Musiikkialan kriisi – musiikintekijöiden vetoomus päättäjille

Musiikkialan kriisi – musiikintekijöiden vetoomus päättäjille

Valtioneuvosto linjasi 22.4.2020, että yli 500 hengen yleisötilaisuuksien kieltoa on syytä jatkaa koronaviruksen leviämisen estämiseksi ainakin 31.7.2020 saakka.

Käytännössä tämä johtaa konserttien, tapahtumien, keikkojen ja festivaalien peruuntumiseen elokuulle saakka.


Musiikkialan kriisi- ja elvytyspaketti

Yleisötapahtumien järjestämiskieltoa on verrattava ravintoloiden sulkemiseen ja perustuslain 18 § säädettyyn oikeuteen elinkeinovapaudesta. Keskustelu suorista kompensaatiomekanismeista tulee laajentaa koskemaan myös musiikkialaa, koska myös musiikkialalla elinkeinotoiminnan keskeytyminen aiheutuu suoraan valtioneuvoston tai viranomaisten päätöksistä.

Musiikkialan ytimessä on kolme arvoketjua: elävä musiikki, äänitemyynti sekä tekijänoikeudet. Valtioneuvoston 22.4. tekemällä päätöksellä syntyvä musiikkialan yhteenlaskettu menetys on 127 miljoonaa euroa.

Tuemme Music Finlandin julkaisemaa Musiikkialan kriisi- ja elvytyspakettia kokonaisuudessaan. Music Finland on myös koostanut Musiikkialan tilannekuvan, jossa tarkastellaan koronakriisin vaikutuksia musiikkialalle.

Musiikintekijöiden vetoomus

Musiikintekijöille valtioneuvoston päätöksen merkitys on valtava. Kun säveltäjien ja sanoittajien teoksia ei esitetä, tekijänoikeuskorvauksia ei kerätä eikä tilitetä. Tekijänoikeuskorvauksiin kohdistuva romahdusvaikutus tapahtumien peruuntumisista realisoituu syksyn tilitysajankohdista alkaen jatkuen vähintään kesäkuun 2021 tilityksiin.

Musiikintekijä on epätyypillisen työn tekijä ja hyvin erikoisessa tilanteessa osoittaessaan olevansa työtön. Musiikintekijän (säveltäjän, sanoittajan ja sovittajan) on päästävä työttömyysturvan piiriin tilanteessa, jossa ansainnan keskeytyminen aiheutuu valtioneuvoston tai viranomaisen päätöksestä.

Musiikintekijöiden toimeentulosta on huolehdittava seuraavin toimenpitein

1. Musiikintekijän on epätyypillisen työn tekijänä päästävä työttömyysturvan piiriin tilanteessa, jossa ansainnan keskeytyminen aiheutuu valtioneuvoston tai viranomaisen päätöksestä. Tämän tulee tapahtua kyseenalaistamatta ja ilman nöyryyttävää kehotusta osaamisensa kehittämiseen työttömyyden aikana.
2. Jo saadut tekijänoikeustulot eivät saa leikata työttömyyspäivärahan määrää, koska tulot tulevat työstä, joka on tehty paljon ennen työttömyysaikaa.
3. Koska tekijänoikeustulot romahtavat, musiikkiala tarvitsee pitkän tähtäyksen rahoitusraamin ja tukea myös myöhempien vaikutusten varalle.
4. Yritystoiminnan tukia tulisi ohjata riittävän monipuolisesti kattamaan myös musiikkialan pienet toimijat. Erityisten innovaatioiden vaatimuksesta tukipäätösten perusteena tulee luopua, koska tarkoituksena on korvata ansainnan menetys, joka johtuu valtioneuvoston päätöksestä.
5. Music Finlandin julkaisema Musiikkialan kriisi- ja elvytyspaketti tulee huomioida kokonaisuudessaan.

Kaija Kärkinen, puheenjohtaja
Markus Nordenstreng, varapuheenjohtaja
Aku Toivonen, toiminnanjohtaja
Suomen Musiikintekijät, 23.4.2020