäsenet olivat Timo Forsström, Jari Knuutinen ja Janne Louhivuori. Kaikki olivat valmiita jatkamaan johtokuntatyössä, ja heidän lisäkseen vaalivaliokunta esitti johtokuntaan Tommi Lindelliä. Suoritetussa vaalissa äänet jakautuivat seuraavasti: Jari Knuutinen/34, Timo Forsström/32, Tommi Lindell/31 ja Janne Louhivuori/25. Näin ollen Tommi Lindell nousi uutena jäsenenä yhdistyksen johtokuntaan.

Varapuheenjohtaja Eero Lupari esitti viisitoistavuotisen johtokuntapestinsä päättäneelle Janne Louhivuorelle lämpimät kiitokset ansiokkaasta työstä ja panoksesta yhdistyksen hyväksi. Janne on mukana erilaisissa työryhmissä, ja edustajana mm. LUSESissa ja FIMICissä, joten hänen työpanoksensa jatkuu edelleenkin.

Vuosikokous hyväksyi johtokunnan tekemän esityksen Georg Malmstén -säätiön hallituksen kokoonpanosta. Erovuoroiset Arthur Fuhrmann, Markku Johansson ja Jussi Sydänmäki valittiin uudestaan, sekä edesmenneiden Jaakko Salon ja Ragni Malmsténin tilalle valittiin Pekka Nissilä ja Yatta Malmstén (suvun edustaja). Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee hallitus keskuudestaan.

Jäsenaloitteita ei vuosikokoukselle oltu esitetty.

Teksti: Pekka Nissilä

Tämä artikkeli on haastattelu. Lue muita haastatteluita

Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 1/2003

Selaa lehden artikkeleita