Teoston kolmas koronatuki: Haku on auki 11.-31.10.2021

UUTINEN

Teoston kolmas koronatuki: Haku on auki 11.-31.10.2021

Teosto avaa kolmatta kertaa koronatuen haun asiakkailleen. Jaettava summa on tällä hakukierroksella hieman yli miljoona euroa. Tukea voivat hakea Teoston asiakkaana olevat säveltäjät, sanoittajat, sovittajat ja musiikkikustantajat. Myönnetyt tuet maksetaan joulukuun aikana.

Koronarajoitusten vähittäisestä purkamisesta huolimatta pandemian vaikutukset näkyvät musiikkialalla vielä pitkään. Musiikin tekijöiden ja kustantajien työstään saamat tekijänoikeuskorvaukset ovat vähentyneet merkittävästi ja vaikutusten ennustetaan ulottuvan pitkälle vuoteen 2022. Tästä syystä Teoston hallitus on päättänyt avata uuden tukihaun.

Koronatuen tavoite on lieventää ammattimaisten säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikkikustantajien pandemiasta aiheutuneita tulonmenetyksiä.

Kolmannella tukikierroksella on jaettavana 1.001.650 euroa. Teosto jakoi ensimmäisen kerran koronatukea loppuvuodesta 2020 ja toisen kerran keväällä 2021.

Kuka voi hakea tukea?

Koronatukea voivat hakea kaikki Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaat – myös ne, jotka ovat hakeneet tai saaneet tukea aikaisemmin.

Tuen kriteerit ovat samat kuin kevään 2021 tukikierroksella. Tukikriteerinä ovat vuosien 2018-2020 aikana tietyiltä tilitysalueilta hakijalle maksetut korvaukset. Mukaan lasketaan sellaiset musiikin käytön tilitysalueet, joihin koronatilanteella on havaittu olevan joko suoria tai välillisiä vaikutuksia.

Hakukriteerit

 • Teoston asiakkuus
 • Vuosina 2018-2020 maksettujen tilitysten määrä yhteensä vähintään 1 500 euroa (brutto) tietyillä tilitysalueilla, joiden pääryhmiä ovat konsertit ja elävän alueen tapahtumat, kaupallinen radio ja kaupallinen televisio, taustamusiikki, näyttämöt, teatterielokuvat, verkkotallennuspalvelut sekä Yleisradio.
 • Tuki on tarkoitettu musiikin luovaan taiteelliseen työskentelyyn. Sen vuoksi säveltäjän, sanoittajan tai sovittajan perikunta ei voi hakea musiikin tekijän koronatukea. Perikunta, joka harjoittaa musiikkikustantamista ja on kustantaja-asiakkaamme, voi hakea musiikkikustantajille tarkoitettua koronatukea.

Tiedot saamistasi tilityksistä näet Teoston verkkopalvelusta.

Tietoa jaettavista tukisummista

 • Tukea maksetaan musiikin tekijöille työskentelyapurahoina, jotka ovat verottomia tuloverolain asettamien edellytysten täyttyessä. Kustantajille maksetaan vastaavin perustein määräytyvää toimintatukea, joka on veronalaista elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan.
 • Alin maksettava summa on vähintään 150 euroa ja ylin 5000 euroa.  Lopulliset tukisummat määräytyvät hakemusmäärien perusteella.
 • Tuen määrä suhteutetaan hakijan aiempiin tilityksiin niillä tilitysalueilla, jotka sisältyvät tukikriteereihin.

Miten tukea haetaan?

Tukea haetaan Klaavi-hakupalvelun kautta osoitteessa www.klaavi.fi  (Teoston koronatuki).

Maksettuja tilityksiä ei tarvitse ilmoittaa hakulomakkeella, vaan ne tarkistetaan hakemuksien käsittelyssä automaattisesti. Tuen saamiseen eivät vaikuta mahdolliset muut saadut tuet.

Tuen hakemista varten tarvitset ainoastaan Teoston asiakasnumeron. Löydät asiakasnumerosi Teoston verkkopalvelusta, kun kirjaudut sisään ja avaat Asiakastiedot-välilehden.

Klaavi-palvelun kautta tukihakemus osoitetaan Teoston jäsenjärjestön rahastolle, mutta hakijan ei tarvitse olla minkään jäsenjärjestön jäsen. Ainoastaan Teoston asiakkuutta edellytetään.

Tukea haetaan henkilönä (musiikin tekijä) tai yrityksenä (musiikkikustantaja). Yhdellä asiakasnumerolla tukea voi hakea vain kerran. Samaan hakemukseen ei voi yhdistää useita asiakasnumeroita (esim. kustantajan katalogit), vaan tukea pitää hakea erikseen kullakin asiakasnumerolla.

 • Musiikin tekijä voi hakea tukea valintansa mukaan Suomen Musiikintekijät ry:n rahastosta (Musiikintekijöiden rahasto) tai Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahastosta. Tuen myöntämisperusteet ovat samat molemmissa rahastoissa.
 • Musiikkikustantaja hakee tukea Musiikkikustantajien rahastosta. Tuen myöntämisperusteet ovat samat kuin tekijöille tukea myöntävissä rahastoissa.
 • Teoston tekijäasiakkaan omistama kustannusyhtiö, joka on kustantaja-asiakkaamme, voi hakea musiikkikustantajille tarkoitettua koronatukea. Tekijäasiakkaan ja kustannusyhtiön tukihakemukset käsitellään ja ratkaistaan erillisinä.
 • Musiikin tekijä, joka on ottanut käyttöön ns. yhtiömallin, voi hakea musiikin tekijöille tarkoitettua koronatukea.

Hakemusten käsittely ja tuen maksaminen

Hakemukset käsittelee ja tukipäätökset tekee Teoston hallituksen nimittämä toimikunta, jonka jäsenet edustavat säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikkikustantajia. Toimikunnassa on myös Teoston toimiston edustus.

Myönnetyt tuet maksetaan joulukuun 2021 aikana. Jokaiselle hakijalle ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti sähköpostilla.

Tuki rahoitetaan Teosto-rahastosta, joka on perustettu vuonna 2009 turvaamaan kotimaisen luovan säveltaiteen edistämistyön jatkuvuutta.

LISÄTIETOJA:

 • Klaavi-hakujärjestelmä: www.klaavi.fi
 • Koronatuen asiakaspalvelu: koronatuki@teosto.fi, puh. 09 6810 1112. Avoinna ma-pe klo 10-20.00. Viimeisinä hakupäivinä la 30.10 sekä su 31.10. asiakaspalvelu on auki klo 10.00 – 20.00.
 • Katso myös: kysymyksiä ja vastauksia Teoston koronatuesta