ECSA vaikuttaa EU:n ytimessä

ECSA vaikuttaa EU:n ytimessä

Tekijänoikeusasioiden edistämisessä EU-lainsäädäntö on avainasemassa. Elvis ry on jäsen eurooppalaisten tekijäjärjestöjen kattojärjestössä ECSA:ssa, jotta suomalaisten musiikintekijöiden ääni kuuluu kattavasti Brysselissäkin.

Vuonna 2006 perustettu tekijäjärjestöjen kattojärjestö European Composer & Songwriter Alliance (ECSA) toimii nuoresta iästään huolimatta aktiivisesti vaikuttamistyön ytimessä Brysselissä. Henkilökunnan työpäivät koostuvat usein tapaamisista EU:n ja kansainvälisen tason päättäjien kanssa. Keskusteluiden asialistalla on useimmiten aiheita, jotka liittyvät erityisesti musiikintekijöiden tekijänoikeuksiin sekä musiikin tekemisen mahdollisuuksiin ja musiikin monimuotoisuuden säilyttämiseen.

”Tulevina kuukausina yksi keskeisistä tavoitteista on saada Euroopan komissio takaamaan internetin välittäjäpalveluiden vastuu tekijänoikeuden ja kohtuullisen korvauksen toteutumisessa silloin, kun sisältöjä käytetään erilaisissa yhteisöpalveluissa, kuten vaikkapa YouTubessa”, kertoo ECSA:n pääsihteeri Patrick Ager.

Hänen mukaansa tekijänoikeuden näkökulmasta eletään nyt mielenkiintoisia aikoja.
”Tekijänoikeuden harmonisointi ja modernisointi EU:n alueelle komission ”Digital Single Market” -strategian mukaisesti on haastavaa. Musiikintekijöiden edustajina olemme avaintoimijoina konsultoimassa asiassa ja huolehtimassa, että tekijöille tärkeät asiat tulevat kirjatuiksi oikein strategian pohjalta työstettävään lakitekstiin”, Ager kuvaa tämän hetken vaikuttamistyön laajinta osa-aluetta.

Hän uskoo, että yhdessä toimiminen on kannattavaa myös vaikuttamistyössä.
”Vaikuttamistyö vaatii onnistuakseen yhteistyötä ja yhteistä ääntä koko luovalta alalta.”

ECSA:n nelihenkisen toimiston suurena apuna toimii hallituksen puheenjohtaja, säveltäjä Alfons Karabuda, jonka päätyö on Ruotsin kevyen musiikin säveltäjien etujärjestön SKAP:in hallituksen puheenjohtajuus. Näiden pestien lisäksi hän työskentelee Ruotsin Teoston eli STIM:in hallituksen jäsenenä ja on mukana useissa erilaisissa musiikkialan kilpailuiden tuomaristoissa sekä palkintokomiteoissa.

ECSA:n toimintaan hänet houkutti mukaan paitsi ”rakkaus musiikkiin ja kulttuuriin”, niin myös tunne siitä, että ECSA on tärkeä elin demokratian toteutumisenkin näkökulmasta.
”Resurssit ovat kaikilla rajalliset. ECSA:n avulla Pohjoismaiden kaltaiset pienehköt toimijat saavat yhdessä äänensä kuuluviin Euroopan päätöksentekoelimissä”, Karabuda toteaa.

Hän korostaa, että ECSA toimii tasavertaisesti kaikkien eurooppalaisten musiikintekijöiden asioiden edistämiseksi. Ruotsalaisena säveltäjänä hän on kuitenkin erityisen ylpeä pohjoismaisesta musiikista.
”Pohjoismaiden alue on väkimäärällisestikin suhteellisen pieni. Tästä johtuen meidän musiikillinen yhteisömme on pienehkö, mutta sitäkin laadukkaampi. Luulen, että taustalla on paitsi todellista lahjakkuutta, niin myös toimivia rakenteita ja onnistuneita edistämistoimenpiteitä.”

 


Mikä ECSA?
European Composer & Songwriter Alliance (ECSA) edustaa yli 40:ää eurooppalaista tekijäjärjestöä Brysselissä. Kattojärjestö toimii edistääkseen musiikintekijöiden oikeuksia Euroopassa ja kansainvälisesti. Lisäksi se pyrkii kehittämään musiikin tekemisen sosiaalisia ja taloudellisia mahdollisuuksia Euroopassa. Elvis ry on ollut ECSA:n jäsen sen perustamisvuodesta 2006 alkaen. 

 
Mitä tekee?
  • Tapaa aktiivisesti päättäjiä EU:sta ja kansainvälisiä toimijoista edistääkseen musiikintekijöiden oikeuksia ja asemaa. Laatii lakidokumentteja puolustaakseen musiikintekijöiden oikeuksia EU:ssa ja kansainvälisesti.
  • Työskentelee yhdessä muiden oikeudenhaltijoiden ja käyttäjäkunnan edustajien kanssa.
  • Edustaa EU:ssa ja alan konferensseissa, kun ECSA:n toiminnalle keskeisiä asioita käsitellään.
  • Edustaa järjestöä musiikki- ja av-alan tapahtumissa.
  • Järjestää tapahtumia musiikkialan haasteiden ja mahdollisuuksien tietoisuuden lisäämiseen.
 
Kolme komiteaa
  • APCOE
: Keskittyy erityisesti pop-musiikin tekemisen haasteisiin. Komitean keskeisiä käsiteltäviä asioita ovat mm. tekijänoikeudet, kohtuullinen korvaus ja kollektiivihallinnointi. Elvis ry on komitean jäsen.
  • ECF: Taidemusiikin erityishaasteisiin keskittyvä komitea. Käsittelee myös mm. koulutusnäkökökulmia.
  • FFACE: Elokuva- ja av-musiikkiin keskittyvä komitea. Elvis ry on komitean jäsen.
Hallitus
Hallituksessa on yhteensä 9 jäsentä: kolme jokaisesta ECSA:n komiteasta. Hallituksen puheenjohtaja on Ruotsalainen Alfons Karabuda.
 

 


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 4/2015

Selaa lehden artikkeleita