Elvis kyseli, jäsenet vastasivat

Elvis kyseli, jäsenet vastasivat

Elvis uteli syyskuussa jäseniltään, mistä heidän tulonsa muodostuvat. Tekijänoikeuskorvauksista? Musiikin esittämisestä? Vai Jostakin muusta työstä kuin musiikista? Kävi ilmi, että vain aniharva elää ainoastaan tekijänoikeuskorvauksilla.

Valtaosalle (39%) tekijänoikeuskorvaukset ovat alle kymmenen prosenttia tuloista. Vain alle kolme prosenttia vastaajista ilmoitti, että yli 90% tuloista on tekijänoikeuskorvauksia. 88 prosentilla vastaajista tekijänoikeustulot ovat alle puolet tuloista. Ja 12 prosentilla yli puolet tuloista. Tekijänoikeuskorvausten määrä on laskenut viiden viime vuoden aikana lähes puolella vastaajista ja noussut neljäsosalla vastaajista.

Elvisläisiltä kysyttiin myös, mitä muita tulonlähteitä heillä on kuin tekijänoikeuskorvaukset. Selville saatiin, että 40% prosenttia vastaajista tekee muutakin kuin musiikkiin liittyvää työtä. Alan hommista yleisin oli musiikin esittäminen (65%). Musiikkialan opetustyöstä sekä tuottamisesta toimeentuloa saa  kolmannes vastaajista. Lisäksi oli valittavissa ”muu musiikin alalta saatu tulo” -vaihtoehto, jonka ruksitti puolet vastaajista. (Valita sai useamman kuin yhden kategorian, siksi ”vastausten summa” on yli 100%.)

Entä mikä työ on tuottoisinta? Vastaajista 36 prosenttia kertoi, että suurin tulonlähde on musiikin esittäminen. Kymmenellä prosentilla se on musiikin alan opetustyö. Niinikään kymmenen prosenttia kertoi, että tuottaminen on suurin tulonlähde. ”Muu musiikin alalta saatu tulo” oli suurin tulonlähde 20 prosentille. Ja 25 prosenttia vastaajista ilmoitti, että suurin osa tuloista tulee muulta kuin musiikin alalta.

Yritystoimintaa on puolella vastaajista. Yleisin yritysmuoto on toiminimi (22%).

Entä ovatko elvisläiset huolissaan siitä, etteivät tekijänoikeustulot kerrytä sosiaaliturvaa? Vastata saattoi asteikolla 0–10. Kympin arvoisesti huolissaan oli neljännes vastaajista. Ja muutenkin valtaosa vastauksista (n. 70%) asettui asteikon yläpäähän, lukemiin 7–10. Kolme prosenttia ei ollut yhtään huolissaan asiasta.

Tekijätiedot puuttuvat streaming-palveluista (esim. Spotify). Harmittaako? (Tätä asiaahan Elvis ry on aktiivisesti nostanut julkiseen keskusteluun.) Puolet oli täydellä kympillä sitä mieltä, että tekijätietojen puuttuminen on väärin. Ja vähän yli 30 prosenttia oli asiasta harmissaan seiskan, kasin tai ysin verran.

Kyselyyn vastasi 259 elvisläistä. Vastanneista 80% oli miehiä ja 20% naisia, kuten jäsenistöstä ylipäätäänkin. Elviksiä on lokakuun alussa tehdyn jäsenlaskennan mukaan 888. Määrä kasvaa tasaisen iloisesti: uusia jäseniä on vuoden 2016 aikana tullut 56 lokakuuhun mennessä.


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 3/2016

Selaa lehden artikkeleita