Teosto jakaa koronatukea jo neljättä kertaa - haku auki helmikuun loppuun  

UUTINEN

Teosto jakaa koronatukea jo neljättä kertaa – haku auki helmikuun loppuun  

Musiikkialan tilanne on alkuvuodesta 2022 ehkä vaikeampi kuin kertaakaan koko koronapandemian aikana. Tästä syystä Teosto avaa koronatuen haun asiakkailleen nyt jo neljättä kertaa. Tuella pyritään osaltaan lieventämään musiikin tekijöiden ja kustantajien taloudellista ahdinkoa. Tukea on jaossa noin miljoona euroa ja myönnetyt tuet maksetaan hakijoille keväällä 2022. 

Jo kolmatta vuotta jatkuvat koronarajoitukset ovat merkittävästi vaikeuttaneet musiikkialan taloudellista tilannetta myös säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikkikustantajien osalta. Vuosien 2020 ja 2021 rajoitukset näkyvät yhä tekijänoikeuskorvauksissa ja uusien rajoitusten myötä menetykset jatkuvat jopa vuoteen 2023.

Teoston jäsenkokous päätti joulukuussa 2021 neljännestä koronatukikierroksesta. Koronatuen tavoite on lieventää ammattimaisten säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikkikustantajien pandemiasta aiheutuneita tekijänoikeuskorvausten menetyksiä. Teosto on jakanut koronatukea aiemmin vuosina 2020–2021 yhteensä yli kolme miljoonaa euroa.  

Neljännellä tukikierroksen haku on auki 10.2.–28.2.2022. Kaikkiaan tukea on jaossa noin miljoona euroa. Tuki rahoitetaan Teosto-rahastosta, joka on perustettu vuonna 2009 turvaamaan kotimaisen luovan säveltaiteen edistämistyön jatkuvuutta.   

Kuka voi hakea tukea? 

Koronatukea voivat hakea kaikki Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaat – myös ne, jotka ovat hakeneet tai saaneet tukea aikaisemmin.  

Tuen kriteerit ovat samat kuin vuonna 2021. Tukikriteerinä ovat vuosien 2018–2020 aikana tietyiltä tilitysalueilta hakijalle maksetut korvaukset. Mukaan lasketaan sellaiset musiikin käytön tilitysalueet, joihin koronatilanteella on havaittu olevan joko suoria tai välillisiä vaikutuksia. 

Hakukriteerit  

 • Teoston asiakkuus 
 • Vuosina 20182020 maksettujen tilitysten määrä yhteensä vähintään 1 500 euroa (brutto) tietyillä tilitysalueilla, joiden pääryhmiä ovat konsertit ja elävän alueen tapahtumat, kaupallinen radio ja kaupallinen televisio, taustamusiikki, näyttämöt, teatterielokuvat, verkkotallennuspalvelut sekä Yleisradio. 
 • Tuki on tarkoitettu musiikin luovaan taiteelliseen työskentelyyn. Sen vuoksi säveltäjän, sanoittajan tai sovittajan perikunta ei voi hakea musiikin tekijän koronatukea. Perikunta, joka harjoittaa musiikkikustantamista ja on kustantaja-asiakkaamme, voi hakea musiikkikustantajille tarkoitettua koronatukea. 

Tiedot saamistasi tilityksistä näet Teoston verkkopalvelusta. 

Tietoa jaettavista tukisummista 

 • Tukea maksetaan musiikin tekijöille työskentelyapurahoina, jotka ovat verottomia tuloverolain asettamien edellytysten täyttyessä. Kustantajille maksetaan vastaavin perustein määräytyvää toimintatukea, joka on veronalaista elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan.  
 • Alin maksettava summa on vähintään 150 euroa ja ylin 5000 euroa. Lopulliset tukisummat määräytyvät hakemusmäärien perusteella.  
 • Tuen määrä suhteutetaan hakijan aiempiin tilityksiin niillä tilitysalueilla, jotka sisältyvät tukikriteereihin.  

Miten tukea haetaan?  

Tukea haetaan Klaavi-hakupalvelun kautta osoitteessa www.klaavi.fi  (Teoston koronatuki).  

Maksettuja tilityksiä ei tarvitse ilmoittaa hakulomakkeella, vaan ne tarkistetaan hakemuksien käsittelyssä automaattisesti. Tuen saamiseen eivät vaikuta mahdolliset muut saadut tuet. 

Tuen hakemista varten tarvitset ainoastaan Teoston asiakasnumeron. Löydät asiakasnumerosi Teoston verkkopalvelusta, kun kirjaudut sisään ja avaat Asiakastiedot-välilehden.  

Klaavi-palvelun kautta tukihakemus osoitetaan Teoston jäsenjärjestön rahastoille, mutta hakijan ei tarvitse olla minkään jäsenjärjestön jäsen. Ainoastaan Teoston asiakkuutta edellytetään. 

Tukea haetaan henkilönä (musiikin tekijä) tai yrityksenä (musiikkikustantaja). Yhdellä asiakasnumerolla tukea voi hakea vain kerran.    

 • Musiikin tekijä voi hakea tukea valintansa mukaan Suomen Musiikintekijät ry:n rahastosta (Musiikintekijöiden rahasto) tai Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahastosta. Tuen myöntämisperusteet ovat samat molemmissa rahastoissa. 
 • Musiikkikustantaja hakee tukea Musiikkikustantajien rahastosta. Tuen myöntämisperusteet ovat samat kuin tekijöille tukea myöntävissä rahastoissa. Mikäli musiikkikustantajalla on katalogeilleen useita asiakasnumeroita, tukea voi hakea jokaisella erikseen. Samaan hakemukseen ei voi yhdistää useita asiakasnumeroita.   
 • Teoston tekijäasiakkaan omistama kustannusyhtiö, joka on kustantaja-asiakkaamme, voi hakea sekä musiikkikustantajille tarkoitettua koronatukea että tekijän koronatukea, mikäli näillä on eri asiakasnumerot. Tekijäasiakkaan ja kustannusyhtiön tukihakemukset käsitellään ja ratkaistaan erillisinä. 
 • Musiikin tekijä, joka on ottanut käyttöön ns. yhtiömallin, voi hakea musiikin tekijöille tarkoitettua koronatukea. 

Hakemusten käsittely ja tuen maksaminen 

Hakemukset käsittelee ja tukipäätökset tekee Teoston hallituksen nimittämä toimikunta, jonka jäsenet edustavat säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikkikustantajia. Toimikunnassa on myös Teoston toimiston edustus.  

Myönnetyt tuet maksetaan huhtikuun 2022 aikana. Jokaiselle hakijalle ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti sähköpostilla maaliskuun loppuun mennessä.  

 

LISÄTIETOJA: 

 • Klaavi-hakujärjestelmä: www.klaavi.fi 
 • Koronatuen asiakaspalvelu: koronatuki@teosto.fi, puh. 09 6810 1112. Avoinna ma-pe klo 10.00–20.00. Viimeisinä hakupäivinä la 26.2. sekä su 27.2. asiakaspalvelu on auki klo 10.00–20.00. 
 • Katso myös: kysymyksiä ja vastauksia Teoston koronatuesta