Valtion taiteilija-apuraha 298 taiteilijalle

Valtion taiteilija-apuraha 298 taiteilijalle

Taike-tiedote | Taike-meddelande

11.8.2014
 
Valtion taidetoimikuntien jakamat apurahat ovat viisi-, kolmi-, yksi- ja puolivuotisia. Neljä taiteilijaa sai taiteilijaprofessoriapurahan. Apurahakausi alkaa vuoden 2015 alusta.
 
Valtion taiteilija-apurahan turvin työskentelee vuosittain lähes 600 taiteilijaa, mikä on noin kolme prosenttia maamme taiteilijakunnasta. Apuraha on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille pitkäjänteiseen taiteelliseen työskentelyyn. Toimikunnat arvioivat hakijoiden taiteellisia ansioita mutta myös ikä, asuinpaikka ja kieli huomioidaan. Osa apurahoista on kiintiöity nuorille ja uransa alussa oleville taiteilijoille.
 
Veroton apuraha on 1 670 euroa kuukaudessa. Tästä summasta taiteilija maksaa itse oman sosiaaliturvansa. Vuositasolla apurahoja maksetaan kaikkiaan noin 10 miljoonaa euroa.
 
Taiteilijaprofessoriapurahat ovat viisi- tai kymmenvuotisia apurahoja, joiden saajalla on apurahakautensa aikana oikeus käyttää taiteilijaprofessorin arvonimeä. Näyttämötaiteen taiteilijaprofessoriapurahan saivat ohjaajat Atro Kahiluoto ja Mikko Roiha. Valokuvataiteen taiteilijaprofessoriapurahan saivat taiteilijat Ritva Kovalainen ja Jorma Puranen.
 
Atro Kahiluoto on teatteritaidetta kokonaisvaltaisesti ammattiteattereissa, vapaissa ammattiryhmissä ja viime vuosina esitystaiteen parissa kehittänyt ohjaaja. Hän on toiminut teatterinjohtajana, vierailevana ohjaajana, ohjaajantyön lehtorina ja Suomen teatteriohjaajien ja dramaturgien puheenjohtajana. Lisäksi hän on Esitystaiteen seuran perustajajäseniä.
 
Ohjaaja Mikko Roiha painottaa työssään teattereiden ja etenkin näyttelijöiden yhteistyötä ja kansainvälistä kohtaamista. Hänen uusin tuotantonsa on Minna Canthin Sylvi, jossa on mukana kuusi teatteria. Esitys tehdään kaksikielisenä. Roiha on tullut tunnetuksi monipuolisena taiteilijana, jonka esitykset kiertävät sekä maailmalla että suomalaisten maakuntateattereiden ohjelmistossa.
 
Valokuvataiteilija Ritva Kovalainen tutkii töissään luonnon ja ihmisen välistä vuorovaikutusta. Hän on julkaissut uransa aikana lukuisia valokuvateoksia aktiivisen näyttelytoiminnan ohella. Yhdessä Sanni Sepon kanssa tehdystä Puiden kansa -teoksesta hänet palkittiin Suomi-palkinnolla. Kovalainen tunnetaan valokuvataiteilijan työnsä ohella myös taidekirjojen graafisesta suunnittelusta.
 
Jorma Puranen on kansainvälisesti arvostettu valokuvataiteilija, joka pohtii teoksissaan ihmisen ja kokonaisten kulttuurien jättämiä jälkiä historiassa, luonnossa ja erityisesti maisemassa. Puranen on palkittu muun muassa Pro Finlandia -mitalilla ja kaksi kertaa valokuvataiteen valtionpalkinnolla. Toukokuussa hän voitti arvostetun kansainvälisen Higashikawa-palkinnon Overseas Photographer Award -kategoriassa.
Toimikunnat saivat yhteensä 2416 taiteilija-apurahahakemusta. Apurahan sai 12 prosenttia hakijoista. Eniten hakemuksia tuli kuvataiteen alalle. Kuvataiteen 720 hakijasta vain 7,5 prosenttia sai apurahan. Kuvataiteen saajista neljäsosa oli nuoria, alle 35-vuotiaita.