Musiikin taiteilija-apuraha 44 taiteilijalle

Musiikin taiteilija-apuraha 44 taiteilijalle

 

Valtion musiikkitoimikunta on jakanut vuoden 2014 alusta alkavat musiikin taiteilija-apurahat. Toimikunta sai 265 hakemusta ja apurahan sai 44 taiteilijaa. Viisivuotisen taiteilija-apurahan saivat Iro Haarla-Krokfors, Timo Hietala, Antti Paalanen, Riikka Talvitie ja Lotta Wennäkoski.
Iro Haarla-Krokfors on luomisvoimainen säveltäjä ja taiteilija. Haarla-Krokfors on syventänyt ja vienyt uudelle tasolle pohdiskelevan pohjoismaisen jazz-sävellyskielensä.
Kolmevuotisen taiteilija-apurahan sai kuusi taiteilijaa. Heistä Mikko Perkola on erityisesti tunnettu vanhan musiikin näkemyksellisenä tulkitsijana. Perkolan työskentely on rohkeaa ja heittäytyvää ja hän tuo instrumenttinsa, viola da gamban myös osaksi kokeellisempaa taidetta.
Yksivuotisen taiteilija-apurahan sai 21 taiteilijaa. Yksi saajista on nuoren taiteilijasukupolven omaperäinen folk-laulaja/lauluntekijä Mirel Wagner. Mirel Wagner on esittäjänä maaginen ja vangitseva ja hän on saavuttanut lyhyessä ajassa maailmanlaajuista tunnustusta.
Lisäksi toimikunta jakoi 12 puolivuotista taiteilija-apurahaa.
 
Musiikkitoimikunta on yksi Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelimistä. Se päättää musiikin taiteilija-apurahoista sekä muista musiikin alan taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista.
 
Musiikin taiteilija-apurahan saajat:
 
5-vuotinen
Iro Haarla-Krokfors, Tervakoski
Timo Hietala, Helsinki
Antti Paalanen, Kokkola
Riikka Talvitie, Helsinki
Lotta Wennäkoski, Helsinki
 
3-vuotinen
Antti Auvinen, Helsinki
Eero Grundström, Espoo
Veli-Matti Halkosalmi, Helsinki
Mikko Perkola, Lahti
Vilhelmi Saari, Liperi
Mika Väyrynen, Helsinki
 
1-vuotinen
Tuija Hakkila-Helasvuo, Helsinki
Markus Hohti, Helsinki
Esa Holopainen, Helsinki
Johanna Juhola, Helsinki
Lauri Kilpiö, Helsinki
Sami Klemola, Helsinki
Jari Knuutinen, Sotkuma
Kimmo Kuitunen, Helsinki
Veli Kujala, Vantaa
Timo Lassy, Helsinki
Ville Leppänen, Vantaa
Olli Leppäniemi, Kööpenhamina
Jyrki Linjama, Espoo
Jorma Kalevi Louhivuori, Vantaa
Tiina Myllärinen, Helsinki
Jukka Orma, Helsinki
Severi Pyysalo, Turku
Otto Tolonen, Espoo
Mirel Wagner, Espoo
Klaus Wiede, Sasi
Maija Vilkkumaa, Helsinki
 
½-vuotinen
Aleksi Ahoniemi, Helsinki
Linda Fredriksson, Helsinki
Jarkko Hartikainen, Helsinki
Suvi Oskala, Helsinki
Pekka Pirttikangas, Kuopio
Sara Puljula, Helsinki
Tomi Räisänen, Helsinki
Juulia Salonen, Sibbo
Panu Savolainen, Helsinki
Mika Siekkinen, Savonlinna
Mia Simanainen, Helsinki
Adam Vilagi, Kuopio
 
Lisätietoja:
Taiteen edistämiskeskus (Taike)
erityisasiantuntija Tiina Kuoppa
p. 0295 330801,  tiina.kuoppa@minedu.fi
 
**
Musikens konstnärsstipendium åt 44 konstnärer
Statens musikommission har utdelat musikens konstnärsstipendier som inleds år 2014. Kommissionen mottog 265 ansökningar och stipendiet erhölls av 44 konstnärer. Det femåriga konstnärsstipendiet erhölls av Iro Haarla-Krokfors, Timo Hietala, Antti Paalanen, Riikka Talvitie och Lotta Wennäkoski.
Iro Haarla-Krokfors är en kompositör och konstnär med alstringskraft. Haarla-Krokfors har fördjupat och lyft sin kontemplativa, nordiska stil inom jazzkomposition mot nya höjder.
 
Det treåriga stipendiet erhölls av sex konstnärer. Utav dessa är Mikko Perkola särskilt känd som en insiktsfull tolk av gammal musik. Perkola arbetar modigt och hängivet. Hans instrument, viola da gamba, blir i Perkolas händer även en del av experimentell konst.
Det ettåriga stipendiet erhölls av 21 konstnärer. En av mottagarna är den säregna folksångaren-låtskrivaren Mirel Wagner som representerar den unga konstnärsgenerationen. Mirel Wagner en magisk och fängslande uppträdare och hon har snabbt uppnått internationellt erkännande.
Utöver dessa delade kommissionen ut 12 halvåriga konstnärsstipendier.
Musikkommissionen är ett av Centret för konstfrämjandes expertorgan. Den fattar beslut om musikens konstnärstipendier samt övriga stipendier och priser som tilldelas konstnärer, konstnärsgrupper och sammanslutningar inom musik.
 
Mottagare av musikens konstnärsstipendier
 
5-årigt
Iro Haarla-Krokfors, Tervakoski
Timo Hietala, Helsingfors
Antti Paalanen, Karleby
Riikka Talvitie, Helsingfors
Lotta Wennäkoski, Helsingfors
 
3-årigt
Antti Auvinen, Helsingfors
Eero Grundström, Esbo
Veli-Matti Halkosalmi, Helsingfors
Mikko Perkola, Lahtis
Vilhelmi Saari, Libelits
Mika Väyrynen, Helsingfors
 
1-årigt
Tuija Hakkila-Helasvuo, Helsingfors
Markus Hohti, Helsingfors
Esa Holopainen, Helsingfors
Johanna Juhola, Helsingfors
Lauri Kilpiö, Helsingfors
Sami Klemola, Helsingfors
Jari Knuutinen, Sotkuma
Kimmo Kuitunen, Helsingfors
Veli Kujala, Vanda
Timo Lassy, Helsingfors
Ville Leppänen, Vanda
Olli Leppäniemi, Köpenhamn
Jyrki Linjama, Esbo
Jorma Kalevi Louhivuori, Vanda
Tiina Myllärinen, Helsingfors
Jukka Orma, Helsingfors
Severi Pyysalo, Åbo
Otto Tolonen, Esbo
Mirel Wagner, Esbo
Klaus Wiede, Sasi
Maija Vilkkumaa, Helsingfors
 
½-årigt
Aleksi Ahoniemi, Helsingfors
Linda Fredriksson, Helsingfors
Jarkko Hartikainen, Helsingfors
Suvi Oskala, Helsingfors
Pekka Pirttikangas, Kuopio
Sara Puljula, Helsingfors
Tomi Räisänen, Helsingfors
Juulia Salonen, Sibbo
Panu Savolainen, Helsingfors
Mika Siekkinen, Savolax
Mia Simanainen, Helsingfors
Adam Vilagi, Kuopio
 
Ytterligare information:
Centret för konstfrämjande
specialsakkunnig Tiina Kuoppa
tfn 0295 330801,  tiina.kuoppa@minedu.fi