Olli Virtaperkolle ja Saara-Sofia Sirénille Teoston Vuoden kulttuurikummipari -tunnustus

UUTINEN

Olli Virtaperkolle ja Saara-Sofia Sirénille Teoston Vuoden kulttuurikummipari -tunnustus

Säveltäjä Olli Virtaperko ja kansanedustaja Saara-Sofia Sirén nimettiin Teoston Vuoden kulttuurikummipariksi. Virtaperko ja Sirén saivat tunnustuksen monipuolisesta työstään kulttuurikummihankkeen parissa.

”Virtaperko ja Sirén ovat toimineet sillanrakentajina kotimaisen musiikkialan sekä politiikan kentän välillä. Kulttuurikummitoiminnan tavoitteena onkin luoda luonteva keskusteluyhteys päättäjien ja musiikin ammattilaisten välille sekä kehittää musiikintekijöiden ja suomalaisen musiikkialan toimintaedellytyksiä. Säveltäjille, sanoittajille ja kustantajille ajankohtaisia aiheita ovat tänä vuonna olleet Teosto-tulojen verotus ja EU:n tekijänoikeusuudistus”, kertoi Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen Helsingin Musiikkitalossa pidetyssä tilaisuudessa.

Olli Virtaperko on toiminut Teoston kulttuurikummina vuodesta 2011. Hänen ja Saara-Sofia Sirénin yhteistyö sai alkunsa syksyllä 2016 Turun Musiikkijuhlien avajaiskonsertin yhteydessä käydyistä keskusteluista, jotka sittemmin ovat jatkuneet Teoston kulttuurikummiprojektin puitteissa. Heidän keskustelujensa ytimessä ovat yhtäältä olleet tekijänoikeuteen liittyvät kysymykset, mutta toisaalta myös kulttuuriin, taiteen ja politiikan suhteet laajemmin.

”Yhteistyö Saara-Sofian kanssa on ollut antoisaa ja vuorovaikutteista. Olen kulttuurikummina pyrkinyt tarjoamaan näköaloja säveltäjänä ja ammattitaiteilijana toimimiseen sekä työn erityispiirteisiin ja vaatimuksiin, ja vastineeksi keskustelumme ovat täsmentäneet ja syventäneet ymmärrystäni politiikan ammattilaisen työstä. Molemminpuolinen kiinnostus toisen osaamiseen ja työhön on ollut kiitollinen lähtökohta keskusteluille”, Olli Virtaperko sanoi.

”Teoston kulttuurikummitoiminta on hieno esimerkki siitä, miten häivytetään raja-aitoja, tuodaan ihmisiä yhteen ja haetaan yhdessä kulmaa johonkin ajankohtaiseen asiaan. Ollin kanssa olemme puhuneet tekijänoikeuksiin liittyvistä teemoista, jotka ovat monimutkaisia, mutta kun niitä perkaa yhdessä musiikintekijän kanssa, niin asioista saa selkoa. Toivon että hyvä yhteistyö Ollin kanssa jatkuu myös tulevaisuudessa”, kuvaili Saara-Sofia Sirén.

SILTA MUSIIKINTEKIJÖIDEN JA PÄÄTTÄJIEN VÄLILLE

Teoston tavoitteena on edistää säveltäjien, sanoittajien, musiikkikustantajien ja alan menestymismahdollisuuksia. Kulttuurikummien avulla kansanedustajat sekä suomalaiset Euroopan parlamentin jäsenet voivat tutustua oman vaalipiirinsä musiikintekijöihin ja luovan alan ajankohtaisiin kysymyksiin. Hankkeen aikana useat kansanedustajat sekä suomalaiset mepit ovat saaneet musiikintekijöistä omat kulttuurikumminsa.