Taideneuvosto valitsi uudet jäsenet taidetoimikuntiin

Taideneuvosto valitsi uudet jäsenet taidetoimikuntiin

Seitsemään valtion taidetoimikuntaan nimettiin 74 taiteen asiantuntijajäsentä. Apurahapäätöksiä valmistelevissa jaostoissa on lisäksi 27 jäsentä. Alueellisissa taidetoimikunnissa aloittaa 112 asiantuntijaa.

 
Taideneuvosto valitsi toimikuntien jäsenet saamistaan ehdokkaista. Ehdotuksia pyydettiin muun muassa taiteen alan järjestöiltä, korkeakouluilta ja maakuntaliitoilta.
 
Ensi vuoden alusta aloittavat toimikunnat ovat entistä laaja-alaisempia. Esittävien taiteiden toimikunta päättää näyttämö-, tanssi- ja sirkustaiteen sekä performanssi- ja esitystaiteen apurahoista. Visuaalisten taiteiden toimikunta päättää kuva- ja valokuvataiteen sekä sarjakuva- ja kuvitustaiteen apurahoista. Taiteenalakohtainen vertaisarviointi turvataan alakohtaisilla jaostoilla, joita on yhteensä 14.
 
Taiteiden välisyyden, moninaisuuden ja kansainvälisyyden toimikuntaan on koottu edustus kuudesta muusta taidetoimikunnasta.  Sillä lisätään taidetoimikuntien välistä yhteistyötä. Toimikunta arvioi muun muassa matka-apurahahakemukset, joista aiemmin päätettiin ilman vertaisarviointia.  Monikulttuurisuusjaosto arvioi monikulttuurisen alan hakemuksia ja vahvistaa kulttuurisen moninaisuuden tuntemusta.
 
”Saimme toimikuntiin monipuolisen taiteen asiantuntemuksen ja alueellisen edustuksen. Odotamme virkeää vuoropuhelua eri taiteenalojen ja toimikuntien välillä”, toteaa taideneuvoston puheenjohtaja Tiina Rosenberg.
 
Taideneuvosto ja taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) asiantuntijaelimiä. Toimikunnat päättävät vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista kukin omalla alallaan ja alueellaan.
 
Lisätietoja: Taiteen tukemisen päällikkö Esa Rantanen, p.0295 330 720, esa.rantanen@minedu.fi  ja taideneuvoston puheenjohtaja Tiina Rosenberg,tiina.rosenberg@uniarts.fi
 

 

Konstrådet valde nya medlemmar till konstkommissionerna
 
Det utsågs 74 sakkunniga medlemmar inom konst till sju statliga konstkommissioner. Det finns dessutom 27 medlemmar i sektionerna som bereder stipendiebeslut. I de regionala konstkommissionerna börjar 112 sakkunniga. 
 
Konstrådet valde kommissionsmedlemmarna från kandidatförslag. Förslag ombads av bland annat föreningar inom konstens område, högskolor och landskapsföreningarna.
 
Kommissionerna, som inleder sitt arbete i början av nästa år, är mer omfattande än tidigare. Scenkonstkommissionen fattar beslut om stipendier för teater-, dans- och cirkuskonst samt performans och experimentell scenkonst. Den visuella konstkommissionen fattar beslut om stipendier för bild- och fotokonst samt serie- och illustrationskonst. Den konstartspecifika kollegiala bedömningen försäkras med artspecifika sektioner som sammanlagt är 14 till antalet.
 
Kommissionen för multidisciplinär konst, mångfald och internationalitet innefattar representanter från sex andra konstkommissioner, vilket ökar konstkommissionernas samarbete. Kommissionen bedömer bland annat ansökningar om resestipendier som tidigare inte beslutades utifrån kollegial bedömning. Sektionen för mångkultur bedömer ansökningar inom det mångkulturella området och förstärker sakkunnigheten om kulturell mångfald.
 
”Vi uppnådde en mångsidig konstnärlig expertis och regional representation. Vi förväntar oss en livlig dialog olika konstarter och kommissioner emellan”, konstaterar konstrådets ordförande Tiina Rosenberg.
 
Konstrådet och konstkommissionerna är Centret för konstfrämjandes (Taikes) expertorgan. Kommissionerna fattar beslut om stipendier och pris som bedöms kollegialt beviljas till konstnärer, konstnärsgrupper och sammanslutningar, var och en inom sin konstart och region.
 
Ytterligare information: Chef för konststöd Esa Rantanen, tfn 0295 330 720, esa.rantanen@minedu.fi  och konstrådets ordförande Tiina Rosenberg,tiina.rosenberg@uniarts.fi
 

 

Valtion taidetoimikunnat ja jaostot kaudella 2015-16 | Statens konstkommissioner och sektioner på perioden 2015-16
 
 
Musiikkitoimikunta
Gustav Djupsjöbacka, lehtori, Helsinki, toimikunnan puheenjohtaja
 
Perttu Haapanen, säveltäjä, Helsinki
Riitta Huttunen, promootio- ja projektipäällikkö, Helsinki
Soile Isokoski, sopraano, lehtori, Ruukki
Hanna Juutilainen, muusikko, Helsinki
Sanna Kurki-Suonio, musiikintohtori, muusikko, Joensuu
Marouf Majidi, muusikko, Helsinki
Esa Nieminen, kapellimestari, säveltäjä, Espoo
Pekka Nissilä, toimittaja, Helsinki
 
 
Alueelliset taidetoimikunnat kaudella 2015-16 | Regionala konstkommissioner på perioden 2015-16
 
Etelä-Savon taidetoimikunta
puheenjohtaja Anne Leinonen, kirjailija, kustannustoimittaja, Otava
 
Timo Heimonen, teatterikriitikko, Mikkeli
Kirsti Kovanen, arkkitehti, Mikkeli
Kari Kropsu, kapellimestari, Savonlinna
Matti Kurkela, kuvanveistäjä, Juva
Jaakko Pitkänen, lehtori, säveltäjä, Mikkeli
Pauliina Rundgren, artenomi, yrittäjä, Mikkeli
 
 
Hämeen taidetoimikunta
puheenjohtaja Minna Perähuhta, yliarkkitehti, Forssa
 
Juha-Pekka Koskinen, kirjailija, Hämeenlinna
Anne Vilkuna, kuvataiteen lehtori, Hämeenlinna
Kirsti Nenye, valokuvaaja, Lahti
Teemu Salonen, muotoilija, Auttoinen
Seppo Linkola, muusikko, Lahti
Jussi Sorjanen, ohjaaja, taiteellinen johtaja, Lahti
Mia Liski, tanssin lehtori, tanssitaiteilija, Lahti
Tuija Lampinen, taidemaalari, Riihimäki
 
Kaakkois-Suomen taidetoimikunta
puheenjohtaja Kai Hämäläinen, muotoilija AMK, Lappeenranta
 
Janette Holmström, kuvataiteilija AMK, Imatra
Timo Lievonen, rakennustutkija, Kotka
Annukka Järvi-Herlevi, kirjailija, Reitkalli
Petteri Ikonen, rehtori, kuvataiteilija , Kotka
Ulla Sinkkonen, tekstiilitaiteilija, artenomi, Kuusankoski
Simo Helkala, muusikko, Valkeala
Sanna Kemppainen, näyttelijä, Lappeenranta
 
Keski-Suomen taidetoimikunta
puheenjohtaja Maija Holma, valokuvataiteilija, Jyväskylä
 
Pirjo Hassinen, kirjailija, Jyväskylä
Jouni Salo, näyttelijä, Jyväskylä
Jouni Koskimäki, muusikko, Jyväskylä
Tuukka Toijanniemi, valosuunnittelija, Jyväskylä
Pauliina Lapio, kulttuurituottaja, Jyväskylä
Kari Kotilainen, museonjohtaja, Saarijärvi
Teija Isohauta, FM, Korpilahti
 
 
Lapin taidetoimikunta
puheenjohtaja Liisa Penttilä, teatteri-ilmaisun ohjaaja, Rovaniemi
 
Jaana Erkkilä, professori, kuvataide, Rovaniemi
Tenka Issakainen, teatterikriitikko, Rovaniemi
Matti Kaarlejärvi, lausuja, Ranua
Ulla-Maija Kanerva, intendentti, Rovaniemi
Tanja Kavasvuo, intendentti, taidehistorioitsija, Kemi
Markku Kokkola, runoilija, Kemi
Katriina Pietilä-Juntura, museonjohtaja, Tornio
Samuel Valkeapää, jalometallityön rehtori, Inari
 
 
Pirkanmaan taidetoimikunta
puheenjohtaja Markku Turunen, kirjailija, Tampere
 
Antti Haapio, valokuvauksen lehtori, valokuvataiteilija, Tampere               
Jaana Kari, kulttuurikoordinaattori, Valkeakoski
Suvi Leinonen, tuottaja, Tampere                  
Mia Manner, kultaseppä, designer, Tampere
Mikko Metsähonkala, arkkitehti, sarjakuvataiteilija, Tampere
Petri Mäkipää, näyttelijä, tanssija, teatteriopettaja, Tampere
Elisa Piispanen, näyttelijä, Tampere
Sampsa Virkajärvi, kuvataiteilija, koulutuspäällikkö, Mänttä-Vilppula
 
Pohjanmaan taidetoimikunta
puheenjohtaja Marko Hautala, kirjailija, Vaasa
 
Ann-Helen Attianese, författare, Maxmo
Matti Hakamäki, muusikko, instituutin johtaja, Kaustinen
Eija-Irmeli Lahti, näyttelijä, ohjaaja, Seinäjoki
Jyrki Portin, valokuvaaja, Kokkola
Annika Sillander, koreograf, dansare, verksamhetsledare, Malax
Jimmy Pulli, bildkonstnär, Vasa
Tuija Ahola, vs. kehittämissuunnittelija, Lappajärvi
Tuomo Kallio, projektisihteeri, muusikko, Seinäjoki             
 
Pohjois-Karjalan taidetoimikunta
puheenjohtaja Tuire Hindikka, teatteriohjaaja, Joensuu
 
Ulla Mäkinen, tanssin koulutuksen johtaja, Outokumpu
Jukka Niskanen, muotoilija, Joensuu
Pentti Ojajärvi, musiikkipedagogi, Kesälahti
Jokke Saharinen, kuvataiteilija, kriitikko, Joensuu
Ulla Vaarnamo, kirjailija, Joensuu
Arja Valkonen-Goldblatt, kuvataiteilija, Heinävaara
 
 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta
puheenjohtaja Samu Forsblom, luova johtaja, Oulu            
 
Timo Hannula, kapellimestari, muusikko, Haapavesi
Anssi Kirkonpelto, tanssiopettaja, linjan johtaja, Oulu        
Kaarina Kuusisto-Lukkari, keraamikko, kuvataiteilija, Sotkamo                    
Juha Roikonen (Jii Roikonen), sarjakuvataiteilija, kuvataiteilija,Oulu
Taina Ronkainen, tuottaja, Oulu                      
Ulla Schroderus, teatteriohjaaja, Suomussalmi                      
Jussi Valtakari, taidemaalari, kuvataiteilija, Taivalkoski        
Pauliina Vanhatalo, kirjailija, Raahe
 
Pohjois-Savon taidetoimikunta
puheenjohtaja Kirsi Pehkonen, kirjailija, luokanopettaja, Kuopio
 
Tiina Haring, valokuvaaja, Kuopio
Juha Koponen, kuvataiteilija, kuvataiteen lehtori, Lapinlahti
Pekka Laasonen, teatterinjohtaja, Kuopio
Antti Lahti, tanssija, teatterinjohtaja, Kuopio
Mari Piipponen, arkkitehti, Kuopio
Paul Staufenbiel, elokuvatoiminnan ohjaaja, Kuopio
Satu Vihavainen, oopperalaulaja, Kuopio
Seija Vuorimaa, kirjasto- ja kulttuurisihteeri, Rautalampi
 
 
Satakunnan taidetoimikunta
puheenjohtaja Päivi Setälä, valokuvataiteilija, toiminnanjohtaja, Pori
 
Heli Latvala, tuottaja, toiminnanjohtaja, Pori
Matti Mäntylä, ohjaaja, näyttelijä, Pori
Paavo Paunu, kuvataiteilija, Rauma
Iiris Rannio, teatterinjohtaja, Rauma
Taina Teerialho, kirjailija, Pori
Matti Velhonoja, rehtori, tiimivastaava, Kankaanpää
 
 
Uudenmaan taidetoimikunta
puheenjohtaja Hanna Weselius, valokuvataiteilija, Helsinki
 
Petri Eskelinen, kuvanveistäjä, Helsinki
Kimmo Hakola, säveltäjä, Helsinki
Tarja Heinula, näyttelijä, Helsinki
Annina Holmberg, kirjailija, Helsinki
Tiina Jalkanen, tanssin opettaja, tiedottaja, Espoo
Meri Louekari, arkkitehti, Helsinki
Claes Olsson, toimitusjohtaja, elokuvaohjaaja, Helsinki
Pekka Paikkari, keraamikko, kuvanveistäjä, Talma
Erik Pöysti, teatteritaiteen maisteri, ohjaaja , Ekenäs
Hannu Tolvanen, erityissuunnittelija, Helsinki
Heli Vehkaperä, kuvataiteilija, Karkkila
 
 
Varsinais-Suomen taidetoimikunta
puheenjohtaja Kari Levola, kirjailija, Raisio
 
Jukka Aaltonen, näyttelijä, Turku
Mia Franck, författare, Åbo
Emilie Gardberg, intendent, Åbo
Jaana Houessou, taiteen tohtori, Salo
Markku Laakso, kuvataiteilija, Turku
Lotta Skaffari, toiminnanjohtaja, Tampere (Turku)
Marja Susi, teatteri-ilmaisun ohjaaja, psykologi, Kaarina
Matti Tainio, kuvataiteilija, Turku