Tekijänoikeusbarometri 2022: Yli 90 % suomalaisista kokee, että luovan työn tekijöiden tulee saada tekemästään työstä korvausta

UUTINEN

Tekijänoikeusbarometri 2022: Yli 90 % suomalaisista kokee, että luovan työn tekijöiden tulee saada tekemästään työstä korvausta

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen Taloustutkimuksella teettämästä Tekijänoikeusbarometrista selviää, että suomalaiset suhtautuvat tekijänoikeuskorvauksiin erittäin myönteisesti. Suhtautuminen heikentyi kuitenkin hieman vuodesta 2021.

Suomalaiset ovat edelleen hyvin yksimielisiä siitä, että luovan työn tekijöiden tulee saada tekemästään työstä korvausta sen mukaan, kuinka paljon heidän teoksiaan hyödynnetään. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa on jopa 91 prosenttia vastaajista. Useampi kuin neljä viidestä suomalaisesta pitää tekijänoikeuskorvauksia tarpeellisena. Keskimääräistä useammin tarpeellisina tekijänoikeuskorvauksia pitävät alle 25-vuotiaat.

Myös luovan alan tekijöitä arvostetaan: 37 prosenttia suomalaisista arvostaa luovan alan tekijöitä paljon ja 61 prosenttia siinä missä muitakin työtä tekeviä. Ainoastaan kolme prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, etteivät he arvosta alan työtä. Keskimääräistä useammin luovan alan tekijöitä arvostavat naiset (42 %) ja alle 25-vuotiaat (44 %).

Suomalaisten suhtautuminen tekijänoikeusjärjestöihin on aiempien vuosien tapaan myös erittäin myönteinen: 76 prosenttia vastaajista pitää tekijänoikeusjärjestöjä tarpeellisina ja lähes yhtä moni arvioi tekijänoikeusjärjestöjen olevan oikealla asialla. 58 prosenttia suomalaisista ajattelee, että tekijänoikeusjärjestöt ovat hyödyksi kehitykselle, kun vain 8 prosenttia ajattelee niistä olevan haittaa.

Piratismi yleisintä alle 35-vuotiaiden parissa

Piratismia koskevat asenteet ja teot ovat pysyneet viime vuoteen verrattuna pääosin ennallaan. Internettiin luvatta laitettujen sisältöjen omaan käyttöön lataamisen hyväksyy 12 prosenttia vastaajista ja luvattoman jakamisen kuusi prosenttia. Suuri osa vastaajista (58 %) ei hyväksy mitään kysytyistä luvattomista teoista. Luvattomien tekojen osalta yleisintä (8 %) on laittomissa palveluissa tarjolla olevan sisällön katsominen, kuunteleminen tai pelaaminen.

Eniten luvattomia tekoja tunnustavat alle 35-vuotiaat vastaajat. Alle 25-vuotiaista 16 % ja 25–34-vuotiaista 19 % myöntää, että joku heidän taloudestaan on katsonut, kuunnellut tai pelannut laittomassa palvelussa saatavilla olevaa sisältöä. Alle 25-vuotiaista vastaajista 11 % ja 25–34-vuotiaista 8 % myöntää, että itse tai perheenjäsen on ladannut sisältöjä laittomasta palvelusta.

Valtaosa hyväksyy tekijänoikeuden täytäntöönpanon

Useampi kuin kaksi kolmesta vastaajasta (71 %) katsoo, että internetin verkkosisällönjakopalveluiden, kuten YouTuben, tulee tulevaisuudessa poistaa tehokkaammin ja pysyvämmin palvelussa oleva luvaton musiikki- ja AV-sisältö. Väittämän kanssa eri mieltä on 8 % vastaajista.

Kaksi kolmesta (65 %) vastaajasta katsoo, että tekijänoikeuden haltijan tulee voida selvittää, kuka hänen oikeuksiaan loukkaa anonyymisti internetissä. Eri mieltä on 14 % vastaajista.

Neljä viidestä (80 %) vastaajasta on samaa mieltä siitä, että hakukoneilla tulee olla vastuu näyttää hakutuloksissa kaikki lailliset vaihtoehdot ennen laittomia palveluita. Eri mieltä on kuusi prosenttia vastaajista.

Kaikissa edellä mainituissa täytäntöönpanoa koskevissa väittämissä keskimääräistä useammin eri mieltä ovat piraattipalveluja käyttäneet ja internetistä luvatonta sisältöä ladanneet.

Tekijänoikeudet koetaan viime vuoden tavoin ennemmin helppotajuisina (44 %) kuin vaikeatajuisina (22 %). Yli 50-vuotiaiden keskuudessa on keskimääräistä enemmän vastaajia, jotka arvioivat tekijänoikeudet helppotajuiseksi. Keskimääräistä useammin mahdollistavaksi tekijänoikeudet arvioivat naiset ja yli 35- vuotiaat.

Tulokset perustuvat Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toimeksiannosta Taloustutkimuksen toteuttamaan Tekijänoikeusbarometriin, joka tehtiin nyt kuudettatoista kertaa. Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina sekä nettikyselyllä osana Taloustutkimuksen Omnibus-tutkimusta. Tiedonkeruu toteutettiin 5.-28.10.2022 välisenä aikana ja tutkimuksen vastaajamäärä oli yhteensä 1003 henkilöä. Kohderyhmänä oli 15–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.

Lisätiedot tutkimuksesta Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen sivuilta