Musiikintekijöille Teostosta 52,3 miljoonaa euroa vuodelta 2014

Musiikintekijöille Teostosta 52,3 miljoonaa euroa vuodelta 2014

Teoston kotimaasta keräämät korvaukset säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikinkustantajille olivat 51,9 miljoonaa vuonna 2014. Kerätty summa oli 1,6 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2013. Tilityksiä saa yli 10 000 kotimaista musiikintekijää.

Muilta järjestöiltä tuloutuneiden korvausten kera Teoston kokonaistulot kasvoivat 60,1 miljoonaan euroon. Tuloksessa ovat mukana ulkomaisten sisarjärjestöjen Teostolle tilittämät korvaukset suomalaisen musiikin esittämisestä ulkomailla sekä yhteispohjoismaisen Nordisk Copyright Bureaun (NCB) tilittämät tallennuskorvaukset suomalaisille teoksille ja lainauskorvaus musiikkiäänitteiden ja nuottien kirjastolainauksista.

Kokonaisuutena Teosto maksaa musiikin esitys- ja tallennuskorvauksia koti- ja ulkomaisille tekijöille sekä kustantajille toimintakulujen vähentämisen jälkeen yhteensä 52,3 miljoonaa euroa. Teoston toiminnan kulut olivat viime vuonna 13 prosenttia.

Kotimaiset musiikintekijät ja -kustantajat saivat vuonna 2014 maksetuista korvauksista 22,6 miljoonaa euroa. Ulkomaille Teosto maksoi musiikinesityskorvauksia yhteensä 26,7 miljoonaa euroa ulkomaisten sisarjärjestöjensä välityksellä.

Suomalaisen musiikin edistämiseen 3,4 miljoonaa euroa

Suomalaisen musiikin edistämiseen Teosto käytti koko jaettavasta summasta musiikintekijöiden ja -kustantajien yhteisillä päätöksillä 3,4 miljoonaa euroa. Tästä 1,6 miljoonaa euroa rahastoitiin Teosto-rahastoon. Vuonna 2009 perustetun rahaston käynnistysvaihe saatiin vuonna 2014 päätökseen ja varojen jako Teosto-rahastosta aloitetaan tämän vuoden aikana.

Musiikin edistämisvaroilla Teosto tukee myös jäsenjärjestöjen, niitä lähellä olevien säätiöiden ja Music Finlandin toimintaa. Teoston ja Gramexin perustaman Musiikin edistämissäätiön (MES) kautta musiikintekijät, esittäjät, kustantajat ja tuottajat saivat hakea tukea yhteensä 2,4 miljoonaa euroa.

Kotimaisen musiikin osuus radiossa ja tv:ssä edelleen merkittävä

Teoston vuonna 2014 keräämistä esityskorvauksista suurin osa eli 58 prosenttia tuli radio- ja tv-ohjelmissa esitetystä musiikista. Tv-ohjelmista kertyneiden korvausten kasvu perustui pienempien kanavien laajentuneeseen ohjelmatarjontaan, käytetyn musiikin määrään ja kasvaneisiin katsojamääriin. Myös kaupallisen radion kasvu näkyi Teoston lupatuottojen kehityksessä. Radiolähetyksistä saadut esityskorvaukset kasvoivat 7,7 prosenttia. 

Vuonna 2014 taustamusiikin käyttö julkisissa tiloissa kasvoi maltillisesti. Asiakastiloissa soitetusta musiikista saadut korvaukset kasvoivat 0,9 ja ravintoloista 2,6 prosenttia. Taustamusiikin käytössä liikuntasektorilla tapahtuu kasvua: Kuntosalien ja ohjattujen liikuntatuntien musiikin käytön kasvulukemat olivat yli 10 prosenttia.

Konserttien ja tapahtumissa esitetyn musiikin osuus Teoston tulokertymästä oli 13 prosenttia. Vaikka festivaalit ja keikat saivat yleisöä edellisvuotta verkkaisemmin liikkeelle ja kansainvälisten stadionkeikkojen rintamalla oli hiljaista, vuonna 2014 koettiin kotimaisen musiikin esiinmarssi stadionluokkaan. Suositut tv-ohjelmat vauhdittivat omalta osaltaan kotimaisten musiikkiesitysten menestystä stadionluokan hittituotteiksi.

Teoston ja NCB:n Suomesta keräämät online-korvaukset olivat yhteensä 5 miljoonaa euroa. Musiikki mainosrahoitteisissa av-palveluissa kasvoi viime vuonna voimakkaasti ja kasvupotentiaalia on jatkossakin. Lisäksi nousua vauhdittivat Netflixin ja muiden verkossa toimivien laillisten, Teoston lisensoimien elokuvapalveluiden (video on demand) suosion kasvu.

Musiikkilupien hankinta helpommaksi

Tulosvuoden aikana Teosto jatkoi tiiviisti työtään yhteistyökumppaneidensa kanssa. Yksi keskeisistä hankkeista oli GT Musiikkiluvat Oy:n perustaminen yhteistyössä Gramexin kanssa. Yhteisyritys hoitaa tulevaisuudessa sekä Teoston että Gramexin taustamusiikin ja tapahtumien lupamyynnin, laskutuksen ja asiakaspalvelun.

”Tavoitteenamme on sujuvoittaa musiikkilupien hankintaa siten, että jatkossa asiakkaat saavat luvat yhdellä kertaa samasta paikasta. Toiminnot suunnitellaan siirrettäväksi yhteisyritykselle asteittain kolmen seuraavan vuoden aikana 2016 alkaen”, Teoston toimitusjohtaja Katri Sipilä toteaa.

Hyvitysmaksu valtion budjettiin 

Teosto keräsi vuoden 2014 aikana opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta yksityisen kopioinnin hyvitysmaksuja vajaa 5,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 alusta hyvitysmaksu siirtyi valtion budjetista maksettavaksi. Samalla Teoston rooli hyvitysmaksua keräävänä toimijana päättyi.

Teoston hallitus jatkaa 

Teoston jäsenkokous valitsi 15.4. pitämässään kokouksessa uudelleen Teoston hallitukseen erovuorossa olleet säveltäjä Kim Kuusen, sanoittaja Kaija Kärkisen ja musiikinkustantaja Tommi Tuomaisen. Teoston hallitukseen kuuluvat lisäksi säveltäjä Kimmo Hakola, musiikinkustantaja Ari Nieminen ja säveltäjä Juha Tikka. Kim Kuusi valittiin myös jatkamaan Teoston hallituksen puheenjohtajana.

Hallituksen ulkopuolisina neuvonantajina toimivat pitkäaikainen europarlamentaarikko ja kansanedustaja Hannu Takkula sekä yli 30 vuoden uran erilaisissa ICT-alan yrityksissä tehnyt Esa Korvenmaa.

Teoston vuosikertomus ja tilinpäätös: www.teosto.fi/vuosikertomus-2014