Musiikkiarkisto JAPA on avannut ”Fanimuistot talteen” -aineiston

Musiikkiarkisto JAPA on avannut ”Fanimuistot talteen” -aineiston

”Fanimuistot talteen” -tutkimusaineisto on julkaistu avoindata.fi -palvelussa. Keruuhankkeen toteuttivat vuosina 2011–2012 Musiikkiarkisto JAPA ja tutkija Janne Poikolainen, joka käytti aineistoa omassa väitöskirjassaan ”Musiikkifanius ja modernisoituva nuoruus” (Nuorisotutkimusverkosto 2015).

Tarkoituksena oli koota erilaisten artistien, yhtyeiden, musiikkityylien ja tapahtumien ihailijoiden muistoja omasta faniudestaan. Keruu suunnattiin entisille ja nykyisille ihailijoille ilman ikä-, aika- tai genrerajausta. Keruuseen vastattiin verkkolomakkeella tai sähköpostilla.

Verkossa julkaistusta aineistosta on poistettu kaikki suorat ja epäsuorat tunnistetiedot sekä mahdolliset kuvaliitteet. Laajempi aineisto, jossa on mukana vastaajan asuinpaikka ja koulutus sekä vanhempien ammatit, on tutkijoiden käytettävissä Musiikkiarkisto JAPAssa.

Musiikkiarkisto JAPA on julkaissut Fanimuistot talteen -aineiston CC 4.0 Nimeä EiKaupallinen -lisenssillä. Aineisto on ladattavissa osoitteesta https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/fanimuistot-talteen