Teoston koronatukea yli 800 musiikin tekijälle ja kustantajalle

UUTINEN

Teoston koronatukea yli 800 musiikin tekijälle ja kustantajalle

Teoston koronatukea haki loka-marraskuun aikana 1 271 musiikin säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikkikustantajaa. Tuen hakukriteerit täyttyivät yli 800 hakijalla ja tukea jaetaan yhteensä 542 500 euroa. Tuki maksetaan hakijoille viimeistään 11.12.2020.

Pahoittelemme, että viestintämme asiasta on ollut epäselvää. Tähän tiedotteeseen olemme pyrkineet edelleen tarkentamaan tuen kriteerejä. Kriteeristössä on kyse vuosien 2017-2019 esityksistä. Näitä esityksiä on maksettu Teoston tilityksissä 09/2017-06/2020.

Teosto-rahastosta maksettava erityistuki on tarkoitettu mahdollistamaan taiteellisen työskentelyn (säveltäminen, sanoittaminen, sovittaminen) tai musiikkikustantamisen jatkuminen poikkeuksellisena korona-aikana. Tuki kompensoi vuodelta 2020 menetettyjä tekijänoikeustuloja Teostosta.  

Hakemuksista 823 hyväksyttiin ja 448 ei täyttänyt tuen myöntämisen kriteerejä. Tuen kriteereinä olivat Teoston asiakkuus sekä riittävä tilitysten määrä teosten esityksistä konserteissa ja tapahtumissa sekä kaupallisilla radio- ja televisiokanavilla esitysvuosina 2017-2019. Tukea myönnettiin hakijoille, joille oli maksettu näistä esityksistä tilityksiä yhteensä vähintään 1 500 euroa. Korvauksia näille esitysvuosille on maksettu Teoston tilityksissä 09/2017-06/2020.

Tilitystietojen tarkistamisen jälkeen tukipäätökset teki Teoston hallituksen nimittämä toimikunta, jossa oli säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikkikustantajien edustus.

Myönnettävä tukisumma riippuu hakijan yllä mainittujen alueiden tilitysten määrästä. Tukisummia maksetaan kuudessa eri luokassa, joista pienin on 300 euroa ja suurin 10 000 euroa.

Jokaiselle hakijalle on ilmoitettu päätöksestä henkilökohtaisesti sähköpostilla.

Koronatuki on verovapaata tuloa musiikin tekijöille

Tuki maksetaan Teoston jäsenjärjestöjen rahastojen (Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto, Musiikintekijöiden rahasto ja Musiikkikustantajien rahasto) kautta.

Koronatuki on apuraha taiteellista työskentelyä varten. Hakijalla ei ole raportointivelvollisuutta tuen maksaneelle rahastolle. 

Taiteellista toimintaa varten saatu apuraha on verovapaata tuloa musiikin tekijöille lain mukaisin edellytyksin (TVL 82 §). Musiikkikustantajille toimintatuki on veronalaista tuloa (EVL 4 §).

Tuki maksetaan hakijoille viimeistään 11.12.2020. 

Ensi vuodelle selvitellään lisätuen rahoitusta

Teoston jäsenkokous oli päättänyt syksylle 2020 enintään yhden miljoonan koronatuesta, josta nyt jaetaan reilu puolet. Teosto käynnistää selvityksen siitä, millä tavalla jakamatta jäänyt osuus tultaisiin jakamaanmusiikin tekijöille ja kustantajille mahdollisimman pian. 

Teoston hallitus esittää myös 500 000 euron varausta uuteen koronatukeen, joka voitaisiin jakaa vuonna 2021.

Muita tukikanavia

Koronapandemian aiheuttaman haastavan tilanteen jatkuessa musiikin ammattilaisten kannattaa seurata myös muiden tukikanavien hakuja, kuten: 

Musiikinedistämissäätiö 

Music Finland

Suomen Musiikintekijät 

Taiteen edistämiskeskus