Apurahoista eläkettä - ja maksut Melalle

Apurahoista eläkettä – ja maksut Melalle

Apurahoista alkaa 1.1.2009 lähtien saada eläkettä. Tosin eläke täytyy itse rahoittaa niin kuin valtaosa muistakin eläkkeistä. Valtion kassasta ei taideta maksaa muuta kuin kansaneläke ja ylimääräinen taiteilijaeläke.

Nämä eläkemaksut on apurahansaajan maksettava Melalle (Maatalousyrittäjien eläkelaitos). Samalla kertaa on maksettava myös lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta sekä ryhmähenkivakuutuksesta. Kaiken kaikkiaan nämä maksut ovat keskimäärin 14 prosenttia apurahan kokonaismäärästä.

MYEL-maksut ovat pakollisia silloin, kun apurahan myöntäjä on määritellyt apurahan olevan tarkoitettu vähintään neljän kuukauden työskentelyyn ja apuraha on vuotuiseksi työtuloksi muunnettuna suuruudeltaan vähintään 3280,47 euroa (vuoden 2009 tasossa).

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että apurahan on oltava vähintään 1.093,49 euron suuruinen (ja siis vähintään neljän kuukauden työskentelyyn tarkoitettu). Lyhyempää työskentelyaikaa tai esimerkiksi matka-apurahaa tai soittimen hankintaan myönnettyä kohdeapurahaa MYEL-maksut eivät koske, eivät myöskään palkintoa.

Jos sitten apuarahan myöntäjä ei ole määritellyt työskentelyajan pituutta, apurahansaaja määrittää itse työskentelyaikansa.  Tarkkaa sääntöä mistään tietystä eurorajasta kuukautta kohden ei ole.  Kestänee jonkin aikaa ennen kuin tarkemmat periaatteet tältä osin muotoutuvat. Siihen asti tällaisten apurahojen – kuten esimerkiksi ovat olleet ELVIS ry:n 6.000 euron apurahat – vakuuttamiseen liittyy joka tapauksessa tiettyä vapaaehtoisuutta.

Vakuuttamisen pakollisuus alkaa siis vuoden 2009 alusta. Mutta jos on vuonna 2008 saanut apurahan, jonka turvin työskentelee joko kokonaan tai osittain (ja vähintään neljä kuukautta) vuoden 2009 puolella, vakuutuksen piiriin pääsee, jos sitä varta vasten hakee tiettyyn aikaan mennessä. Mutta pakollinen ei MYEL-maksu mistään vuonna 2008 myönnetyistä apurahoista ole. 

Valtion taiteilija-apurahat nousevat

Ennen vuotta 2009 myönnetyt yli viisivuotiset ja ne viisivuotiset taiteilija-apurahat, joihin on aiemman lainsäädännön mukaisesti liitetty eläketurva, eivät oikeuta MYEL:n mukaiseen eläketurvaan. Muiden jo myönnettyjen taiteilija-apurahojen osalta vakuutuksen voi halutessaan ottaa.

Uudistuksen myötä apurahojen verottomuuden yläraja nousee 18.300 euroon vuodessa. Valtion taiteilija-apurahat nousevat vastaavasti 1.525 euroon kuussa. Tästä summasta on sitten itse maksettava tuo noin 14 prosentin MYEL-maksu.

Jos on saanut sellaisen valtion taiteilija-apurahan, joka on myönnetty ennen 1.1.2009 ja josta vakuutuksen voi halutessaan ottaa, apurahan suuruus riippuu siitä, ottaako vakuutuksen vai ei. Jos vakuutusta ei ota, apuraha on 1.343 euroa kuussa, ja jos vakuutuksen ottaa, se on 1.525 euroa kuussa. Pääsääntöisesti vakuutus silloin siis kannattaa ottaa, ellei esim. jo otettu YEL-vakuutus muuta tilannetta. MYEL-vakuutuksen piiriin kuuluvia apurahoja ei jatkossa hyväksytä YEL-työtuloksi. Toki sellaisen apurahan, joka jää MYEL:n ulkopuolelle, voi laskea YEL-työtuloksi.

Kolme kuukautta aikaa hakea

Työskentelyapurahaan perustuvaa vakuutusta voi hakea silloin, kun apurahansaaja on saanut tiedon myöntöpäätöksestä ja aloittanut apurahalla työskentelyn. Vakuutusta on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työskentelyn aloittamisesta.

Melan verkkosivulla www.mela.fi voi täyttää ja tulostaa hakemuslomakkeen tai asioida ajanvarauksella Melan asiamiehen vastaanotolla tai Melan pääkonttorissa Espoon Tapiolassa. Maaliskuun 2009 alusta lukien hakemuksen voi tehdä myös sähköisesti kirjautumalla Melan sähköiseen asiointipalveluun.

Apurahojen myöntäjien (kuten Elvis ry, Malmstén-säätiö, Luses jne) on jatkossa ilmoitettava myönnetyistä apurahoista Melalle. Ilmoitusten perusteella Mela valvoo vakuuttamisvelvollisuutta. Ensisijainen velvollisuus ottaa vakuutus on kuitenkin apurahansaajalla eli vakuutuksesta ei voi “luistaa” sillä perusteella, että kukaan ei ole velvollisuudesta muistuttanut. Jos velvollisuuttaan ei täytä, Mela ottaa yhteyttä apurahansaajaan tarkistaakseen tilanteen. Mikäli vakuuttamisen edellytykset täyttyvät Mela,  tekee tarvittaessa “pakkovakuutuksen”. Itse maksut ovat tarvittaessa ulosottokelpoisia.

Vakuuttamisvelvollisuus voi koskea myös tilannetta, jossa apuraha on myönnetty työryhmälle. Mikäli apuarahalla työskentely tapahtuu ulkomailla, saaja on vakuutusvelvollinen, jos hän ulkomailla työskennellessään kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin. Lyhyet vierailut muissakaan maissa eivät katkaise vakuutusta.

Melasta myös vapaa-ajan vakuutus

MYEL-maksujen maksamisesta on tietysti iloa silloin, kun alkaa saada eläkettä. Ja mitä kauemmin elää eläkkeellä ollessaan, sitä paremman “tuoton” saa “sijoitukselleen”. Mutta jos on vielä nuori eikä jaksa ajatella niin pitkälle, tai jos pelkää eläkerahojen hupenevan milloin mihinkin kriisiin, on näistä maksuista tietysti lyhyemmänkin tähtäimen hyöty. Niiden kautta pääsee paremman sosiaaliturvan piiriin myös tapaturman tai sairastumisen varalta. Jälkimmäisen osalta voi apurahalla työskentelevän osalta tosin tulla eteen kysymys siitä, onko tapaturma sattunut työskennellessä vai vapaa-ajalla. Kattavan turvan saa, jos samaan aikaan on vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Sen voi ottaa myös Melasta. Sähköpostilla Melaan voi ottaa yhteyttä osoitteeseen: vakuutus@mela.fi. Apurahansaajille Melalla on myös puhelinneuvonta omassa numerossa 020 630 0695.

***

Elvisläisen apurahansaajan muistilista:

Ota yhteyttä Melaan, kun

– aloitat työskentelyn apurahalla

– lähdet työskentelemään apurahalla ulkomaille

– palaat ulkomailta ja jatkat työskentelyä Suomessa

– haluat keskeyttää apurahatyöskentelyn

– jäät vanhuuseläkkeelle

– lopetat apurahatyöskentelyn ennen vakuutuskauden päättymistä

– sairastut

– sinulle sattuu tapaturma

Ota yhteyttä Elvis ry:n toimistoon

– jos mikä tahansa mietityttää – ja muutenkin

Martti Heikkilä

Tämä artikkeli on haastattelu. Lue muita haastatteluita

Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 4/2008

Selaa lehden artikkeleita