Costi ja Timo johtokuntaan

Haastattelu

Costi ja Timo johtokuntaan

Kirsi ”Costi” Snellman ja Timo Kosonen valittiin uusina Elviksen johtokuntaan 28.2. pidetyssä vuosikokouksessa. Juhani Leinonen jatkaa puheenjohtajana. Muista erovuoroisista valittiin uudelleen Jori Nummelin ja Matti Kontio.

Jussi on ollut Elviksen puheenjohtaja vuodesta 1994. Hänen valintansa taas kahdeksi vuodeksi eteenpäin oli tälläkin kertaa yksimielinen.

Muille paikoille johtokunnan asettama vaalivaliokunta (Timo Forsström, Mikko Perkoila ja Jussi Sydänmäki) oli asettanut useita ehdokkaita. Mikko itse oli jo aikaisemmin ilmoittanut antavansa viiden vuoden jälkeen oman paikkansa johtokunnassa ”kiertoon”. Muita kuin vaalivaliokunnan asettamia ehdokkaita ei kokouksessa kukaan esittänyt.

Sanoittajapaikalle ehdokkaita oli kaksi: Jori Nummelin ja Timo Kosonen. Äänestyksessä Jori sai 40 ääntä ja Timo 10 ääntä (tyhjiä ääniä oli 2 ja hylättyjä 1).

Sen jälkeen olivat Matti Kontio, Kirsi Snellman, Pekka Tegelman ja Jukka Viitasaari sekä sanoittajavaalissa toiseksi jäänyt Timo Kosonen ehdolla niille kolmelle johtokuntapaikalle, jotka vielä olivat jäljellä. Äänestyksen tulos oli seuraava: Kirsi Snellman 30, Matti Kontio 27, Timo Kosonen 27, Jukka Viitasaari 23 ja Pekka Tegelman 20. Näin Kirsi, Matti ja Timo tulivat valituiksi.

Timo Kosonen on ollut ehdolla jo kahtena edellisenä vuotena jääden kuitenkin rannalle (kaksi vuotta sitten hän sai 5 ääntä ja viime vuonna 14). Pekka Tegelman puolestaan ehti puurtaa johtokunnassa kunniakkaat 10 vuotta. Todettakoon, että kaksi vuotta sitten Pekka pudotti yhdellä äänellä Esa Niemisen, joka puolestaan viime vuonna tuli valituksi.

Johtokunnan kokoonpano on nyt seuraava (suluissa ikä): puheenjohtaja Juhani Leinonen (51), varapuheenjohtaja Eero Lupari (50), Matti Kontio (51), Timo Kosonen (51), Janne Louhivuori (45), Esa Nieminen (47), Jori Nummelin (47), Pia Perkiö (55) ja Kirsi Snellman (35).

Vuosikokous pidettiin Ravintola Tekniskassa ja siihen osallistui 47 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jani Uhlenius, joka istunnon päätteeksi sai kunnon taputukset sutjakkaasta ja asiallisesta nuijan heiluttamisesta (olisi ansainnut ne myös siitä, että täytti samana päivänä 55 vuotta).

Yhdistyksen jäsenmaksu on tänäkin vuonna 400 markkaa eikä liittymismaksua peritä. Puheenjohtajan palkkioksi hyväksyttiin 3.350 mk/kk (entinen 3.200 mk/kk) ja varapuheenjohtajan 1.150 mk/kk (entinen 1.100 mk/kk). Johtokunnan jäsenten palkkio pysyi ennallaan (400 mk/kokous), samoin työryhmäpalkko (250 mk/kokous). Vuoden 2000 talousarvion loppusumma on runsaat 1,3 miljoonaa.

Vuoden 2000 toimintasuunnitelma hyväksyttiin johtokunnan esittämässä muodossa. Teostossa ovat elvisläisten edunvalvonnassa etusijalla tilitysuudistuksen jatkotoimet. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on, että Teoston tilitysjärjestelmä ja hallinto saatetaan olemassaolevia voimasuhteita vastaavaksi. Viime vuoden toimintakertomukseen (joka postitetaan kaikille jäsenille samassa kirjeessä kuin tämä Selvis) on kirjattuna pitkä litania viime vuoden tapahtumia. Yksi menneen vuoden merkittävimpiä ponnistuksia oli juhlavalssiprojekti, joka jatkuu myös tänä vuonna.

Näin siis olivat näreet vuosikokouksessa. Todettakoon vielä, että Georg Malmstén -säätiön hallitukseen valittiin paikastaan luopuneen Kikka Laitisen tilalle Kirsi Snellman.

Jani Uhlenius johti kokousta

Johtokunnan uudet jäsenet Kirsi Snellman…

… ja Timo Kosonen.

Teksti: Martti Heikkilä

Tämä artikkeli on haastattelu. Lue muita haastatteluita

Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 1/2000

Selaa lehden artikkeleita