Teoston kolmas koronatukikierros käynnistyy 11.10.2021

UUTINEN

Teoston kolmas koronatukikierros käynnistyy 11.10.2021

Syksyllä 2021 musiikkialan tilanne on koronapandemian vuoksi edelleen hyvin epävarma. Teoston hallitus on päättänyt käynnistää kolmannen koronatukikierroksen, jolla lievitetään koronasta aiheutuneita tulonmenetyksiä. Tuki on tarkoitettu Teoston musiikin tekijä- ja kustantaja-asiakkaille.

Koronarajoitusten vähittäisestä purkamisesta huolimatta musiikkiala palautuu normaaliin hitaasti. Pandemian vaikutukset Teoston tilityksiin tulevat ulottumaan arviolta vuodelle 2022, jolloin tilitetään vielä useita vuoteen 2021 liittyviä musiikin käytön korvauksia.

Teoston kolmas koronatuki avataan hakijoille 11.10.2021. Jaettavana on tällöin 1.001.650 euroa. Tuen tavoitteena on edelleen lieventää koronarajoitusten aiheuttamia tulonmenetyksiä musiikin säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille.

Tuen kriteerit ovat samat kuin kevään 2021 tukikierroksella. Tuen saamisen kriteereinä ovat:

  • Teoston asiakkuus sekä
  • riittävä määrä tilityksiä tietyiltä tilitysalueilta vuosina 2018, 2019 ja 2020. (vähintään yhteensä 1.500 euroa maksettuja tilityksiä tänä aikana)

Mukaan kriteereihin on otettu ne Teoston jäsenkokouksen päättämät tilitysalueet, joihin koronatilanteella on katsottu olevan joko välittömiä tai välillisiä vaikutuksia. Hakukriteereistä tiedotetaan tarkemmin haun avauduttua 11.10.

Teoston jäsenkokous päätti varautua kolmanteen hakukierrokseen jo toukokuussa 2021. Ensimmäisen kerran tukea jaettiin syksyllä 2020 ja toisen kerran alkukesästä 2021. Kaikkiaan Teosto on jakanut koronatukia tähän mennessä noin 2,5 miljoonaa euroa.

Koronatuki rahoitetaan Teoston hallinnoimasta Teosto-rahastosta, joka on perustettu vuonna 2009 turvaamaan luovan säveltaiteen edistämistyön jatkuvuutta.

Lue lisää:

Kevään koronatukitiedote

Kysymyksiä ja vastauksia Teoston koronatuesta

Music Finland: Koronan vaikutukset Suomen musiikkialan talouteen