Suomen Musiikintekijät: Hallituksen esityksen luonnos uudeksi tekijänoikeuslaiksi ei vastaa direktiivin tavoitetta parantaa luovan työn tekijöiden asemaa, vaan paikoin jopa heikentää sitä - esitys on valmisteltava uudelleen

UUTINEN

Suomen Musiikintekijät: Hallituksen esityksen luonnos uudeksi tekijänoikeuslaiksi ei vastaa direktiivin tavoitetta parantaa luovan työn tekijöiden asemaa, vaan paikoin jopa heikentää sitä – esitys on valmisteltava uudelleen

Suomen Musiikintekijät toteaa avoimessa kirjeessään, että hallituksen esityksen luonnos uudesta tekijänoikeuslaista ei vastaa direktiivin alkuperäisiä tavoitteita luovan työn tekijöiden aseman parantamisesta - vaan paikoin se jopa heikentää sitä. Suomen Musiikintekijät vaatii, että hallituksen esitys tulee valmistella kokonaan uudelleen ja että siihen tulee tehdä laajoja muutoksia. Kirje on lähetetty henkilökohtaisesti 50:lle päättäjälle.

Suomen Musiikintekijöiden lausunto asiassa on annettu 31.10.2021.

 

Arvoisa vastaanottaja,

Olen Suomen Musiikintekijät ry:n hallituksen puheenjohtaja.

Hallituksen esitys tekijänoikeuslain uudistamiseksi on juuri ollut lausuntokierroksella. Kyseessä on siis EU:n tekijänoikeusdirektiivin, ns. DSM-direktiivin, implementointi Suomen lainsäädäntöön.

Kuten varmasti arvaat, me luovien alojen tekijät olemme tarkasti ja huolestuneina seuranneet implementoinnin edistymistä.

Huolemme on osoittautunut aiheelliseksi: luonnos on monin paikoin jopa tekijöiden oikeuksia heikentävä ja alkuperäisen direktiivin hengen vastainen. Direktiivin tarkoitushan on  suojata luovan alan tekijöitä ja oikeudenhaltijoita mm. sopimusneuvotteluissa, kohtuullisen korvauksen saamiseksi ja tekijänoikeudellisen suojan vahvistamiseksi digimarkkinoilla, sekä yhdenmukaistaa lainsäädäntöä Euroopan sisämarkkinoilla. Hallituksen esityksen luonnos ei näitä tarkoituksia toteuta.

Artikla 17:n kohdalla Suomen esitys poikkeaa hengeltään alkuperäisestä ja siitä, miten suurin osa EU-maista (mm. Tanska, Ranska, Hollanti) on sen implementoinut.

Alkuperäisen direktiivin mukaan alustoilla on tekijänoikeudellinen vastuu siitä sisällöstä, jota ne välittävät. Tarkoituksena on siis vahvistaa oikeudenhaltijoiden suojaa ja yhdenmukaistaa lainsäädäntöä sisämarkkinoilla. Suomen esitys ei vastaa sisällöltään alkuperäistä tavoitetta.

Suomen esitys vierittää direktiivin vastaisesti vastuuta tekijöille: laiton sisältö voisi olla tarjolla niin kauan, kunnes oikeudenhaltija huomaa ja vaatii sen poistamista!

Myös opetuskäytön sopimuslisenssikäytäntöä ollaan heikentämässä, toisin kuin esim. Ruotsin esityksessä. Alkuperäinen direktiivi sallisi lisenssien asettamisen etusijalle. Suomen esityksessä vastuuta siirrettäisiin käyttäjille, mikä kasvattaisi yksittäisen opettajan jo ennestään raskasta työtaakkaa hänen joutuessaan neuvottelemaan sisällöistä opetuskäytössä. Tämä saattaisi lisätä oikeusriitoja ja heikentäisi oikeudenomistajien mahdollisuutta saada työstään kohtuullinen korvaus.

Suomi ei saa säätää lakia, joka on sisällöltään toinen kuin alkuperäinen direktiivi! Hallituksen esitys tulee valmistella kokonaan uudelleen, ja siihen tulee tehdä laajoja muutoksia.

Toivon, että ymmärrät oikeudenomistajien ja luovan alan huolen. Vastaan mielelläni kysymyksiin, joita viestini herättää.

Kiitos!

Kaija Kärkinen
Puheenjohtaja
Suomen Musiikintekijät

Lisätietoa direktiivistä ja luovien alojen lausuntoja

Suomen Musiikintekijöiden lausunto
Tekijäfoorumin kannanotto
Teoston lausunto
Luovien alojen tekijät ja yrittäjät lausunto
Kopioston lausunto