Tarjolla rahoitusta luovaan talouteen

Tarjolla rahoitusta luovaan talouteen

Luovien alojen pk-yrityksille suunnattujen CreMA-avustusten hakuaika on alkanut. CreMA on tarkoitettu luovan alan yritysten monialaiseen tuotekehitystyöhön. AVEK jakaa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää määrärahaa tänä vuonna enintään 300 000 euroa.

 
CreMA-tuki lisää luovilla aloilla toimivien yritysten mahdollisuuksia kehittää innovatiivisia ideoitaan toimiviksi tuotteiksi tai palveluiksi. Tuen tavoitteena on yhtäältä siirtää luovilla aloilla olevaa osaamista muille toimialoille tuote- tai palvelukehityshankkeissa ja toisaalta välittää muilla aloilla olevaa liiketoimintaosaamista luoville aloille.
 
CreMA-hanke toteutetaan yhteistyössä 13 ELY-keskuksen kanssa. Tukea voivat hakea mukana olevien ELY-keskusten alueilla toimivat luovan alan yritykset pilottihankkeeseen. Hankkeissa tulee olla mukana yhteistyökumppanina vähintään yksi perinteisten teollisuus-, palvelu- tai muiden alojen yritys. Hankkeiden tulee synnyttää uusia tuotteita, palveluita tai toimintamalleja, sovittaa yhteen luovaa osaamista ja perinteisempää yritysosaamista sekä kehittää luovien alojen yrittäjyyttä.
 
Avustusten hakuaika alkaa 17.4.2014 ja päättyy 31.5.2014. Tukipäätökset tehdään elokuun loppuun mennessä.
 
CreMA-tuki on osa CreaDemo-määrärahaa, jota AVEK on ensimmäisen kerran jakanut luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeisiin keväällä 2012.
 
Lisätietoja
Avekin toimisto puh. 09 4315 2350
Tuotantoneuvoja Milla Moilanen | puhelinaika ma klo 13‒15, 040 900 9199
Pääsihteeri Juha Samola | 09 4315 2351
 
 
 
Mukana olevat ELY-keskukset
 
Etelä-Savon ELY-keskus, Riitta Kettunen
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Eija Karhatsu
Kainuun ELY-keskus, Tapani Laitinen
Keski-Suomen ELY-keskus, Timo Taskinen ja Saila Pulkkinen
Lapin ELY-keskus, Mika Tenhunen
Pirkanmaan ELY-keskus, Jukka T. Raivio
Pohjanmaan ELY-keskus, Henrik Granqvist
Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Seija Varis
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Salla Kananen
Pohjois-Savon ELY-keskus, Timo Ollila
Satakunnan ELY-keskus, Mirja Hinkkanen (mirja.hinkkanen@tekes.fi) ja Timo Klimoff
Uudenmaan ELY-keskus: Antti Salminen
Varsinais-Suomen ELY-keskus: Timo Metsä-Tokila
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
 
Tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä toimiva Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria. Varat ovat pääasiassa peräisin hyvitysmaksusta, jota peritään muun muassa dvd-levyistä ja digitaalisista videotallentimista. AVEK myöntää tukea elokuvan eri lajityyppien kehittelyyn ja kulttuurivientiin, audiovisuaalisen alan tekijöiden jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä festivaalien ja tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi AVEK myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön DigiDemo- ja CreaDemo-määrärahoista tukea myönnetään kulttuuristen sisältöjen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämiseen.