Tapahtumarajoitukset kasvattavat musiikkialan tulonmenetyksiä

UUTINEN

Tapahtumarajoitukset kasvattavat musiikkialan tulonmenetyksiä

Eilen julkistetut tapahtumajärjestämisen rajoitukset ovat huolestuttavia musiikkialan tulonmuodostuksen kannalta. Huonontuva koronavirustilanne näyttää nyt kasvattavan musiikkialan tulonmenetykset vähintään vuoden 2020 tasolle.

Musiikkialan tulonmenetyksiä vuoden 2021 osalta arvioitiin edellisen kerran keväällä, jolloin alan toimijoilta kysyttiin kahta tilannearviota, parempaa ja huonompaa. Paremmassa skenaariossa toiveena oli, että tapahtumia olisi pystytty järjestämään laajamittaisemmin kesällä ja syksyllä. Nyt toimintarajoitukset ja tapahtumien peruutukset ovat huonontaneet tilannetta kuitenkin entisestään, ja tulonmenetykset näyttävät nousevan yhtä suuriksi kuin vuonna 2020.

Tilanteesta kärsii eniten elävän musiikin yksityissektori, jonka osalta arviot tulonmenetyksistä suhteessa viimeiseen normaalivuoteen eli vuoteen 2019 ovat 70 – 80 prosenttia eli noin 225 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan elävän musiikin tulojen odotetaan putoavan noin 245 miljoonaa euroa – LiveFin ry:n liikevaihtopohjaisen laskelman mukaan puhutaan jopa noin 360 miljoonasta eurosta. Kaikkiaan alan tulonmenetykset näyttävät nousevan 480 miljoonaan euroon kahden vuoden aikana.

Menetykset eivät koske vain tapahtumajärjestäjiä, vaan ne kohdistuvat välillisesti laajalle joukolle musiikkialan toimijoita. Esimerkiksi muusikoiden on arvioitu työllistyneen korkeintaan 10–15 prosenttisesti. Tilanteesta kärsivät vahvasti myös ohjelmatoimistot ja managerit, musiikin tekijät ja säveltäjät, kustantajat ja monet muut.

Lopullinen laskelma vuoden 2020 musiikkialan taloudesta ja viennistä sekä tarkennettu tilannekuva julkaistaan elo-syyskuun vaihteessa. Tulonmenetykset on suhteutettu viimeiseen normaalivuoteen 2019. Arvio tulonmenetyksistä on tehty kysymällä näkymiä eri sektoreilta sekä suhteuttamalla tiedot musiikkialan aiempiin taloustietoihin.

Musiikkialan toimenpidevaatimukset valtiovallalle

Musiikkiala ei pysty vakiinnuttamaan toimintaansa ennen kuin hallitus luopuu koronakriisin hallitsemisesta rajoituspolitiikalla. Päivittäisten tartuntojen ja aina uusien rokotuskierrosten edistymisen seuraamisesta on pystyttävä siirtymään aikaan, jolloin pandemian hallinnassa keskitytään taudin aiheuttamaan alueelliseen ja kokonaistautikuormaan terveydenhuollolle. Yleisötilaisuuksien rajoituspolitiikasta tulee ylimitoitettuna alan elinkeinonvapautta rajoittavana toimenpiteenä luopua viimeistään silloin, kun kaikille rokotusikäisille on varattu mahdollisuus rokottaa itsensä.

Musiikkialan toimijat vaativat seuraavia toimenpiteitä:

1. Suora taloudellinen tuki

  • Musiikkiala tarvitsee suoraa tukea rajoitusten aiheuttamaan taloudelliseen kriisitilanteeseen.
  • Yleisötapahtumien rajoitusten myötä on tarpeen kohdistaa suoraa tukea toimeentulonsa menettäneille itsensä työllistäville musiikkialan ammattilaisille. Tuki voidaan kanavoida olemassa olevilla alan tukijärjestelmillä.
  • Musiikkialan yhteisöille tarvitaan suora, nettomenetyksiin perustuva, liiketoiminnan tuki kiinteiden kulujen kattamiseen.

2. Musiikkialan toimintaedellytysten palauttaminen

  • Kahden metrin turvaväleistä musiikkitapahtumissa tulee luopua välittömästi.
  • Koronapassin käyttöönottoa tulee kiirehtiä, mutta sen valmistelua ei saa käyttää hidasteena musiikkitapahtumien avaamiselle.
  • Musiikkialan tulee saada tieto siitä, milloin rajoituksista luovutaan. Hybridistrategian päivitystyö on myöhässä ja tulevan syksyn ennakoiminen näin ollen mahdotonta.

3. Pitkän tähtäimen jälleenrakennus

  • Musiikkialan tilanne täyttää Äkillisen Rakennemuutoksen (ÄRM) tunnusmerkit ja siihen tulee harkita vastaavaa toimintamallia. Erilaisilla kohdennetuilla ja tilanteen mukaan mitoitetuilla työllisyys-, elinkeino- ja aluekehitystoimenpiteillä sekä muilla vastaavilla toimilla pyritään estämään musiikkialan taantuminen. Toimenpiteillä edistetään uusien työpaikkojen syntymistä, vanhojen uudistumista ja huolehditaan työntekijöiden mahdollisimman nopeasta uudelleentyöllistymisestä.
  • Esimerkkinä tukimuodoista voisi olla liikenne- ja viestintäministeriön vuosina 2015-2018 kanavoima median innovaatiotuki tai vähintäänkin siltaava rahoitusraami ulottuen vuosille 2022-2024.
  • EU:​n palautumis- ja elpymistukivälineestä (RRF) tulee osoittaa oma korvamerkitty osuus musiikkialalle