Musiikkialan edunvalvontatilanne juuri nyt

UUTINEN

Musiikkialan edunvalvontatilanne juuri nyt

Musiikkialan edunvalvontatoimenpiteiden tilanne tällä hetkellä.

Missä mennään edunvalvonnassa?

Musiikkialan toimenpide-ehdotuksien tilanne tällä hetkellä

 1. Kohdistetut koronatuet musiikkialan ammattilaisfreelancereille.
  Kulttuurille on korvamerkitty lisätalousarviossa 15 milj. euroa. Päättäjien kanssa on käyty aktiivista keskustelua summan riittämättömyydestä ja huolesta sen kohdentumisesta nimen omaan ammattilaisfreelancereille. Eduskunta hyväksynee lisätalousarvion 30. tai 31.3.2021. Ammattilaisfreelancereiden tuet tulevat välittömästi jakoon Taiken kautta, ja päätökset tehdään asiantuntija-arvioin ja työsuunnitelman vaadetta tullaan kaventamaan.
 2. Kustannustuki, joka edelleen muokataan musiikkialan tarpeisiin ja tilanteeseen sopivaksi.
  Kustannustuki 3 tulee haettavaksi huhtikuun puolivälissä. Kustannustuki kolmonen sisältää pienyrittäjätuen, jonka piirissä ovat myös yksinyrittäjät.
 3. Tuki musiikkialan yksinyrittäjille.
  Kts. yltä.
 4. Takuutuki tapahtumajärjestäjille.
  Musiikkiala on ollut vahvasti mukana tapahtumien takuutuen valmistelussa. Lakiesitys etenee eduskunnalle todennäköisesti huhtikuussa.
 5. Pitkän tähtäimen rakennetuki.
  Tätä pidetään edelleen akttiivisesti esillä päättäjätapaamisissa.
 6. Musiikki- ja tapahtuma-alan avaaminen hallitussa viranomaisyhteistyössä.
  Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on laatinut ehdotuksen tapahtumien exit-suunnitelmaksi. Exit-suunnitelmassa on kolme porrasta, joiden mukaan tapahtumia päästäisiin avaamaan, kun epidemiatilanne helpottaa valtakunnallisesti. Rajoituksista luovuttaisiin lopulta kokonaan, kun rokotekattavuus on riittävällä tasolla. Esitys pitää vielä vahvistaa valtioneuvostossa.

Tekijänoikeustuloa saavien työttömyysturvan korjaaminen edennyt

 • Valtiovarainvaliokunta on jättänyt hallitukselle talousarviomietinnön, jossa edellytetään toimenpiteitä luovan työn tekijöiden työttömyysturvan korjaamiseksi:

  Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla parannetaan tekijänoikeuskorvaukseen oikeutettujen työttömien tekijöiden ja taiteilijoiden asemaa työttömyysetuuden sovittelussa ja oikeutta työttömyyskorvaukseen.

 • Vaikuttamistyötä tehdään laajalla rintamalla ja tiiviissä yhteistyössä Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhtyn kanssa.