Musiikki voi olla lääke eriarvoistumiseen

Musiikki voi olla lääke eriarvoistumiseen

HS uutisoi 15. helmikuuta 2023 Helsingin kaupungin suunnitelmasta tarkastella painotetun opetuksen järjestämistapaa. Virkavalmistelun tavoitteena on etsiä sosiaalista eriytymistä purkavia ratkaisuja, mikä on arvokas päämäärä. Keinoja onkin syytä tarkastella kokonaisvaltaisesti, huomioiden kunkin oppiaineen pedagogiikkaa koskeva kasvatustieteellinen tutkimus.

Kuten Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaani Emilie Gardberg sekä professorit Marja-Leena Juntunen ja Heidi Partti tuovat esiin mielipidekirjoituksessaan (HS 20.2.), painotettu taideopetus vahvistaa oppilaiden kokonaisvaltaista kasvua. Eräs keino eriytymisenurkamiseksi ja taideaineiden positiivisen vaikutuksen vahvistamiseksi olisikin tarjota painotettua opetusta näissä aineissa selvästi nykyistä enemmän ja lisätä sen tarjontaa erityisesti alueilla, joilla asuu muita enemmän heikossa sosioekonomisessa asemassa olevia perheitä.

Pohdittaessa painotetun opetuksen järjestämistapaa on huomioitava kunkin aineen opettamisen käytännön tarpeet, joiden parhaita asiantuntijoita ovat opettajat itse. Keravan malli tarjoaa kiintoisan vertailukohdan. Siellä siirrytään ensi syksynä malliin, jossa kaikki yläkoululaiset ovat painotetun opetuksen piirissä. Musiikkiluokat jatkavat, vaikka muutoin malli toteutetaan ilman erillisiä painotusluokkia.

Musiikista kiinnostuneiden lasten mahdollisuus saada maksutonta, ammattitaitoista musiikkikasvatusta jo varhain osana koulupäivää on yhdenvertaisuuskysymys. Painotetusta opetuksesta hyötyy jokainen sen piiriin pääsevä oppija perhetaustasta riippumatta.

Musiikkikasvatuksen nykyistä vankempi asema sekä painotetussa että yleisopetuksessa palvelisi myös muita kuin musiikistannostuneita oppilaita: musiikinopiskelun hyödyt esimerkiksi kieltenoppimiselle, hyvinvoinnille, yhteisöllisyydelle ja identiteetin kasvulle ovat kiistattomat.

Musiikkikasvatuksen asiantuntijoita kannattaa nyt kuunnella.

Niilo Tarnanen
Puheenjohtaja, Suomen musiikkineuvosto (Finnish Music Council Association ry)

Ahti Vänttinen
Puheenjohtaja, Suomen Muusikkojen liitto ry

Risto Salminen
Toimitusjohtaja, Teosto ry

Kaija Kärkinen
Puheenjohtaja, Suomen Musiikintekijät ry

Jari Muikku
Toiminnanjohtaja, Suomen Musiikkikustantajat ry

Antti Auvinen
Puheenjohtaja, Suomen Säveltäjät ry