Suomen Musiikintekijät mukana tekijänoikeusdirektiivin lainvalmistelussa

UUTINEN

Suomen Musiikintekijät mukana tekijänoikeusdirektiivin lainvalmistelussa

Maaliskuussa Euroopan parlamentti hyväksyi uudistetun tekijänoikeusdirektiivin. Nyt opetus- ja kulttuuriministeriö on kutsunut koolle työryhmiä valmistelemaan tekijänoikeusdirektiiviä Suomen tekijänoikeuslakiin.

Suomen Musiikintekijät oli mukana opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä työpajatyöskentelyn aloitustilaisuudessa. Kävi selväksi, että asia kiinnostaa laajalti koko tekijänoikeusalaa, sillä läsnä oli noin 100 henkilöä.

”Koska työpajoista on tulossa näin laajoja, on tärkeää saada selkeät ja oikeat kirjaukset tuloksista virkamiestyön helpottamiseksi”, toteaa Suomen Musiikintekijöiden puheenjohtaja Kaija Kärkinen. Suomen Musiikintekijät tarjoaakin apuaan kirjaustyöhön, johon opetus- ja kulttuuriministeriöllä ei ollut tarjota resursseja.

Suomen Musiikintekijät osallistuvat aktiivisesti ainakin kahteen työpajaan: Alustojen vastuu, artikla 17 (entinen artikla 13, eli ns. arvokuilu-artikla) ja Tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden suojaksi asetetut säännökset (artiklat 18-23).

Muut työpajat ovat: Opetuskäyttö (artikla 5), Tiedonlouhinta (artiklat 3-4), Lehtijulkaisujen lähioikeus (artikla 15) ja Kulttuuriperinnön saataville saattaminen ja sopimuslisenssijärjestelmä, (artiklat 8-12).

Työryhmätyöskentelyvaiheen jälkeen direktiivin implementointi jatkuu tarkoitusta varten asetetussa virkamiestyöryhmässä. Direktiivi tulee saattaa osaksi Suomen tekijänoikeutta keväällä 2021.