Tietoa partituurimusiikin tuesta

Tietoa partituurimusiikin tuesta

Tuki kotimaisen musiikin edistämiseen

Teoksen arviointia ja edellytystä kotimaisen musiikin tukeen voivat hakea kaikki Teoston asiakkaat teoskohtaisesti. Jokainen teos arvioidaan erikseen noudattaen pohjoismaista kriteeristöä ja sitä verrataan vastaaviin toimikunnan käsittelemiin teoksiin. Toimikunta kiinnittää huomiota teoksen nuotinnettuun muotoon ja rakenteeseen sekä musiikillisten tapahtumien kerroksellisuuteen, tiheyteen ja moninaisuuteen. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, kuinka tarkkaan säveltäjä pystyy kontrolloimaan sävellyksen toteutusta partituurissa. Laajan esitysmateriaalin vaativat teokset lukeutuvat useinkin tuen piiriin. Tuki ei ole musiikin tyylilajiin perustuva.

Tukea voivat saada esitysmateriaalia edellyttävät kotimaiset teokset luokissa c, d ja e, joita on esitetty tilitysvuoden aikana konsertti-, radio- tai tv-alueilla. Esityksen kesto vaikuttaa tuen määrään. Tukea maksetaan teoksen säveltäjälle ja kustantajalle, joiden tulee olla Teoston asiakkaita. Tekijän on lisäksi oltava elossa tilitysvuoden alussa. Tukea maksetaan kerran vuodessa Teoston kesäkuussa maksettavan päätilityksen yhteydessä.

Teosten arvioinnin tekee ohjelmistotoimikunta

Ohjelmistotoimikunta on yksi Teoston hallituksen asettamista työryhmistä. Se määrittelee muun muassa tekijänoikeussuojasta vapaiden teosten sovittajaosuuksia ja ottaa kantaa plagiaattikysymyksiin.

Ohjelmistotoimikunta koostuu kuudesta musiikkialan asiantuntijasta  Elvis ry:n, Suomen Säveltäjät ry:n ja Suomen musiikkikustantajat ry:n edustajista. Kaikilla jäsenjärjestöillä on kaksi edustajaa. Teoston edustajana ja sihteerinä toimii ohjelmistoasiamies Jennah Vainio.

Teosten partituurit lähetetään pdf-tiedostona tai tulostettuna partituurina Teoston ohjelmistoasiamiehelle osoitteeseen jennah.vainio@teosto.fi, Teosto ry Lauttasaarentie 1, 00200 Helsinki
 

Vuoden 2012 tilityksessä tukea sai

  • Tukea sai 373 oikeudenomistajaa. Näistä 84 oli Elvisin ja 107 Suomen Säveltäjien jäseniä. Tukea sai myös noin 30 kustantajaa.
  • Tuen keskiarvo oli 522 €
  • Kymmenen oikeudenomistajaa sai tukea enemmän kuin 2500 €
  • Jaettavan tuen kokonaismäärä oli 195.000 €