Musiikkialan ensimmäinen barometri julkaistu

Musiikkialan ensimmäinen barometri julkaistu

Music Finland kartoitti yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa keväällä 2016 musiikkialan ammattilaisten käsityksiä alan tämänhetkisestä tilasta ja sen tulevaisuuden näkymistä. Kyselyn tulokset on julkaistu tänään Musiikkialan barometri 2016 -raportissa.

 
Musiikkialan tilannenäkymiä ja toimijoiden hiljaista tietoa ei ole aiemmin kartoitettu näin laajasti. Barometrillä pyritään selvittämään ammattilaisten näkemyksiä ja tuntemuksia musiikkitoimialasta ja omasta toiminnastaan musiikkikentällä. Tarkasteltavat teemat liittyvät musiikkialan talouteen, rakennemuutoksiin, kansainvälistymiseen sekä mediaympäristöön.
 
Kyselyyn vastasi lähes 700 musiikkialan ammattilaista. Vastausten valossa suomalainen musiikkitoimiala näyttäytyy varsin yhtenäisenä. Vaikka eri genreissä ja tehtävissä toimivia ammattilaisia näyttäisivät koskettavan hieman eri kysymykset, pääpiirteissään musiikkialan tulevaisuus nähdään samansuuntaisesti.
 
Suomalainen musiikkityöläinen kokee alan tulevaisuuden valoisana, ajankohtaisista haasteista kuten työllistystilanteesta ja tulonmuodostuksen muuttumisesta huolimatta. Esimerkiksi viennin kasvuun uskotaan laajasti, samoin kuin elävän musiikin sektorin nousuun. Lisäksi varsinkin musiikkialan yritykset näkevät teosviennissä paljon potentiaalia. Myös musiikin synkronoinnin muihin käyttötarkoituksiin (kuten pelit ja elokuvat) sekä digitaalisten sovellusten kehittämisen ennakoidaan tulevaisuudessa tuovan uusia tulovirtoja alalle.
 
Vaikka uskoa kasvuun löytyy, alan työllisyystilanteesta ollaan huolissaan. Uusien jakelukanavien kuten suoratoistopalveluiden vasta muotoutumassa olevat käytännöt, kuten korvaustaso, herättävät epävarmuutta toimeentulosta. Kritiikkiä kohdistetaan myös radioiden soittolistoihin.
 
Mediakentän muutos näkyy barometrin vastauksissa. Sosiaalinen media ja suoratoistopalvelut arvioidaan radion ja tv:n kanssa musiikkialan kannalta kaikkein merkittävimmiksi medioiksi.
 
Musiikkialabarometrin toteutti Music Finland yhteistyössä Elvis ry:n, Gramex ry:n, IndieCo ry:n, Musiikkituottajat IFPI Finlandin, Suomen Muusikkojen Liitto ry:n, Suomen Musiikkikustantajat ry:n, Suomen Säveltäjät ry:n ja Teoston kanssa.
 
 
Lisätietoja:
 
Tuomas Ilmavirta
Tutkimuspäällikkö, Music Finland
+358 (0) 50 352 9151