Taiteilija – huomioi nämä neljä asiaa taiteilijaeläkkeistä

Taiteilija – huomioi nämä neljä asiaa taiteilijaeläkkeistä

Suomen Musiikintekijöiden ohjeistus taiteilijaeläkkäistä.

1. Vaikuttavatko tekijänoikeuskorvaukset päätökseen taiteilijaeläkkeen saamiseksi? 

Kyllä vaikuttavat. Tekijänoikeustulot ovat (useimmissa tapauksissa) ansiotuloja, ne sisältyvät hakijan verotuspäätökseen. Taiteen edistämiskeskus (Taike) edellyttää eläkehakemuksen liitteeksi verotuspäätöstä viimeksi toimitetusta verotuksesta. Taike ei erottele tekijänoikeustuloja muista ansiotuloista, vaan lähtökohtana on verotuspäätöksen tieto ansiotuloista. Eri vuosilta epätasaisesti kertyneitä tekijänoikeustuloja voi verotuksessa tasata tulontasauksella verottajan ohjeiden mukaisesti.

On myös syytä muistaa, että ylimääräinen taiteilijaeläke otetaan tulona huomioon takuueläkkeessä, joten se vähentää takuueläkettä.

2. Vaikuttavatko keikkapalkkiot ja opetustyöpalkat taiteilijaeläkepäätökseen? 

Myös nämä tulot otetaan huomioon, jos ne sisältyvät viimeksi toimitetun verotuksen verotuspäätöksen ansiotuloihin.

3. Miten aikaisempi eläkekertymä estää taiteilijaeläkkeen saamisen? 

Eläkettä ei myönnetä, jos hakijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot, kansaneläketuloa lukuun ottamatta, ylittävät taiteilijaeläkkeen määrän kerrottuna kahdella. Jos hakijan eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläkettä lukuun ottamatta ovat alle 1 328,69 euroa kuukaudessa (2017), hän voi saada täyden eläkkeen. Jos hakijan tulot ovat 1 328,69−2 657,38 euroa kuukaudessa (2017), hän voi saada osaeläkkeen. Hakijalle, jonka tulot ovat tätä suuremmat, ei voida myöntää taiteilijaeläkettä. Taike ei siis erittele tuloja vaan katsoo viimeisen verotuksen ansiotuloja ja odotettavissa olevaa eläkekertymää päätöstä tehdessään.

Täyden taiteilijaeläkkeen suuruus on 1.1.2018 alkaen 1 343,98 euroa kuukaudessa. Osaeläke on siitä puolet, 671,99 euroa. Eläke on veronalaista tuloa. Eläkettä korotetaan indeksillä vuosittain lokakuussa. Se kannattaa tarkistaa hakuilmoituksesta.

4. Minkä verran voi tehdä keikkoja tai opetustyötä, kun on saanut taiteilijaeläkkeen? 

Taiteilijaeläkettä nauttivat toimivat usein edelleen taiteilijana ja saavat tästä työstä tuloja. Taiken puolelta, tai ylimääräisiä taiteilijaeläkkeitä koskevassa lainsäädännössä, ei ole työn tekemiselle säädetty mitään rajoituksia eikä ilmoitusvelvollisuutta Taikelle. Ylimääräinen taiteilijaeläke on veronalaista tuloa, ja verottaja vastaa verotusta koskevista ratkaisuista. Muihin etuuksiin se vaikuttaa sen mukaan kuin verotettavat ansiotulot yleensä vaikuttavat.

Vastauksia kysymyksiin antoivat Taikesta erityisasiantuntija Hanna Susitaival ja taiteen tukemisen päällikkö Esa Rantanen.