Tekijät saavat jatkossa tilitystä myös DJ-keikoilla soitetusta musiikista

Tekijät saavat jatkossa tilitystä myös DJ-keikoilla soitetusta musiikista

Teoston tekijäasiakkaat voivat saada tilitystä myös DJ-keikoilla esitetystä musiikista vuoden 2014 alusta alkaen. Ensimmäiset tilitykset DJ-keikoilla esitetystä musiikista maksetaan tekijöille kesäkuussa 2015.

 
Teoston tilitys perustuu tietoihin siitä, mitä musiikkia keikoilla on soitettu, joten jotta tilitystä voidaan maksaa, DJ-keikoilla soitetut kappaleet täytyy ilmoittaa Teostolle. Ilmoitukset tehdään Teoston verkkopalvelussa Esitysilmoitukset-kohdassa. Esitysilmoitusten tekemiseen DJ tarvitsee Teoston verkkopalvelutunnukset, jotka voi hankkia maksutta täältä.
 
Aikaisemmin ravintoloiden mekaanisen (eli DJ:den esittämän) musiikin esityslupamaksujen pohjalta tehtyä tilitystä ei ole voitu kohdistaa teoskohtaisesti. Jatkossa Teosto tilittää rahat ilmoitusten mukaan niille teoksille, joita keikoilla on esitetty.
 
Uudistuksen tavoitteena on kehittää Teoston tilitystarkkuutta sekä varmistaa eri musiikkilajien ja raportointikäytäntöjen yhdenmukaisuus. Taustalla ovat myös DJ:den kanssa käydyt keskustelut, joissa on toivottu DJ-keikkojen raportoinnin ja tilityksen kehittämistä niin, että tekijät saavat DJ-keikoilla soitetuista musiikista tilitystä.