Vastaa kyselyyn tekijänoikeustulojen merkityksestä toimeentulolle

Vastaa kyselyyn tekijänoikeustulojen merkityksestä toimeentulolle

Helsingin yliopistossa toteutetaan Suomen Akatemian ja Emil Aaltosen säätiön rahoittama ”Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus” -tutkimushanke, jonka yhtenä osana tarkastellaan tekijänoikeustulojen merkityksestä taiteilijan tulonmuodostukselle ja taiteelliselle toiminnalle. Tekijänoikeustuloihin kohdistuvaa osahanketta johtaa Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen. 

Vastaa kyselyyn 31.1.2017 mennessä.

Linkki: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/75727/lomake.html

 

Saate kyselyyn

 

Arvoisa taiteilija,  

Helsingin yliopistossa toteutetaan Suomen Akatemian ja Emil Aaltosen säätiön rahoittama ”Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus” -tutkimushanke, jonka yhtenä osana tarkastellaan tekijänoikeustulojen merkityksestä taiteilijan tulonmuodostukselle ja taiteelliselle toiminnalle. Tekijänoikeustuloihin kohdistuvaa osahanketta johtaa Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen. 

Tutkimukseen liittyen toivomme vastauksia oheiseen kyselyyn. Siinä tiedustellaan tuloja, verotustietoja, sosiaaliturvaan liittyviä asioita ja mahdollista yritysmuotoista taiteellista työskentelyä koskevia tietoja. Näiden lisäksi lomakkeessa kysytään myös ajatuksiasi ja kokemuksiasi tekijänoikeuksista ja niiden merkityksestä käytännössä.

Kyselyllä kerättäviä tietojen avulla tutkimuksessa selvitetään tekijänoikeustulojen merkitystä taiteilijoiden tulonmuodostuksessa ja tekijänoikeusjärjestelmän toimintaa. Tulo- ja verotietoja tiedustellaan kyselyssä yksityiskohtaisesti sen johdosta, että tarvittavia taiteilijoita koskevia tietoja ei ole saatavissa muulla tavalla. Tulo- ja verotustietojen osalta voit käyttää lomakkeen täyttämiseen hyvin apuna esimerkiksi verovuotta 2015 koskevaa verotuspäätöstä. Kaikki vastauslomakkeet tulevat yksinomaan tätä tutkimusta koskevaan tutkimuskäyttöön ja ne käsitellään anonyymeinä. Antamasi tiedot ovat siis täysin luottamuksellisia. Kyselyn tulokset raportoidaan lisäksi niin, ettei yksittäinen henkilö ole vastauksista tunnistettavissa.  

Mikäli olet projektin aiemmassa vaiheessa saanut paperisen kyselylomakkeen ja vastannut siihen, sinun ei tarvitse vastata nyt uudelleen. 

Mikäli sinulla on jotakin tutkimukseen liittyvää kysyttävää tai haluat saada lisätietoja, voit ottaa yhteyttä kyselyn toteutuksesta vastaavaan tutkimusavustaja Vehka Hakoseen (miina.hakonen@helsinki.fi, p. 050 3175962). Voit tutustua hankkeeseen myös sen verkkosivuilla osoitteessa https://blogs.helsinki.fi/taidejatekijanoikeus/

Kyselyn jälkeen tutkimuksen seuraavassa osassa syvennytään tekijänoikeuksien koettuun merkitykseen teemahaastatteluin. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan henkilökohtaiseen haastatteluun myöhemmin sovittavana ajankohtana syksyllä 2016 tai alkuvuodesta 2017, voit ilmoittaa kyselylomakkeen viimeisellä sivulla suostumuksesi haastatteluun ja yhteystietosi yhteydenottoa varten. Mikäli et ole kiinnostunut osallistumaan haastatteluun, jätä haastattelua koskeva kohta tyhjäksi.