Teoston projekti tuo musiikintekemisen koulujen musiikkitunneille

Teoston projekti tuo musiikintekemisen koulujen musiikkitunneille

 

Teosto käynnistää valtakunnallisen kouluprojektin, jonka tavoitteena on saada musiikin luova tekeminen osaksi suomalaisten koulujen opetustoimintaa. Projektin aikana tunnetut musiikintekijät, kuten Jukka Immonen, Ville Galle, Jenni Vartiainen ja Anssi Kela jalkautuvat kouluihin ympäri Suomen kertomaan, miten heidän biisinsä syntyvät ja opastamaan oppilaita musiikin tekemisessä opettajien apuna.
 
”Tällä hetkellä esimerkiksi kuvaamataidon tunnilla oppilaat piirtävät ja maalaavat omia teoksiaan. Kuitenkin musiikin tunneilla esitetään enimmäkseen muiden tekemiä kappaleita ja teoksia. Tavoitteenamme on tuoda musiikin tekijyys jo varhaisessa vaiheessa kouluihin niin, että myös musiikin tunneilla ennen pitkää soitettaisiin omia, itse tehtyjä biisejä. Parhaassa tapauksessa tuloksena on paitsi oivallus siitä, että musiikin tunneilla on mahdollista luoda omia teoksia, myös toivottavasti pitkällä tähtäimellä uusia musiikintekijöitä”, Teoston varatoimitusjohtaja Kari Paananen kertoo projektin tavoitteista.
 
Nyt alkava kouluprojekti on osa laajempaa Pumppu-hanketta, jolla halutaan parantaa musiikin menestymisen mahdollisuuksia ja musiikintekijöiden toimintaedellytyksiä Suomessa.
 
Mukana 12 koulua ja 19 musiikintekijää ympäri Suomen
 
Projektissa on mukana 12 pilottikoulua ympäri Suomen. Koulut ottavat musiikin tekemisen osaksi musiikin ja äidinkielen oppitunteja keväällä 2014. Kaikilla kouluilla on myös omat tekijäkummit, jotka ovat opettajien apuna ja tukena, kun musiikin tekemistä aletaan opettaa ja lapsia sekä nuoria ohjataan tekemään omia biisejään. Musiikintekijöitä projektiin on houkuttanut mahdollisuus jakaa osaamistaan ja antaa takaisin itse saamaansa iloa ja hyvää.
 
”Olen mukana takaisin antamisen ilosta. Itselleni koulullani oli suuri merkitys oman musiikkiharrastuksen alkamisessa ja minulle on tärkeää, jos voin innostaa muita tekemään omaa juttuaan”, perustelee JVG:stä tutuksi tullut Ville Galle, joka palaa projektin myötä vanhaan kouluunsa Helsingin Pukinmäen peruskouluun.
 
Mukana projektissa on myös säveltäjä, tuottaja Jukka Immonen, joka on tullut tunnetuksi erityisesti Jenni Vartiaiselle tekemiensä kappaleiden myötä.
 
”Minua kiinnostaa lasten ja nuorten harrastamisen edellytysten parantaminen ja harrastamisen tekeminen mahdollisimman mielekkääksi. Nyt alkava kouluprojekti antaa tähän erinomaisen mahdollisuuden”, Espoon Juvanpuiston koululla projektiin osallistuva Jukka Immonen toteaa.
 
Projektista sisältöä tulevaan opetussuunnitelmaan
 
Projektin aikana dokumentoidaan musiikin tekemistä osana opetusta ja pyritään löytämään toimivimpia tapoja opettaa musiikin tekemistä luokkahuoneympäristössä. Jo olemassa olevia työkaluja ja menetelmiä hyödynnetään projektissa mahdollisimman monipuolisesti. Samalla pyritään madaltamaan kynnystä ottaa luova musiikin tekeminen mukaan koulujen musiikinopetukseen. Tavoitteena on, että löydöksistä saataisiin uusia avauksia vuonna 2016 tehtävään opetussuunnitelmaan.
 
”Jo nykyisessä opetussuunnitelmassa on voimakas painotus, että opetuksen tulisi sisältää musiikillista keksintää ja tämä projekti on vastaus huutoon, kun pyritään tuomaan keinoja ja työkaluja sen toteutumiseen. Opiskelijoiden kannalta mikään ei ole hienompaa kuin taiteilijoiden kohtaaminen, heidän avoimuutensa ja yhdessä tekeminen. Opiskelijoilla on valtava halu oppia tekemään omaa musiikkia, nyt siihen annetaan avaimia”, toteaa Vaskivuoren lukion opettaja Matti Suomela, joka osallistui pilottiprojektiin omien opiskelijoidensa kanssa keväällä 2013.
 
Kouluprojekti jatkuu kevätlukukauden 2014 ajan
 
Kouluprojekti lanseerataan 12.11., jolloin valtaosa projektiin osallistuvista tekijöistä ja kouluista kohtaa toisensa Helsingin Musiikkitalossa. Muutamia kouluvierailuja musiikintekijäkummeille on sovittuna jo syksylle 2013, mutta musiikkia aletaan tehdä kouluissa toden teolla keväällä 2014, jolloin musiikintekijät kiertävät omissa kummikouluissaan.
 
Mukana projektissa ovat Teoston lisäksi myös Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Rockway oy, Kustannusosakeyhtiö Otava, F-Musiikki oy ja Atea Finland oy.