Taideneuvosto kiirehtii luovien alojen kehittämistä

Taideneuvosto kiirehtii luovien alojen kehittämistä

Taideneuvosto haastaa kolme ministeriötä konkreettisiin tekoihin, jotta luovat alat voivat tuoda oman panoksensa Suomen talouteen. Taideneuvosto pitää ministeriöiden Luovat alat -työryhmän toimenpide-esityksiä paitsi tarpeellisina myös kiireellisinä.

 
”Työryhmä kiteyttää onnistuneesti luovien alojen kehittämistarpeet”, sanoo Taideneuvoston puheenjohtaja Risto Ruohonen. ”Myös toimialan ongelmat on tunnistettu”, Ruohonen sanoo. Raportti nojaa aikaisempien työryhmien pohjatyölle.
 
Kolmen ministeriön − opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön – asettama työryhmä kartoitti tekijöitä, jotka estävät luovan toimialan kehittymistä. Kun esteitä poistetaan, luovat alat pääsevät vauhtiin, ja Suomen elinkeinorakenne monipuolistuu.
 
”Luovien alojen kannalta on tärkeää, että työryhmän esityksiä toteutetaan mahdollisimman nopealla aikataululla”, Ruohonen sanoo. ”Samalla pitää muistaa taata taiteen perusrahoitus. Taiteilijoiden työskentelyedellytysten turvaamisesta hyötyvät luovat toimialat.”
 
Työryhmä luovutti 12.4.2017 ”Luova talous ja aineettoman arvon luominen kasvun kärjiksi”-raportin esityksineen:
 
 
Taideneuvosto on Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) ja opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin taidepoliittisissa linjauksissa. Taideneuvosto päättää vuosittain kertaluontoisista avustuksista, joilla se tukee uusia tapoja osallistua taiteen keinoin yhteiskunnalliseen keskusteluun.
 
Lisätietoja:
 
Taideneuvoston puheenjohtaja Risto Ruohonen, yhteydenotot viestintäpäällikkö Eija Ristimäki, eija.ristimaki@taike.fi, p. 0295 330 722.
 
Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat ja lautakunnat jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille. Virastossa työskentelee 80 henkilöä. Heistä puolet on virkamiehiä ja puolet määräaikaisia läänintaiteilijoita, jotka toimivat taiteen edistämisen hankkeissa maan eri puolilla. Taiken päätoimipiste on Helsingissä, ja lisäksi sillä on aluetoimipisteitä.