Sata uutta taiteilija-apurahaa kasvualan työllistämiseen

Sata uutta taiteilija-apurahaa kasvualan työllistämiseen

Suomen 100-vuotislahjaksi Taiteen edistämiskeskus (Taike) esittää taiteilija-apurahojen lukumäärän kasvattamista sadalla sekä apurahan korottamista 10 prosentilla. Nämä tulee sisällyttää vuoden 2018 talousarvioon. Tällä edistetään työllisyyttä, yritystoimintaa ja talouden kasvua.

 
”Taike työllistää taiteilija- ja työskentelyapurahoilla taiteen ja kulttuurin tekijöitä noin 900 henkilötyövuoden verran”, sanoo Taiken johtaja Minna Sirnö.  ”Ilman valtion tukea moni teos jäisi tekemättä. Apurahoilla turvataan kotimaisen taiteen ja kulttuurin perusta. Sen ansiosta saamme lukea kirjallisuutta omalla kielellämme, katsoa laadukasta kotimaista teatteria ja elokuvaa, muun muassa.”
 
Julkisia palveluita, niin myös taidetta, pidetään usein pelkkänä kulueränä. Taiteen taloudelliset heijastusvaikutukset sivuutetaan, samoin sen vaikutus työllisyyteen.
 
Taide parantaa Suomen houkuttelevuutta ulkomaisten yritysten ja ammattilaisten silmissä, jolloin maahan saadaan uusia osaajia ja investointeja. On tärkeää, että yhteiskunta tukee taidetta, vaikka taiteen arvoa tekijälleen ja kokijalleen ei voida mitata liike-elämän mittareilla. Taiteen tekijöiden julkinen tuki onkin tutkimukseen ja kehitykseen verrattavissa oleva investointi, jolla turvataan luovan alan kasvua.
 
Poliittinen ilmapiiri oli taiteelle suotuisa 50 vuotta sitten, jolloin valtion nykymuotoisesta apurahajärjestelmästä päätettiin. Tuolloin eduskunta katsoi rohkeasti tulevaisuuteen.
 
Taide ja luovat alat työllistävät
 
Sadalla uudella taiteilija-apurahalla voidaan edistää suomalaista työllisyyttä, yritystoimintaa ja talouden kasvua. Luovat alat on kasvuala, jonka infrasta – taiteilijoista, työtiloista, -välineistä ja verkostoista – on huolehdittava.
 
Taiteilija-apurahoilla työskentelee vuodessa runsaat 600 eri alojen taiteilijaa, joista kolmannes työllistää myös muita ihmisiä. Apurahoja maksetaan noin 11 miljoonaa euroa vuodessa. Taloudellisen tuen ohella apurahoilla on keskeinen merkitys kansainvälistymisen edistäjänä sekä henkisenä kannustajana.
 
Taiteilija-apurahan kehitys on jäänyt merkittävästi jälkeen ansiotason kehityksestä. Kun 1970-luvun alussa apurahan suuruus oli lähellä palkansaajien kokonaisansioiden mediaania, niin vuonna 2015 apurahan suuruus oli enää alle puolet palkansaajien ansioista. Taike esittää apurahan korottamista 10 prosentilla.
 
Lisätietoja:
 
Esa Rantanen, taiteen tukemisen päällikkö, esa.rantanen@taike.fi, p. 0295 330 720.
 
Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat ja lautakunnat jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille. Virastossa työskentelee 80 henkilöä. Heistä puolet on virkamiehiä ja puolet määräaikaisia läänintaiteilijoita, jotka toimivat taiteen edistämisen hankkeissa maan eri puolilla. Taiken päätoimipiste on Helsingissä, ja lisäksi sillä on aluetoimipisteitä.