Suomen Musiikintekijöiden toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi musiikkialalla

UUTINEN

Suomen Musiikintekijöiden toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi musiikkialalla

Suomen Musiikintekijät toteaa palvelulupauksissaan olevansa vahva ja monimuotoinen musiikintekijäyhteisö, joka edistää yhdenvertaisuuden toteutumista koko musiikkialalla. Olemme Pride-kuukauden merkeissä listanneet muutamia toimenpiteitä, joilla olemme pyrkineet edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista ja edistämistä musiikkialalla.

Nojaamme toiminnassamme vahvasti arvoihimme, joita ovat aktiivisuus, avoimuus ja arvostus. Näistä yhdenvertaisuuden teemaan liittyy erityisesti arvostus. Meille Suomen Musiikintekijöissä arvostus tarkoittaa kaikkien genrejen ja kaikkien musiikintekijöiden arvostamista. Emme arvota musiikkia emmekä sen tekijöitä, vaan meille kaikki genret ja tekijät ovat yhtä tärkeitä. Haluamme kuitenkin erityisesti tukea marginaalisemmassa asemassa olevaa musiikkia ja musiikintekijöitä. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi erilaisten marginaaligenrejen kilpailujen tukemista.

Olemme sitoutuneet Taide- ja kulttuurialan eettiseen ohjeistoon. Ohjeiston on laatinut Forum Artis joka on taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö. Suomen Musiikintekijät on Forum Artisin jäsenjärjestö.

Olemme myös laatineet yhteistyössä Teoston, Suomen Säveltäjien ja Suomen Musiikkikustantajien kanssa musiikkialan rekrytointiohjeen, joka listaa periaatteet yhdenvertaiseen rekrytointiin. Tavoitteena on lisätä monimuotoisuutta ja vähentää rekrytoinnin yhteydessä koettua eriarvoisuutta alalla työskentelevien parissa.

Olemme olleet tukena BÄMÄ-yhtyeestä tunnettujen Helena Roudan ja Tiia Karoliinan sopimuksen viimeistelyssä koskien Aavan meren tuolla puolen jossakin on maa -kappaletta, joka on tämä vuoden virallinen Pride Anthem. Kappale versioi uudelleen suomalaisen klassikkotangon, jonka alkuperäinen säveltäjä ja sanoittaja on Unto Mononen. Kappaleen on tuottanut Joona Karsimus.

”Saatiin Musiikintekijöiltä apua ja neuvoa tällaisen yhteistyön toteuttamiseen tekijöiden näkökulmasta. Suomen Musiikintekijöiden tuki ja yhteisö on ollut meille muutenkin uralla tärkeää ja mahdollistanut tekemisen jatkuvuuden esimerkiksi työskentelystipendeillä. Musiikintekijöiden järjestön olemassaolo luo turvaa meille tekijöinä, kun tiedämme, että on taho joka pitää aina tekijöiden puolta. Myös kaikki yhteiset päivät ja kokoontumiset ovat olleet voimaa ja iloa tuova juttu”, Helena Routa kertoo.

Tarjoamme maksutonta neuvontapalveluamme esimerkiksi sopimiseen ja hinnoitteluun liittyvissä kysymyksissä. Neuvontapalvelu on avointa kaikille riippumatta siitä, oletko Suomen Musiikintekijöiden jäsen. Lisätietoa jäseneduistamme täällä.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi musiikkialalla olemme viime aikoina olleet aktiivisesti mukana muun muassa seuraavissa projekteissa:

Moninainen musiikkiala -hanke

Muusikkojen liiton ja Suomen Musiikintekijöiden Vastuullinen musiikkiala -hanke vuosina 2021–22 keskittyi alan niin sosiaaliseen kuin ekologiseen vastuullisuuteen. Hankkeen seuraava vaihe Moninainen musiikkiala – Oikeudet tietoon ja apu perille pureutuu syvemmälle sosiaalisen vastuullisuuden konkretiaan. Vaihe toteutetaan yhteistyössä mentori-valmentaja Setumo Bodiben ja artisti Hassan Maikalin kanssa.

Hankkeen kohderyhmä koostuu mm. artisteista, muusikoista ja musiikintekijöistä, jotka kulttuurisen sekä sosioekonomisen taustansa takia kokevat olevansa ulkopuolisia ja/tai marginalisoituja. Esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset henkilöt – etenkin alueilta, joissa näköalattomuus vaivaa ja usko hyvään on koetuksella – sekä muut kuin heteronormatiiviseen tai perinteisiin sukupuolirooleihin identifioituvat henkilöt.

Yhteistyötä pilotoitiin vuoden 2023 aikana positiivisin tuloksin, jonka jälkeen projektille saatiin MES:ltä rahoitusta. Tämä rahoitus yhdessä Musiikintekijöiden sekä Muusikkojen liiton tuen kanssa mahdollisti projektin jatkon vuonna 2024. Vuonna 2024 on toteutettu kolme tapaamista. Tapaamisten aikana on keskusteltu neuvottelemisesta musiikkialalla (Muusikkojen liitto, Lottaliina Pokkinen), musiikintekijöiden oikeuksista ja Teostoon liittyvistä asioista (Musiikintekijät & Teosto) sekä käyty Kansallisoopperassa tutustumassa talon toimintaan sekä katsomassa harjoituksia. Tapaamisten on tarkoitus jatkua syksyllä, jolloin toteutetaan myös kolmas biisileiri ja retriitti Villa Vikanissa.

Musamimmien päivä 10.3.2024

Suomen Musiikintekijät osallistuivat Musamimmien päivään maaliskuussa 2024. Musiikintekijöiden hallituksen jäsen, musiikintekijä, artisti ja tuottaja Noora Tuuri sekä yhteisöpäällikkö Lumi Ollila kertoivat Musiikintekijöiden toiminnasta korostaen tarvetta saada naisia ja muunsukupuolisia aktiivisesti mukaan yhdistyksen toimintaan. Yhteistyötä Musamimmien päivän kanssa pyritään jatkamaan. Tapahtuma on musiikkialan naisille ja muunsukupuolisille suunnattu verkostoitumis- ja inspiraatiopäivä.

Rikotaan rajoja 13.3.2024

Ihmisten tasavertaisuutta juhliva, vuosina 2017 – 2021 järjestetty Rikotaan rajoja -musiikkitapahtuma teki näyttävän paluun maaliskuussa ja debytoi samalla Länsi-Vantaalla aiemman tapahtumapaikan – Tikkurilan Kulttuuritehdas Vernissan – käynnissä olevan peruskorjauksen myötä. Illan toteuttivat Vantaan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut sekä nuoriso- ja yhteisöpalvelut kumppaneinaan Nuorisoyhteistyö Seitti, Suomen Musiikintekijät, Muusikkojen liitto ja Olvi. Tapahtuman taustalla vaikuttaa vantaalainen kaupunkiaktiivi Elisa Silander, joka on ideoinut Rikotaan rajoja -tapahtumien toimintamallin sekä toimii työryhmän vetäjänä.

Kulttuuritalo Martinuksen lämpiössä järjestettävä tapahtuma toi estradille vammaisia ja ei-vammaisia esiintyjiä vuorotellen korostaakseen jokaisen yhtäläisiä mahdollisuuksia taiteelliseen ilmaisuun turvallisessa ympäristössä. Konsepti mahdollistaa lämminhenkisiä kohtaamisia sekä tuo esiin musiikin ilosanoman yhdistävän voiman ainutlaatuisella tavalla.

Tapahtuman juonsi ja artisteja haastatteli Suomen Musiikintekijöiden yhteisöpäällikkö Lumi Ollila. Alkuillasta kuultiin lyhyitä esityksiä ja niitä syventäviä haastatteluita seuraavilta artisteilta: Riikka Hänninen, Kalevauva.fi, Cepan maailma. Illan päätti uusi feministisen, pop-, rap- ja klubimusiikkia yhdistelevän kollektiivin, BÄMÄ:n keikka.

Lisäksi olemme olleet mukana mm. Teoston naistenpäivän toteutuksessa tuomassa esiin erityisesti naisten uratarinoita musiikintekijöinä.

Lisätietoa Suomen Musiikintekijöiden yhdenvertaisuusasioista saa yhteisöpäällikkö Lumi Ollilalta. Henkilökunnan yhteystiedot.