Taiken koronatuki haettavissa – huomioi ainakin nämä

UUTINEN

Taiken koronatuki haettavissa – huomioi ainakin nämä

Taiteen edistämiskeskus jakaa viidennessä koronahaussaan yhteensä noin 55 miljoonaa euroa taiteilijoille, kulttuurialan ja luovan alan ammattilaisille sekä taide- ja kulttuurialan yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille. Haku päättyy 30.6.2021 kello 16.

Olemme poimineet muutamia pointteja, joita erityisesti musiikintekijöiden olisi tärkeää huomioida täyttäessään hakemusta.

 • Tukimuotoja on kaksi:
  • apuraha yksityishenkilöille
  • toiminta-avustus yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille
  • HUOM! Hakijan tulee valita näistä jompi kumpi.

Apuraha yksityishenkilöille

 • Lue ohjeet huolella!
 • Apurahaa ei myönnetä hakijalle
  • jolla on samanaikaisesti valtion taiteilija-apuraha tai muu Taiken myöntämä vähintään neljän kuukauden mittainen työskentelyapuraha
  • jolle on myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke
  • jolla on päätoiminen, kuukausipalkkainen työ.
 • Taiken koronatuki lähtökohtaisesti katkaisee ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan, eli kannattaa huolella arvioida, kannattaako tukea hakea laisinkaan.
 • Keikkoja ja muuta epäsäännöllistä työtä saa tehdä apurahan työskentelyjakson aikana.
 • Hakulomakkeessa pitää ilmoittaa, jos on samanaikaisesti ansiotyössä. Tämä käytännössä poissulkee koronatuen. Muuten arviointikriteerit ovat samat kuin aikaisemmissa hauissa.
 • Työskentelysuunnitelma:
  • Työskentely voi olla esim. oman ammattitaidon ylläpitämistä, käynnistyvän toiminnan suunnittelua, harjoittelua, taiteellista tai luovaa työtä tai muuta vastaavaa toimintaa. Tee suunnitelma huolella, eli ylimalkainen ”luovaa työskentelyä” ei varmastikaan ole riittävän kuvaavaa.
  • Kuvaile tähän esim. miten aiot ylläpitää ammattitaitoasi ja millaisia uusia luovaa työtä edellyttäviä projekteja suunnittelet. Voit myös listata kaikki ne projektit, joihin todennäköisesti tulet kirjoittamaan kappaleita apurahakaudella. Älä ole turhan vaatimaton, äläkä arvuutteleva, vaan listaa selkeästi tiedossasi olevat työsi.
  • Kuvatun työskentelyn tulee olla nimenomaan taiteellista ja luovaa työskentelyä. Muutoin verottaja voi tulkita tuen verolliseksi tuloksi.
  • Koronatukea ei voi myöskään kohdentaa mihinkään muuhun kuin elinkustannuksiin työskentelyn aikana, eli ei esim. instrumenttien hankintoihin. Älä siis kirjoita ostavasi tuella uutta instrumenttia.
 • Samaan tarkoitukseen haetut, haettavat tai saadut apurahat:
  • Kirjaa tähän, mikäli olet saanut tälle kyseiselle apurahan työskentelyjaksolle (eli 1.9.-31.12.21) vastaavaan tarkoitukseen apurahoja, eli tukea nimenomaan koronan aiheuttamiin tulonmenetyksiin.
  • Mikäli olet saanut esim. Teoston koronatukea, kirjoita selkeästi saamasi tuen määrä.
  • Kirjoita myös selkeästi, mikäli et ole saanut (tai hakenut) mitään vastaavaa tukea.
  • Taike tarkastaa mahdolliset omat päällekkäiset myönnöt sekä mm. SKRn vuosiapurahojen saajat.
 • Koronapandemiasta johtuva työn ja tulojen väheneminen:
  • Tässä kohdassa tuodaan esiin koronan vaikutukset taloudellisiin menetyksiin.
  • Älä ole turhan vaatimaton, äläkä arvuutteleva, vaan listaa selkeästi taloudelliset menetyksesi.
  • Lähde oletuksesta, että hakemuksen lukeva henkilö ei välttämättä ymmärrä mitään musiikkialan toimintaperiaatteista. Voit aloittaa taloudellisten menetyksien arvioinnin käyttämällä tukenasi esim. seuraavaa lausetta:
   • Musiikintekijä saa tekijänoikeuskorvauksia, kun hänen kirjoittamiaan kappaleita esitetään julkisesti. Live-esiintymisiä ei ollut juuri lainkaan maaliskuusta 2020 alkaen. Tämä on romahduttanut musiikintekijöiden tulot. Tilanne tulee myös jatkumaan pitkään, sillä tekijänoikeustulot tilitetään musiikintekijöille viiveellä ja keikkojen määrän palautumisessa ennalleen kestää pitkään. Music Finland arvioi musiikkialan toipuvan vasta vuosina 2022-2023. Lähde:
    https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/kyselyanalyysi-musiikkialalla-uskotaan-tilanteen-parantuvan-vasta-2022-tai-2023
  • Voit listata tulojen pudotuksen vertailuksi useamman vuoden tekijänoikeustilityksiäsi mahdollisimman tarkasti, esim. vuosilta 2018-2020. Ole täsmällinen ja selkeä, mutta tuo selkeästi esiin myös suunnitteluasteella olleet projektit, joista olisi ollut odotettavissa tuloja. Listaa myös esim. mahdollinen hittibiisisi, josta olisit odottanut runsasta esityskorvauksien määrää.
  • Pudotuksen arvioinnissa voit käyttää tukena Teoston ilmoittamaa arviota 45 % laskusta julkisen esittämisen tilityksien määrässä kesäkuulta 2020 (10,6 milj.eur) kesäkuulle 2021 (5,8 milj. euroa).
   Lähde: https://www.teosto.fi/teosto-tilitti-213-miljoonaa-saveltajille-sanoittajille-sovittajille-ja-musiikkikustantajille/
  • Kirjoitettavan selvityksen lisäksi menetyksien kokoluokka (brutto) arvioidaan raksi ruutuun -valinnalla. Huomaa, että tässä kohdassa kysytään bruttomenetyksistä vain vuodelta 2021 (kirjaa arvio vuoden 2020 menetetyistä tuloista kirjoitettavaan selvitykseen).
 • Työskentelyjakso koronatuelle on 1.9.-31.12.2021.
 • Tukisummat henkilöhakijoille on 6000€ (2000€/kk).
 • Taiken taidetoimikuntien jäsenistä koottu monialainen asiantuntijapaneeli antaa arvion hakemuksista. Johtaja tekee päätökset erityisasiantuntijan esittelystä.
 • Haku päättyy 30.6.2021 klo 16.
 • Päätöksiä voi odottaa elo-syyskuun vaihteessa ja tuet laitetaan maksuun syyskuussa.

Toiminta-avustus yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille

 • Lue ohjeet huolella!
 • Avustusta voidaan myöntää kaikille yritysmuodoille: yksityisille elinkeinonharjoittajille, toiminimille, kommandiittiyhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnille.
 • Avustuksen hakeminen edellyttää Y-tunnusta.
 • Toiminta-avustus on tarkoitettu yrittäjän toiminnasta tai toiminnan uudelleen käynnistymisestä aiheutuviin kuluihin tilanteessa, jossa normaali toiminta on vaikeutunut tai estynyt koronaepidemian takia.
  • Tukea voi käyttää vuoden 2021 kuluihin
   • Hyväksyttäviä kuluja ovat palkat ja yhtiön peruskulut (esim. työhuoneen vuokra tms). Poistoihin eli esim. kalustohankintoihin ei voi käyttää koronatukea.
  • Avustuksen käyttöaika on 31.12.2021 saakka
 • Lähde oletuksesta, että hakemuksen lukeva henkilö ei välttämättä ymmärrä mitään musiikkialan toimintaperiaatteista. Voit aloittaa taloudellisten menetyksien arvioinnin käyttämällä tukenasi esim. seuraavaa lausetta:
 • Voit listata tulojen pudotuksen vertailuksi useamman vuoden tekijänoikeustilityksiäsi mahdollisimman tarkasti, esim. vuosilta 2018-2020. Ole täsmällinen ja selkeä, mutta tuo selkeästi esiin myös suunnitteluasteella olleet projektit, joista olisi ollut odotettavissa tuloja. Listaa myös esim. mahdollinen hittibiisisi, josta olisit odottanut runsasta esityskorvauksien määrää.
 • Pudotuksen arvioinnissa voit käyttää tukena Teoston ilmoittamaa arviota 45 % laskusta julkisen esittämisen tilityksien määrässä kesäkuulta 2020 (10,6 milj.eur) kesäkuulle 2021 (5,8 milj. euroa).
  Lähde: https://www.teosto.fi/teosto-tilitti-213-miljoonaa-saveltajille-sanoittajille-sovittajille-ja-musiikkikustantajille/
 • Yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille myönnettävä avustus on veronalaista tuloa.
 • Avustus pienyrittäjille on 8000€ tai 12000€ riippuen siitä, työllistääkö yrittäjähakija koronatuella myös muita kulttuurialan ammattilaisia (esim. taustamuusikkoa, ääniteknikkoa).
 • Taiken asiantuntijat arvioivat hakemukset ja johtaja tekee päätökset erityisasiantuntijan esittelystä. Yritysten hakemuksia ei käsitellä vertaisarviointina.
 • Haku päättyy 30.6.2021 klo 16.
 • Päätökset tehdään ja niistä viestitään elokuun loppuun mennessä. Tuet maksetaan syyskuussa.

 

Koronatuen hakemus yksityishenkilöille Taiken sivuilla 

Toiminta-avustushakemus elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille Taiken sivuilla