Teostolta koronatuki musiikin säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille

Teosto UUTINEN

Teostolta koronatuki musiikin säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille

Teosto tukee musiikin ammattilaisia koronapandemian aiheuttamassa vaikeassa tilanteessa uudella koronatuella. Tuen kokonaissumma on enintään miljoona euroa ja haku aukeaa loka-marraskuussa.

Teoston jäsenkokouksessa on päätetty erityistuesta, jolla lievennetään koronapandemian aiheuttamaa tulonmenetystä musiikin säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille.

”Koronakriisi on tuonut musiikkialalle ennennäkemättömän vaikean tilanteen. Vaikutukset ovat pahimmillaan vasta tänä syksynä, kun kokoontumisrajoitukset alkavat näkyä myös tekijänoikeuskorvauksissa. Pyrimme nyt turvaamaan taiteellisen työn ja musiikkikustannustoiminnan jatkuvuutta tässä poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa”, sanoo Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen.

Tuki on tarkoitettu Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaille. Sitä voidaan hakemuksesta myöntää ammattimaisille musiikin tekijöille ja kustantajille, joille Teosto on tilittänyt tekijänoikeuskorvauksia vähintään 500 euroa vuodessa. Laskenta perustuu asiakkaan vuosina 2017–2019 saamiin tilityksiin konserttien ja elävän alueen tapahtumien sekä kaupallisen radion ja kaupallisen television tilitysalueilta ja niiden vuosittaiseen keskiarvoon.

Koronatuen haku aukeaa loka-marraskuussa 2020, kun hakuprosessin käytännön valmistelut on saatu tehtyä. Tuen maksimimäärä on miljoona euroa ja myönnettävät tukisummat ovat 300–10000 euroa. Tuki rahoitetaan Teoston hallinnoimasta Teosto-rahastosta, joka on perustettu vuonna 2009 turvaamaan luovan säveltaiteen edistämistyön jatkuvuutta.

Tukipäätökset tekee Teoston hallituksen nimeämä toimikunta ja ne maksetaan Teoston jäsenjärjestöjen – Suomen Säveltäjien, Suomen Musiikintekijöiden ja Suomen Musiikkikustantajien – rahastojen kautta. Tuen saaja voi käyttää myönnetyn tuen haluamallaan tavalla eikä käytöstä tarvitse raportoida.

Ehdotus tuesta valmisteltiin työryhmässä yhdessä Teoston jäsenjärjestöjen kanssa. Esityksen hyväksyivät Teoston jäsenet tänään pidetyssä jäsenkokouksessa.