OPSTART - Pohjoismaisen kulttuurirahaston uusi "pika-apuraha"

OPSTART – Pohjoismaisen kulttuurirahaston uusi ”pika-apuraha”

Pohjoismainen kulttuurirahasto julkistaa uuden ”pika-apurahan”, jolla halutaan helpottaa pohjoismaisen yhteistyön virittelyä.

 
Pohjoismaisen taide- ja kulttuuriyhteistyön aloittaminen voi olla monille haaste, koska varsinaisen apurahan hakeminen vaatii viimeisteltyä ehdotusta.
 
Kulttuuriprojektien alkuvaiheen ideointi- ja verkostoitumisvaihe
 
Käynnistystuki helpottaa pohjoismaisen projektiaihion kehittelyä. Tuki on tarkoitettu taide- ja kulttuuriprojektien alkuvaiheen ideointiin ja verkostoitumiseen. Tuen hakeminen on helppoa, hakuaikoja ei ole, ja päätöksen saa kahdessa viikossa. Muita rahoittajia ei tarvita. Tuen saamisen edellytyksenä on se, että projektiaihioon sisältyy yhteistyötä vähintään yhden muun Pohjoismaan kanssa ja että tavoitteena on saada mukaan lisää Pohjoismaita.
 
Pohjoismaisen kulttuurirahaston johtaja Benny Marcel kommentoi tukea näin:
Toivomme käynnistystuen antavan yhä useammille toimijoille mahdollisuuden saada kokemusta pohjoismaisesta taide- ja kulttuuriyhteistyöstä. Tämä koskee sekä uusia että kokeneita kulttuuritoimijoita, joiden pohjoismaiset projektit tarvitsevat taloudellisen alkusysäyksen. Uskomme tuen poikivan uusia ja yllättäviä hankkeita ja rohkaisevan monia myös suurten pohjoismaisten projektien toteuttamiseen.
 
Tietoa käynnistystuesta
 
Käynnistystukea voivat hakea kaikki, jotka haluavat kehittää pohjoismaista taide- tai kulttuuriprojekti-ideaansa.
Projektiaihioon tulee sisältyä yhteistyötä vähintään yhden muun Pohjoismaan kanssa ja pyrkimys saada mukaan lisää Pohjoismaita.
Tukea voi saada vain, jos hakija ei ole aiemmin hakenut Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta apurahaa vastaavaan projektiin.
Käynnistystukea voi hakea enintään 25 000 Tanskan kruunua (noin 3 400 euroa). Grönlannissa asuville hakijoille enimmäissumma on 35 000 Tanskan kruunua.
Hakuaika on jatkuva, ja kaikki hakemukset käsitellään kahdessa viikossa.
 
Pohjoismainen kulttuurirahasto on varannut vuoden 2015 tukeen 2 miljoonaa Tanskan kruunua. Tukierä sisältyy vuotuiseen rahoitusbudjettiin, ja mahdolliset käyttämättä jäävät varat käytetään tavanomaiseen apurahoitukseen.