ELVIS ry:n strategia 2005-10

ELVIS ry:n strategia 2005-10

Mitkä ovat Elvis ry:n arvot?

Tekijyys. Tekijänoikeus. Tekijänoikeuslakiin perustuva tasa-arvo. Käytön mukainen tekijänoikeuskorvaus. Musiikin moniarvoisuus.

Mikä on Elvis ry:n missio eli toiminta-ajatus?

Säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien toimeentulon ja arvostuksen edistäminen.

Mitkä ovat Elvis ry:n strategiset tavoitteet 2006?

Teoston johtokunnan kokoonpano määräytyy eri oikeudenhaltijaryhmien taloudellisten painoarvojen mukaisesti. Päätös, suunnitelma ja aikataulu kansallisten varojen pidätyksen minimoimiseksi ja rajaamiseksi vain tekijyyttä ja tekijänoikeutta edistäviin toimintoihin. Musiikin luonteen ja perinnän mukainen tekijänoikeuskorvausten tilitys.

Mikä on Elvis ry:n visio 2009?

”Elvis” aktiivinen, merkittävä ja tunnustettu vaikuttaja. Vahva tekijänoikeus. Monipuolinen musiikin käyttö. Käytön mukainen tekijänoikeuskorvaus toteutunut. Kansallisilla varoilla ylläpidettävää toimintaa rahoitetaan enenevässä määrin muualta kuin vuotuisista jakovaroista. Elviksen päätöksentekoelinten ammattimainen toiminta ja toiminta nuorempien käsissä.

Mitkä ovat olleet Elvis ry:n ydintoiminta-alueet 1950-1990 -luvuilla?

Edunvalvonta, tekijänoikeus ja kulttuuripolitiikka?

Entä tästä eteenpäin?

Ydintoiminta-alueet ovat tekijänoikeus ja tekijyys. Edunvalvontaa jatketaan niiden tukitoimintana.

Entä AY-toiminta?

Se on terminä vanhentunut. Nykytilanteeseen paremmin sopiva termi on edunvalvonta: sopimusneuvonta, ammattikunnan ja tekijöiden aseman puolustaminen ja edistäminen.

Kukaan ei tiedä, miten maailma muuttuu vuoteen 2009 mennessä. Menestyykö kotimainen musiikkibisnes vai taantuuko se? Vahvistuvatko tekijänoikeudet vai heikkenevätkö? Mitkä ovat Elvis ry:n strategiset välttämättömyydet, jos haluamme kaikissa vaihtoehdoissa säilyttää toimintakyvyn?

Tekijänoikeuksien puolustaminen. Hallittu moniarvoisuus. Tiivis yhteistyö jäsenistön kanssa. Kotimaisuuden löytäminen uudessa muodossa.

Miten Elvis ry:n toimintaympäristö on muuttunut alkuajoista?

Kevyen musiikin asema selvästi vahvempi. Jäsenistön lisääntyvä heterogeenisyys.

Tässä välähdyksiä siitä, mitä Elvis ry:n strategia vuosille 2005-2009 pitää sisällään. Yhdistyksen johtokunta hyväksyi sen kokouksessaan 19.1. 2005 ja tarkoitus on, että sen sisältämiä linjauksia johtokunta pyrkii noudattamaan lähiaikojen päätöksissään. Vuositasolla päätöksiä ohjaa myös jäsenten vuosikokouksessa hyväksymä toimintasuunnitelma, jonka kanssa johtokunnan oma strategia on tietysti sopusoinnussa.

Elvis ry:n strategia 2005-2009 syntyi siten, että syyskuussa 2003 johtokunta asetti strategiatyöryhmän. Puheenjohtajaksi johtokunta nimesi Arto Tammisen ja jäseniksi Martti Heikkilän ja Jori Nummelinin. Työryhmä kutsui asiantuntijaksi Eero Luparin. Työryhmä kokoontui yhteensä 14 kertaa. Elvis ry:n johtokunta käsitteli työn tuloksia kolmessa kokouksessa ja teki siihen tiettyjä muutoksia ennen lopullista hyväksymistä 19.1. 2005.

Työryhmän loppuraportti on 59 sivuinen. Yhdistyksen äskeisessä vuosikokouksessa 17.2. Arto Tamminen esitteli sen lyhyesti jäsenille. Strategian sisältö ja linjaukset tulevat eri tavoin näkymään myös tulevissa Selviksissä.

Strategiatyöryhmän puheenjohtajan, Arto Tammisen ajatuksia seuraavalla sivulla.

Teksti: Martti Heikkilä

Tämä artikkeli on haastattelu. Lue muita haastatteluita

Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 1/2005

Selaa lehden artikkeleita