Musiikin suoratoisto 2.0, Muusikkojen liiton julkilausuma 11.9.2017

Musiikin suoratoisto 2.0, Muusikkojen liiton julkilausuma 11.9.2017

Spotifyn kaltaisista suoratoistopalveluista on tullut äänitemusiikin kulutuksen tärkein ja lähes yksinomainen väline. Niitä kehitettäessä on kuitenkin sivuutettu taiteilijat, jotka ovat äänitteillä pääosassa ja joiden nimissä niitä markkinoidaan.

 
Musiikin esittäjien asemaa on joiltakin osin mahdollista kehittää tiivistämällä alan toimijoiden yhteistyötä. Jotta heidän oikeuksiaan ja toimeentuloaan voitaisiin aidosti parantaa, tarvitaan myös lainsäädäntötoimia.
 
Korvausoikeus digipalveluista
 
Musiikin esittäjien saama korvaus suoratoistokuuntelusta on usein lähes olematon. Heidän sopimusasemansa musiikkibisneksen arvoketjussa on niin heikko, ettei ongelma ratkea ilman lainsäädäntöä, joka tuo kaikille esittäjille oikeuden kohtuulliseen korvaukseen aina kun äänitettä käytetään verkkopalveluissa.
 
Jotta korvaus todella päätyisi taiteilijoille, palvelun ylläpitäjän tulisi maksaa se suoraan esittäjiä edustavalle tekijänoikeusjärjestölle samaan tapaan kuin tapahtuu musiikin luovien tekijöiden kohdalla. Eurooppalaisten esittävien taiteilijoiden Fair Internet -kampanja tavoittelee EU-lainsäädäntöratkaisua asiassa.
 
Käyttölupa kuntoon ja rojalteista sopimus
 
Etenkään vanhempien äänitteiden käyttämisestä digitaalipalveluissa ei ole aikanaan tehty sopimuksia, eikä ole voitukaan tehdä mikäli äänitteet on tehty ennen digiaikaa. Markkinaoikeus vahvisti tämän oikeudenkäynnissä, joka koski Hurriganes-yhtyeen 70-luvun äänitteiden julkaisemista Spotifyssa. Yhtiöiden on sovittava näissä tilanteissa taiteilijoiden kanssa digitaalisen käytön ehdot jälkikäteen, eikä rojalti saa jäädä alle nykyisen sopimuskäytännön tason.
 
Rojaltista on asianmukaisesti sovittava ennen äänitteiden laittamista digipalveluihin. Etenkin vanhempia julkaisuja on laitettu suoratoistopalveluihin välittämättä siitä, onko ehdoista sovittu taiteilijoiden kanssa vai ei. Asianmukaisella sopimisella vältetään oikeudenkäyntiriskit.
 
Esittäjien moraaliset oikeudet kunniaan
 
Musiikin esittäjien moraalinen oikeus tulla nimeltä mainituksi jää suurelta osin suoratoistopalveluissa toteutumatta, etenkin muusikkojen osalta. Esittäjätietojen lisääminen suoratoistopalveluihin on teknisesti mahdollista. Nykytilanne ei täytä lainsäädännön vaatimuksia, ja asiassa on pyydetty tekijänoikeusneuvoston kantaa.
 
Se, ettei esittäjätietoja ole alun perin sisällytetty palveluihin, ei voi kelvata selitykseksi laiminlyönnille, vaan tilanne on viipymättä korjattava. Kaikki tarvittavat tiedot ovat saatavissa musiikin tuottajalta.
 
User centric -tulonjakomalli käyttöön
 
Suoratoistopalveluissa yleisesti käytössä oleva pro rata -tulonjakomalli suosii suurimpia menestyjiä ja jättää marginaalisemman musiikkisisällön usein korvauksetta. Tulonjako ei ole oikeudenmukainen myöskään kuluttajan näkökulmasta. On mahdollista, että kuluttajan maksamasta kuukausimaksusta mitään ei päädy hänen kuuntelemalleen taiteilijalle, vaan sen jakautuu palvelussa eniten kuunnelluille äänitteille.
 
Tilanne korjautuisi, jos palveluissa siirryttäisiin user centric -malliin, jossa kuluttajan kuukausimaksu jakautuu vain hänen kuuntelemilleen äänitteille. Tämä palauttaisi taloudellisen ohjausvaikutuksen aidosti kuluttajalle. Lisäksi tulonjako olisi oikeudenmukainen, kun myös marginaalimusiikki saisi osansa. User centric -mallin vaikutuksista on tekeillä selvitys, joka julkistetaan Musiikki & Media -tapahtumassa lokakuussa 2017.