Teosto ja jäsenjärjestöt valmistelevat tukea laskevien tekijänoikeuskorvausten kompensoimiseksi

Teosto ja jäsenjärjestöt valmistelevat tukea laskevien tekijänoikeuskorvausten kompensoimiseksi

Suomen Musiikintekijät, Suomen Säveltäjät ja Suomen Musiikkikustantajat kartoittavat yhdessä Teoston kanssa mahdollisuuksia tukea musiikintekijöitä ja kustantajia poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Koronapandemia on pysäyttänyt lukuisten taiteilijoiden ansaintamahdollisuudet kuin seinään. Koronan vaikutukset ilmenevät monille musiikin säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille kuitenkin vasta viiveellä.

Markkinasulku tulee näkymään tekijänoikeuskorvausten tilityksissä syyskaudesta alkaen. Monet ulkomaiset tekijänoikeusjärjestöt ovat raportoineet, että vaikutukset tulevat olemaan suurimmat vasta alkuvuoden 2021 tilityksissä.

Musiikintekijät ja musiikkikustantajat tarvitsevat kaiken avun, jolla voidaan rakentaa siltaa tulevaisuuteen. Tämän vuoksi Teosto ja sen jäsenjärjestöt valmistelevat heidän avustamistaan syyskaudella, kun koronan negatiiviset vaikutukset alkavat näkyä tekijänoikeuskorvausten tilityksissä.

Valmistelussa kartoitetaan mahdollisuudet käyttää kulttuurisiin tarkoituksiin pidätettyjä kansallisia varoja sekä Teosto-rahaston varoja koronatukeen säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille. Valmistelu tehdään loppukevään aikana.