Musiikin edistämissäätiön tukitoiminnan jakautuminen vuonna 2014

Musiikin edistämissäätiön tukitoiminnan jakautuminen vuonna 2014

Toisena toimintavuotenaan Musiikin edistämissäätiö MES myönsi tukea eri tehtäväalueille yhteensä 2,4 milj. euroa. Summa jakautui eri tehtäväalueille seuraavasti:

 • Äänitetuotanto 318 550  euroa         
 • Elävän musiikin hankkeet 782  345  euroa  ( *
 • Kuoromatkat 75  000  euroa  (**
 • Audiovisuaalinen musiikkituotanto 318  450  euroa  
 • Markkinointi- ja vienti 221 300 euroa          
 • Työskentely 587 460 euroa          
 • Koulutustoiminta 37 000 euroa    
 • Julkaisutoiminta 37 350 euroa
 • Tutkimus 8 250 euroa    
 • Muut avustukset 15 750 euroa    
 • YHTEENSÄ 2 401 455 euroa     
 
*)    Summa sisältää OKM:n VAKA-tuen osuuden (320 000 €)  
**)  Kuoromatkatuki on rahoitettu OKM:n erityisavustuksella
 
Hakemuksia MESille tehtiin noin 3 300 kpl, joista myönteisen päätöksen sai 1 583 hakemusta.
 
Äänitetuotantotuki
Äänitetukea myönnettiin 272 uudelle kotimaiselle äänitteelle, joista 226 oli kevyen musiikin levyjä, 46 vakavan. Myönnetystä kokonaissummasta kevyen musiikin osuus oli 78 %, vakavan 22 %.
 
Elävän musiikin tuki (sis. kuoromatkat)
Elävän musiikin tukea myönnettiin 472 erilaiselle hankkeelle. Näistä 76 % toteutettiin kotimaassa, 24 % ulkomailla. Kevyen musiikin osuus tuesta oli 73,3 %, vakavan 26,7 %. 
 
Audiovisuaalisen musiikkituotannon tuki
AV-tukea myönnettiin 263 musiikkivideolle ja 20 musiikkidokumentille/musiikkiohjelmalle. Muita audio-visuaalisen alaa koskevia päätöksiä tehtiin 17 kpl. Tuetut tuotannot koskivat pääasiassa kevyttä musiikkia. 
 
Markkinointi- ja vientituki
Markkinointi- ja vientitukea myönnettiin 89 erilaiselle musiikkialan markkinointi- ja vientihankkeelle, jotka pääosin edustivat kevyttä musiikkia.
 
Työskentelytuki
Työskentelytukipäätöksiä tehtiin 349 kpl. Kevyen musiikin alaa koskevia päätöksiä niistä oli 302 kpl, vakavan musiikin 47 kpl. Pääasiassa työskentelytukijaksot olivat yhden kuukauden pituisia
 
Koulutustuki
Koulutustukea myönnettiin 20 koulutustapahtumaan, joista 14 oli vakavan ja 6 kevyen musiikin hanketta.
 
Julkaisutuki
Julkaisutukea myönnettiin 39 nuottijulkaisulle sekä yhdelle muulle julkaisulle.
 
Tutkimustuki
Tutkimustuen päätöksiä tehtiin kuusi.
 
Muut avustukset
Edellä oleviin tehtäväalueihin kuulumattomia päätöksiä tehtiin kolme.