Taiken apurahat ja avustukset haettavana lokakuussa

Taiken apurahat ja avustukset haettavana lokakuussa

Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) apurahojen syksyn hakuajat ovat muuttuneet. Apurahojen haku ja hakemusten käsittely siirtyvät verkkoon.

 
Vuodelle 2016 myönnettävien valtakunnallisten kohdeapurahojen sekä alueiden työskentely- ja kohdeapurahojen hakuaika on 1.10.–6.11.2015. Hakemuksen tulee olla perillä 6. marraskuuta klo 16.
 
Ensimmäistä kertaa Taiken kaikki apurahat ovat nyt sähköisesti haettavissa. Verkkopalvelu edellyttää hakijalta tunnistautumista esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla.
 
Hakijoiden kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä ja jättää hakemus ennen viimeistä hakupäivää.  Hakija voi tallentaa järjestelmään keskeneräisen hakemuksen ja palata muokkaamaan sitä hakuaikana. Verkkopalvelu avautuu apurahojen hakua varten 1.10.
Verkossa hakemuksen jättäneet saavat myös päätöksen asiointipalveluun. Päätöksen saatuaan he voivat palvelussa hakea siihen muutosta ja tehdä selvityksen apurahan käytöstä.
 
Verkkohakemusten rinnalla Taike ottaa edelleen vastaan myös paperihakemuksia. Niidenkin on oltava perillä hakuajan päättyessä kello 16.00. Viimeisen hakupäivän postileima ei enää riitä. Paperihakemuksia vastaanotetaan Taiken kaikissa toimipisteissä sekä ensimmäistä kertaa myös Mikkelin kaupungin asiointi- ja yhteispalvelupisteissä. Mikkelin pisteissä voi myös asioida sähköisesti ja käydä videoneuvotteluja Taiken virkamiehen kanssa.
 
Viime syksynä Taike sai reilut 5 000 apurahahakemusta. Vain määräajassa saapuneet hakemukset huomioidaan.
 
Hakemusten arviointi siirtyy verkkoon
 
Myös hakemusten asiantuntija-arviointi siirtyy verkkoon. Tähän asti Taiken toimikuntien ja jaostojen jäsenet ovat tutustuneet paperihakemuksiin paikan päällä toimistossa. Syksyn apurahahakemuksia he pääsevät arvioimaan omalta koneeltaan turvallisessa verkkoympäristössä.
 
”Syksyn avaus merkitsee jo kauan toivottua toimintakulttuurin muutosta sekä Taiken asiakkaille, vertaisarvioijille että virastolle. Strategiamme mukaisesti panostamme vahvasti digitaalisten palvelujen kehittämiseen. Digitaalisessa palveluympäristössä pystymme muun muassa lyhentämään hakemusten käsittelyaikoja nykyisestä”, toteaa Taiken johtaja Minna Sirnö.
 
 
Yhteisöavustusta haetaan paperilomakkeella
 
Vuoden 2016 yhteisöjen erityis- ja toiminta-avustukset ovat haettavana 1.–30.10.2015. Yhteisöavustusta haetaan edelleen paperilomakkeella. Hakuaika päättyy perjantaina 30.10. klo 16, jolloin hakemuksen tulee olla perillä Taiteen edistämiskeskuksessa. Viimeisen hakupäivän postileima ei riitä. 
 
Hakemuksen voi jättää joko Taiken päätoimipisteeseen tai aluetoimipisteeseen tai Mikkelin kaupungin asiointi- ja yhteispalvelupisteisiin.
 
Apurahojen ja avustusten tarkemmat hakuilmoitukset julkaistaan Taiken verkkosivuilla  hakujen käynnistyessä  1.10.
 
Lisätietoja: 
Esa Rantanen, taiteen tukemisen päällikkö
p.0295 330 720
Taiken asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 10-14 numerosta 0295 330 700
 
Taiken syksyn hakuajat 
 
Valtakunnalliset apurahat vuodelle 2016 – sähköinen haku:
 
Kohdeapurahat 
eri alojen ammattitaiteilijoille ja arvostelijoille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen.
Hakuaika: 01.10.–06.11.2015
 
Monikulttuurisuusapurahat
maahanmuuttajien ja kansallisten vähemmistöjen taiteelliseen toimintaan sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta edistäviin taidehankkeisiin Suomessa.
Hakuaika: 01.10.–06.11.2015
 
Kuvittajien ja sarjakuvataiteilijoiden ja musiikin kirjastoapurahat sekä nykyinen näytelmäkirjallisuuden kantaesitystuki haetaan osana kohdeapurahoja.
Hakuaika: 01.10.–06.11.2015
 
Valtakunnalliset avustukset vuodelle 2016 – paperihaku:
 
Toiminta-avustukset yhteisöille
eri taiteenalojen yhteisöjen kuten yhdistysten, säätiöiden, osuuskuntien ja yritysten jatkuvan toiminnan tukemiseen.
Hakuaika: 01.–30.10.2015
 
Toiminta-avustukset tanssin aluekeskustoimintaan
tanssin alan yhteisöjen kuten yhdistysten, säätiöiden, osuuskuntien ja yritysten toiminnan tukemiseen.
Hakuaika: 01.–30.10.2015
 
Erityisavustukset yhteisöille
eri taiteenalojen yhteisöjen kuten yhdistysten, säätiöiden, osuuskuntien ja yritysten hankkeisiin. Haettavien avustusten minimisumma 1500 euroa.
Hakuaika: 01.–30.10.2015
 
Residenssiavustukset
Suomessa sijaitsevien kansainvälisten taiteilijaresidenssien toiminta- ja käynnistyskuluihin kunnille, yhdistyksille ja muille residenssejä ylläpitäville yhteisöille.
Hakuaika: 01.–30.10.2015
 
Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan
Avustukset on tarkoitettu yhteisöille monikulttuurisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua edistävään toimintaan, siirtolaisten ja etnisten vähemmistöjen omaan taide- ja kulttuuritoimintaan sekä rasismin vastaiseen työhön.
Hakuaika: 01.–30.10.2015
 
Alueelliset apurahat – sähköinen haku
 
Alueiden työskentelyapurahat
Alueellisten taidetoimikuntien työskentelyapurahat alueen ammattitaiteilijoille tai taidearvostelijoille pitkäjänteiseen taiteelliseen työskentelyyn tai jatkokoulutukseen. Apurahat myönnetään enintään 1-vuotisina.
Hakuaika: 01.10.–06.11.2015
 
Alueiden kohdeapurahat
Alueellisten taidetoimikuntien kohdeapurahat alueen taiteilijoille tai työryhmille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen.
Hakuaika: 01.10.–06.11.2015
 
Alueiden lastenkulttuurin kohdeapurahat
Alueellisten taidetoimikuntien lastenkulttuurin kohdeapurahat ammattitaiteilijoille, työryhmille, taidearvostelijoille, taiteen oppilaitoksen opettajille ja taiteen tutkijoille lasten- ja nuortenkulttuurin hankkeisiin.
Hakuaika: 01.10.–06.11.2015
 
Alueelliset avustukset – paperihaku
 
Alueiden erityisavustukset yhteisöille
kuten alueen yhdistyksille, järjestöille, säätiöille ja osuuskunnille erilaisten taidetoimintojen kuten näyttelyiden, seminaarien, koulutustilaisuuksien ja kurssien järjestämiseen. Haettavien avustusten minimisumma 1500 euroa.
Hakuaika: 01.–30.10.2015
 
Alueiden lastenkulttuurin erityisavustukset
yhteisöille kuten yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille, kunnille ja yrityksille lasten- ja nuortenkulttuuria edistäviin hankkeisiin. Haettavien avustusten minimisumma 1500 euroa.
Hakuaika: 01.–30.10.2015
 
Kulttuurin hyvinvointivaikutusten erityisavustukset yhteisöille
kuten yhdistyksille, yrityksille, osuuskunnille, säätiöille, kunnille ja kuntayhtymille
taiteen hyvinvointivaikutuksia edistävien pysyvien toimintamallien luomiseen. Hakemukset tulee osoittaa Taiken Kouvolan toimipisteeseen.
Hakuaika: 01.–30.10.2015
 
 
************
 
Taike-meddelande
3.9.2015
 
Ansökning av Taikes stipendier och bidrag i oktober
 
Höstens ansökningstider för de stipendier som Centret för konstfrämjande (Taike) beviljar har ändrats. Ansökningen av stipendier och behandlingen av ansökningar sker framöver på nätet.
 
Riksomfattande projektstipendier samt regionala arbets- och projektstipendier som beviljas för 2016 kan ansökas 1.10–6.11.2015. Ansökan ska vara framme den 6 november klockan 16.
 
Alla Taikes stipendier kan nu för första gången ansökas på elektronisk väg. I E-tjänsten ska sökanden identifiera sig till exempel med sina nätbankskoder.
 
De sökande bör vara ute i god tid och lämna in ansökningarna före den sista utsatta dagen.  Sökanden kan spara sin ansökan i systemet, även om den inte ännu är klar, och redigera den under ansökningstiden. E-tjänsten öppnas för ansökning av stipendier den 1 oktober.
De som har lämnat sin ansökan på nätet får också beslutet via E-tjänsten. Därefter är det möjligt att ansöka om ändring i beslutet och lämna en utredning om användningen av stipendiet.
 
Vid sidan av elektroniska ansökningar tar Taike fortfarande emot ansökningar i pappersform. De ska också vara framme klockan 16.00 före utgången av ansökningstiden. Sista ansökningsdagens poststämpel räcker inte längre. Ansökningar i pappersform tas emot på Taikes samtliga byråer och för första gången också på S:t Michels stads servicepunkt. I S:t Michel är det möjligt att uträtta ärenden även på elektronisk väg och ha videokontakt med en tjänsteman vid Taike.
 
Hösten 2014 tog Taike emot drygt 5 000 ansökningar om stipendium. Endast ansökningar som lämnas in inom utsatt tid tas upp till behandling.
 
Bedömning av ansökningar sker framöver på nätet
 
Även expertbedömningen av ansökningar överförs till nätet. Hittills har medlemmarna i Taikes kommissioner och sektioner tagit del av ansökningarna i pappersform på plats på byrån. Nu får de bedöma höstens ansökningar om stipendium på sina egna datorer i en säker webbmiljö.
 
”Höstperiodens början innebär en länge efterlängtad förändring i verksamhetskulturen för både Taikes kunder, de kollegiala utvärderarna och ämbetsverket. I enlighet med vår strategi satsar vi starkt på att utveckla våra digitala tjänster. I den elektroniska miljön kan vi bland annat förkorta behandlingstiderna för ansökningar ytterligare”, säger Taikes direktör Minna Sirnö.
 
Bidrag för sammanslutningar ansöks med pappersblankett
 
Special- och verksamhetsbidrag för sammanslutningar för 2016 kan ansökas 1–30.10.2015. Bidrag för sammanslutningar ansöks fortfarande med pappersblankett. Ansökningstiden går ut klockan 16 fredagen den 30 oktober och då ska ansökan vara framme vid Centret för konstfrämjande. Sista ansökningsdagens poststämpel räcker inte.
 
Ansökan kan lämnas in antingen på Taikes huvudkontor eller på regionalbyrån och även på S:t Michels stads servicepunkt.
 
De mer detaljerade ansökningsannonserna för stipendier och bidrag publiceras på Taikes webbplats den 1 oktober när ansökningstiderna börjar.
 
För mer information 
Esa Rantanen, Chef för konststöd
tfn. 0295 330 720
Taikes kundservicenummer 0295 330 700 betjänar vardagar kl. 10–14.
 
Taikes ansökningstider hösten 2015 
 
Riksomfattande stipendier för 2016 – elektronisk ansökning:
 
Projektstipendier 
avsedda för olika genrers yrkeskonstnärer och kritiker för att genomföra enskilda projekt.
Ansökningstid: 1.10–6.11.2015
 
Stipendier för mångkulturella konstprojekt
avsedda för invandrares och nationella minoriteters konstnärliga verksamhet samt för konstprojekt i Finland som gynnar en interkulturell dialog.
Ansökningstid: 1.10–6.11.2015
 
Biblioteksstipendier för illustratörer och seriekonstnärer och för musik samt det nuvarande understödet för uruppförande av dramatik ansöks som en del av ansökningen av projektstipendier.
Ansökningstid: 1.10–6.11.2015
 
Riksomfattande bidrag för 2016 – ansökning med pappersblankett:
 
Verksamhetsunderstöd för sammanslutningar
avsedda för att stöda kontinuerlig verksamhet i sammanslutningar inom olika konstarter som föreningar, stiftelser, andelslag och företag.
Ansökningstid: 1–30.10.2015
 
Verksamhetsbidrag för verksamheten i regionala danscentra
avsedda för att stöda verksamheten i sammanslutningar inom danskonst som föreningar, stiftelser, andelslag och företag.
Ansökningstid: 1–30.10.2015
 
Specialbidrag för sammanslutningar
avsedda för projekt inom olika konstarter, som genomförs av sammanslutningar som föreningar, stiftelser, andelslag och företag. Minimibidraget är 1 500 euro.
Ansökningstid: 1–30.10.2015
 
Residensbidrag
avsedda för att täcka funktions- och startkostnader för den internationella konstnärsresidensverksamheten i Finland och kan ansökas av kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.
Ansökningstid: 1–30.10.2015
 
Understöd för främjande av mångkulturalism och antirasistisk verksamhet avsett för sammanslutningar för verksamhet som främjar mångkulturalism och interkulturell dialog, invandrares och etniska minoriteters egen konst- och kulturverksamhet samt arbete mot rasism.
Ansökningstid: 1–30.10.2015
 
Regionala bidrag – elektronisk ansökning
 
Regionala arbetsstipendier
De regionala konstkommissionernas arbetsstipendier för regionens yrkeskonstnärer och konstkritiker för långsiktig konstnärlig verksamhet eller för fortsättningsutbildning. Stipendierna beviljas för högst ett år åt gången.
Ansökningstid: 1.10–6.11.2015
 
Regionala projektstipendier
De regionala konstkommissionernas projektstipendier för regionens konstnärer eller arbetsgrupper för förverkligande av enskilda projekt.
Ansökningstid: 1.10–6.11.2015
 
Regionala projektstipendier för barnkultur
De regionala konstkommissionernas projektstipendier för yrkeskonstnärer, arbetsgrupper, konstkritiker, lärare vid konstinstitut och konstforskare för att understöda projekt i barn- och ungdomskultur.
Ansökningstid: 1.10–6.11.2015
 
Regionala bidrag – ansökning med pappersblankett
 
Regionala specialbidrag för sammanslutningar
som föreningar, organisationer, stiftelser och andelslag för förverkligande av konstverksamhet som utställningar, seminarier, skolningstillfällen och kurser. Minimibidraget är 1 500 euro.
Ansökningstid: 1–30.10.2015
 
Regionala specialbidrag för barnkultur
avsedda för sammanslutningar som föreningar, stiftelser, andelslag, kommuner och företag för projekt som gynnar barn- och ungdomskultur. Minimibidraget är 1 500 euro.
Ansökningstid: 1–30.10.2015
 
Specialbidrag inom området kulturens välfärdsinverkan för sammanslutningar
som föreningar, företag, andelslag, stiftelser, kommuner och samkommuner
för att skapa permanenta verksamhetsmodeller som främjar konstens välfärdsinverkan. Ansökningarna ska riktas till Taikes byrå i Kouvola.
Ansökningstid: 1–30.10.2015