Musiikintekijöiden rahastosta myönnettiin stipendejä yli 75 000 eurolla

Musiikintekijöiden rahastosta myönnettiin stipendejä yli 75 000 eurolla

Musiikintekijöiden rahaston vuoden ensimmäinen stipendihaku käynnistyi helmikuun alussa, ja määräaikaan 28.2. mennessä hakemuksia oli saapunut yhteensä 584 kappaletta. Eniten haettiin Työskentelystipendejä (279 hakemusta) ja toiseksi eniten Hankintastipendejä (220 hakemusta).

 
Musiikintekijöiden rahastosta on mahdollista hakea neljää erilaista stipendiä: Työskentelystipendi on tarkoitettu työskentelemiseen musiikintekijänä, eli säveltämiseen, sanoittamiseen ja sovittamiseen, Reissustipendi on tarkoitettu puolestaan säveltämisestä, sanoittamisesta tai sovittamisesta aiheutuvien matkojen kustannuksiin ja Hankintastipendi on tarkoitettu esimerkiksi luovaa työtä tukeviin laitehankintoihin ja esimerkiksi studion vuokraan parempien demoäänitteiden aikaansaamiseksi. Erityisstipendi puolestaan voidaan myöntää hakemukselle, jossa erityisen suuren tuen tarve on hyvin perusteltu ja hakijan tulee olla myös vakiinnuttanut asemansa musiikintekijänä.
 
Musiikintekijöiden rahaston toimikunta jakoi stipendejä yhteensä 59 musiikintekijälle yhteensä 75 150 euron arvosta. Reissustipendejä myönnettiin 7 kpl, Hankintastipendejä 19 kpl ja Työskentelystipendejä 33 kpl. Näiden stipendien summat vaihtelivat 500-2000 euron välillä. Erityisstipendiä ei myönnetty. 
 
Seuraava Musiikintekijöiden rahaston stipendihaku on elokuussa.
 
Myönnetyt stipendit löytyvät klaavi.fi-sivustolta.
 
 
Vuonna 2016 perustettu Musiikintekijöiden rahasto edistää ja tukee suomalaisten musiikintekijöiden toimintaa ja työtä jakamalla stipendejä. Rahastoa hallinnoi Suomen Musiikintekijät ry. Rahastoon siirrettävät varat ovat peräisin Kopiosto ry:n Suomen Musiikintekijät ry:lle vuosittain tilittämistä kevyen musiikin teosten valokopiointikorvauksista.