Teoston koronatukea yli 1 200 musiikin tekijälle ja kustantajalle

UUTINEN

Teoston koronatukea yli 1 200 musiikin tekijälle ja kustantajalle

Teoston koronatukea haki toukokuussa 1 499 musiikin säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikkikustantajaa. Tuen hakukriteerit täyttyivät 1 250 hakijalla ja tukea jaetaan yhteensä lähes kaksi miljoonaa euroa. Tuki maksetaan hakijoille kesäkuun loppuun mennessä.

Koronapandemia on laskenut merkittävästi Teoston keräämiä tekijänoikeuskorvauksia. Teosto-rahastosta maksettavalla erityistuella on tarkoitus lieventää näitä taloudellisia menetyksiä, joita pandemia-aikana on aiheutunut ammattimaisille musiikin tekijöille, säveltäjille ja musiikkikustantajille. Tuki on tarkoitettu mahdollistamaan sitä, että taiteellinen työskentely voi jatkua tekijänoikeuskorvausten laskusta huolimatta.

Teoston koronatuen toisen kierroksen haussa (14.-30.5.2021) haettavana oli kaikkiaan kaksi miljoonaa euroa. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 1499 kappaletta, joista 1 250 hyväksyttiin. 249 hakijaa ei täyttänyt tuen myöntämisen kriteerejä.

Tuen kriteereinä olivat: 

  • Teoston asiakkuus
  • Vuosina 2018-2020 maksettujen tilitysten määrä on yhteensä vähintään 1 500 euroa (brutto) tietyillä tilitysalueilla, joiden pääryhmiä olivat konsertit ja elävän alueen tapahtumat, kaupallinen radio ja kaupallinen televisio, taustamusiikki, näyttämöt, teatterielokuvat, verkkotallennuspalvelut sekä Yleisradio. Haussa huomioitiin tilitysalueita, joihin koronapandemian on arvioitu vaikuttaneen negatiivisesti joko suoraan tai välillisesti.
  • Tuki on tarkoitettu musiikin luovaan taiteelliseen työskentelyyn.

Koronatuki on verovapaata tuloa musiikin tekijöille

Myönnettävä tukisumma riippuu hakijan yllä mainittujen tilitysalueiden tilitysten määrästä. Alin tukisumma on 550 euroa ja ylin 10 000 euroa. Kaikkiaan tukea jaettiin 12 luokassa. Jokaiselle hakijalle ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti sähköpostilla.

Hakijoiden tilitystiedot tarkistettiin Teoston järjestelmästä automaattisesti, ja tarkistamisen jälkeen tukipäätökset teki Teoston hallituksen nimittämä toimikunta, jossa oli säveltäjien, sanoittajien, sovittajien, musiikkikustantajien ja Teoston toimiston edustus.

Tuki maksetaan hakijoille viimeistään 30.6.2021. Tukisummat maksetaan Teoston jäsenjärjestöjen rahastojen (Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto, Musiikintekijöiden rahasto ja Musiikkikustantajien rahasto) kautta.

Koronatuki on apuraha taiteellista työskentelyä varten. Hakijalla ei ole raportointivelvollisuutta tuen maksaneelle rahastolle.

Taiteellista toimintaa varten saatu apuraha on verovapaata tuloa musiikin tekijöille lain mukaisin edellytyksin (TVL 82 §). Musiikkikustantajille toimintatuki on veronalaista tuloa (EVL 4 §).

Syksyllä kolmas koronatuen hakukierros

Teosto jakoi koronatukea ensimmäisen kerran syksyllä 2020. Tuolloin tukea jaettiin kaikkiaan 542 500 euroa.

Kuluvana vuonna Teosto jakaa koronatukea kahteen otteeseen. Nyt loppukeväästä tukea maksetaan 1 998.350 euroa ja tulevana syksynä on tarkoitus järjestää miljoonan euron koronatukikierros.

Muita tukikanavia

Koronapandemian aiheuttaman haastavan tilanteen jatkuessa musiikin ammattilaisten kannattaa seurata myös muiden tukikanavien hakuja, kuten:

Musiikinedistämissäätiö
Music Finland
Suomen Musiikintekijät
Madetoja-säätiö
Musiikkikustantajien tuki jäsenilleen
Madetoja-säätiö
Musiikkikustantajien tuki jäsenilleen

Lisätietoja 

Kysymyksiä ja vastauksia koronatuesta

Hakemukset löytyvät edelleen Klaavi-järjestelmästä www.klaavi.fi

Koronatuen neuvonta 9.7. saakka: koronatuki@teosto.fi ja puh. 09 6810 1112. Avoinna ma-pe klo 10-16.00.