Taiken Korona-apurahat haettavissa 15.4.2020 klo 16 mennessä

Taike UUTINEN

Taiken Korona-apurahat haettavissa 15.4.2020 klo 16 mennessä

Korona-apurahat

Hakuilmoitus

Hakuaika:

01.04.2020 – 15.04.2020
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Apurahaa voi yllä olevana hakuaikana hakea verkossa. Kirjaudu verkkopalveluun alla olevasta linkistä. Kirjautumiseen tarvitset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai henkilökortin.

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Ohjeita verkkoasiointiin

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle

Apurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille. Apurahaa eivät voi hakea toiminimet, yritykset, yhdistykset, kunnat, kuntayhtymät, osuuskunnat tai säätiöt.

Kuka arvioi ja päättää

Taiken asiantuntijatiimi arvioi ja johtaja päättää erityisasiantuntijan esittelystä. Taike voi tarvittaessa kuulla muita asiantuntijoita.

Mihin tarkoitukseen

Korona-apuraha on tarkoitettu työskentelyedellytysten lyhytaikaiseen turvaamiseen hakijalle, joka on koronaepidemian vuoksi menettänyt taiteelliseen työhön perustuvia työtilaisuuksia tai ansaintamahdollisuuksia. Korona-apuraha on tarkoitettu hakijan henkilökohtaiseen käyttöön työsuunnitelman mukaiseen taiteelliseen työskentelyyn, suunnitteluun ja/tai ammattitaidon ylläpitämiseen.

Korona-apurahan suuruus on 3000 euroa, ja se on tarkoitettu 1,5 kuukauden työskentelyyn ajalla 1.5. – 31.7.2020. Muu palkattu ansiotyö apurahakauden aikana on sallittu.

Apurahaa ei myönnetä hakijalle,

 • jolla on samanaikaisesti valtion taiteilija-apuraha tai muu työskentelyapuraha
 • jolle on myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke.

Millä perusteella hakemukset arvioidaan

Hakemusten arviointi perustuu alla mainittuihin kriteereihin apukysymyksineen ja niistä syntyvään hakemuksen kokonaisarviointiin sekä hakemusten keskinäiseen vertailuun. Kriteereissä ei ole painotuksia.

Korona-apurahan arviointikriteerit

1. Hakijan aikaisemmat taiteelliset ansiot   

 • Onko hakija ammattilainen?
 • Millaiset ovat hakijan aikaisemmat taiteelliset näytöt?

2. Työsuunnitelman laadukkuus

 • Onko työsuunnitelma selkeä ja perusteltu?

3.  Koronaepidemian takia menetetty toimeentulo ja työtilaisuudet

 • Millä tavalla koronaepidemia on vaikuttanut hakijan toimeentuloon ja työtilaisuuksien menettämiseen?

Esimerkiksi peruuntuneet esitykset, näyttelyt, konsertit, keikat ja kiertueet, kirjailijavierailut tai muut taiteellisen työn peruuntumisesta aiheutuneet tulonmenetykset, muun muassa teosmyynnin tai tilausten loppuminen.

Päätöksenteossa otetaan huomioon myös hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, kieli ja käytettävissä oleva määräraha. Lisäksi otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu. Apurahat ovat harkinnanvaraisia.

Erityisehdot

 • Taike ei myönnä samaan tarkoitukseen kahta tai useampaa apurahaa.
 • Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät apurahat.
 • Uutta apurahaa ei myönnetä, jos aiemmin samaan tarkoitukseen myönnetty apuraha on käyttämättä.
 • Apurahan saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys ja laskelma apurahan käytöstä apurahakauden päätyttyä.

Apurahaa ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä
 • hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu hakuajan päättymiseen mennessä.
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä apurahoista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta ja sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo valtionavustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Ohjeita hakijalle

Mitä liitteisiin

Visuaalisten alojen hakijat voivat liittää hakemukseensa 1–5 teoskuvaa yhtenä pdf-tiedostona (enintään 4 Mb). Teoksista mainitaan nimi, tekniikka, koko ja vuosiluku. Video- ja muita liikkuvaa kuvaa sisältäviä tiedostoja ei voi toimittaa liitteenä.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Tieto päätöksestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä 30.4.2020 mennessä. Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on asiointipalvelussa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.

Lisätiedot

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu Apurahat ja avustukset -sivulla