Taiken kuudes korona-apuraha haettavissa joulukuussa – huomioi ainakin nämä

UUTINEN

Taiken kuudes korona-apuraha haettavissa joulukuussa – huomioi ainakin nämä

Laadimme oppaan apurahan hakemiseen erityisesti musiikintekijöiden näkökulmasta. 

Taiteen edistämiskeskus avaa taiteilijoille sekä taide- ja kulttuurialan yhteisöille kuudennen koronahaun. Tukea jaetaan noin 18 miljoonaa euroa koronapandemian vaikutusten vähentämiseen. Haettavana on kaksi tukimuotoa: apurahat yksityishenkilöille sekä erityisavustukset taide- ja kulttuurialan yhteisöille.

Työskentelyapurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille COVID-19-pandemian vaikutusten vähentämiseen. Apuraha on tarkoitettu hakijan taiteelliseen työskentelyyn.

Tukimuotoja on kaksi:

 • Korona-apurahat taiteilijoille (yksityishenkilöt)
 • Erityisavustukset taide- ja kulttuurialan yhteisöille (yhteisöt)

Haku päättyy 21.12.2021 kello 16.00. Hae Taiken apurahaa tästä. 

Ohjeita apurahan hakuun yksityishenkilönä

Yleistä

 • Lue ohjeet huolella ja aloita hakemuksen täyttäminen ajoissa.
 • Apurahan määrä on 12 000 euroa.
 • Apuraha on tarkoitettu kuuden kuukauden työskentelyyn välillä 1.4. – 31.12.2022.
 • Apurahakuukaudet on käytettävä yhdenjaksoisesti.
 • Apurahan käyttöaikaa ei voi muuttaa.
 • Apurahaa ei myönnetä hakijalle
  • jolla on vuonna 2022 valtion taiteilija-apuraha.
  • jolla on vuonna 2022 jokin muu vähintään yksivuotinen apuraha.
  • jolle on aiemmin myönnetty tai myönnetään alkuvuodesta 2022 ylimääräinen taiteilijaeläke.
  • joka opiskelee päätoimisesti.
  • jolla on apurahan käyttöaikana päätoiminen ja kokoaikainen (100-prosenttinen) työ.
  • Keikkoja ja muuta epäsäännöllistä työtä saa tehdä apurahan työskentelyjakson aikana.
 • Aikaisemmista Taiken korona-apurahoista poiketen tässä apurahahaussa ei ole merkitystä koronan aiheuttamilla menetyksillä ja niiden arvioinnilla, vaan haussa keskitytään taiteellisuuden arvioimiseen aikaisemmilla taiteellisilla ansioilla ja työsuunnitelmalla.
 • Apurahakaudelta ei pääsääntöisesti voi saada työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Apurahan saajan tulee selvittää tämä etuuden maksajalta (työttömyyskassasta tai Kelasta).
 • Taiken apuraha lähtökohtaisesti katkaisee ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan, eli kannattaa huolella arvioida, kannattaako tukea hakea laisinkaan.
 • Taiteelliseen toimintaan myönnetty apuraha on verovapaa. (Tuloverolaki 82 §).
 • Apuraha sisältää Maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen eläke- ja tapaturmavakuutusosuuden. Apurahansaajan tulee maksaa apurahasta Maatalousyrittäjien eläkelain mukainen eläkevakuutusosuus, joka on noin 13 – 25 % apurahan kokonaissummasta.
 • Jos saat tämän Taiken 6. korona-apurahan, et voi saada keväällä Taiken alueellista apurahaa.
 • Voit hakea Taiken korona-apurahaa yksityishenkilönä vaikka sinulla on yritys.
 • Voit hakea Taiken korona-apurahaa sekä yksityishenkilönä että yhteisön edustajana.
 • Voit hakea Taiken korona-apurahaa projektiin, johon olet jo aikaisemmin saanut tukea.
 • Voit hakea Taiken korona-apurahaa, vaikka olet aikaisemmin saanut Taiken korona-apurahaa.
 • Taiken sivuilta löytyy UKK eli Usein Kysytyt Kysymykset -neuvontasivu

Ohjeet lomakkeen täyttämiseen

”Täytä perustiedot”

 • Tähän määritellään mm. henkilötiedot.

”Käyttötarkoitus lyhyesti”

 • Ilmoita käyttötarkoitus lyhyesti vain muutamalla sanalla. Tilaa on vain 122 merkkiä, eli kuvaile lyhyesti ja ytimekkäästi, esim. Taiteelliseen työskentelyyn 6 kk ajan vuonna 2022 tai esim. Uusien biisien säveltämiseen/ sanoittamiseen/ sovittamiseen 1.4. – 30.9.2022 välisenä aikana.
 • Hakijan hakemuksessa mainitsema tuen käyttötarkoitus on julkinen tieto.

”Työskentelysuunnitelma”

Taike ilmoittaa seuraavia tekijöitä arviointiperusteiksi:

 • Hakijan aikaisemmat taiteelliset ansiot
  • Onko hakija ammattilainen?
  • Millaiset ovat hakijan aikaisemmat taiteelliset näytöt?
 • Työsuunnitelma
  • Onko työskentely hyvin suunniteltua ja toteutettavissa olevaa?
  • Sisältyykö työsuunnitelmaan ammatillista kehitystä?
  • Sisältääkö työsuunnitelma taiteenalan näkökulmasta kiinnostavia tai uutta luovia sisältöjä?

Huomioi työsuunnitelmassa:

 • Hyvä työsuunnitelma vastaa ainakin seuraaviin kysymyksiin: mitä teet, missä teet, kenen kanssa, milloin ja mikä on työskentelysi tavoite? Miksi juuri sinun pitäisi saada apurahaa? Mitä kenties uutta tuot taiteen kentälle?
 • Pitäydy ammatillisissa asioissa. Taike tai muukaan apurahataho ei ole Kela.
 • Ole selkeä.
 • Työsuunnitelma voi sisältää montaa eri projektia tai ”työtä”, eli se ei ole projektikohtainen.
 • Luetuta oma työskentelysuunnitelmasi jollakin kollegalla tai ystävälläsi. Kysy palautetta, tuleeko hakemuksesta selkeästi esille omat tavoitteesi musiikintekijänä?
 • Jos suomen kielen kirjoittaminen on vaikeaa, kysy apua.
 • Tutustu myös apurahan kirjoittamisen oppaisiin:
  • https://musiikintekijat.fi/artikkeli/kelpo-hakemus-ei-jaarittele-ja-on-huolella-tehty/
  • https://pasilyytikainen.blogspot.com/2017/02/pasin-pieni-apurahaopas.html
  • https://musiikintekijat.fi/ajankohtaista/uutiset/taiken-koronatuki-haettavissa-huomioi-ainakin-nama/

”Samaan tarkoitukseen haetut, haettavat tai saadut apurahat”

 • Kirjaa tähän, mikäli olet saanut tälle kyseiselle apurahan työskentelyjaksolle (eli 1.4. – 31.12.2022.) vastaavaan tarkoitukseen apurahoja, eli kuvaamasi työsuunnitelman toteuttamiseen ja/tai taiteelliseen työskentelyyn.
 • Kannattaa olla rehellinen, jos sinulla on samaan tarkoitukseen jo työskentelyapuraha. Joskus voi olla eduksi, että sinulla on esim. MES tai Musiikintekijöiden 1 kk työskentelystipendi ja tämä Taiken apuraha mahdollistaa pidempijaksoisen keskittymisen meneillään olevan projektiisi.
 • Teoston mahdollinen uusi keväällä jaettava koronatukikierros ei näillä näkymin ehdi vaikuttamaan tähän Taiken 6. korona-apurahan saamiseen.
 • Kirjoita myös selkeästi, mikäli et ole saanut (tai hakenut) mitään vastaavaa tukea.
 • Taike tarkastaa mahdolliset omat päällekkäiset myönnöt sekä mm. SKRn vuosiapurahojen saajat.

”Tiivistelmä aikaisemmasta taiteellisesta toiminnasta”

 • Kirjoita tähän tiivistelmä aikaisemmasta taiteellisesta toiminnasta. Pelkkä viittaus ansioluetteloon ei riitä.
 • Kirjoita lyhyesti tekijähistoriasi ja mahdolliset huomionosoitukset, palkinnot, listasijoitukset, striimien katsojamäärät, tms.
 • Kirjoita vain asiat, jotka liittyvät musiikin tekemiseen.
 • Tietyllä koulutuksella ei ole niinkään merkitystä, vaan työt merkitsevät enemmän.

”Liitteet”

 • Taiteilijan ansioluettelo on pakollinen liite.
 • Laadi taiteellisesta työskentelyhistoriastasi CV. Tämä on Taiken mukaan keskeinen väline taiteellisuuden määrittelyssä.
 • Älä liioittele
 • Älä jää liian ylätasolle, vaan erittele esim. keskeisimmät saamasi palkinnot/huomionosoitukset
 • Älä myöskään listaa kaikkea mahdollista, vaan tiivistäminen keskeisimmistä asioista on hyvästä.

”Internet-linkit”

 • Tähän voit laittaa esim. omien sosiaalisen median tilejäsi, verkkosivusi tai biisejäsi esim. Spotify-linkkeinä.
 • Tarkista, että linkit ovat toimivia ja mahdollisimman tuoreita.

Päätökset

 • Muista: Apurahat ovat harkinnanvaraisia eli niihin ei ole subjektiivista oikeutta, vaikka kaikki arviointiperusteet täyttyisivät.
 • Hakemusten kokonaisarvioinnissa hakemuksia vertaillaan keskenään.
 • Päätöksenteossa otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät apurahat, hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, kieli, taidealojen alagenret, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.
 • Päätöksentekoon vaikuttaa myös käytettävissä oleva määräraha.
 • Taiken taidetoimikuntien jäsenistä koottu monialainen asiantuntijapaneeli antaa arvion hakemuksista. Johtaja tekee päätökset erityisasiantuntijan esittelystä.
 • Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä 15.3.2022 mennessä.
 • Apurahan saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä käyttöajan päätyttyä.