Music Finlandin tukien haut ovat käynnissä

Music Finlandin tukien haut ovat käynnissä

 

Eilen avautuivat showcase-, julkaisukiertue- ja teosvientituen sekä Aus Finnlandin ohjelmien haut. Kaikki tuet ovat haettavissa 29.2. asti.

Showcase-tuki

Showcase-tuen voi kohdistaa joko ulkomailla tapahtuvan näytöskeikan tuotantokuluihin ja sillä esiintyvien artistien sekä heidän edustajiensa matkakuluihin tai Suomessa tapahtuvaan esiintymiseen kutsuttavien ulkomaisten ammattilaisten matkakuluihin. 

Ensimmäisen kierroksen hakuaika on 3.2.–29.2.2016.

Lue lisää showcase-tuesta ja hae tukea täältä.

Julkaisukiertuetuki

Julkaisukiertueen tulee olla osa artistin tai yhtyeen ja sitä edistävän taustaorganisaation kansainvälistymisstrategiaa. Kiertueen tulee myös olla sidoksissa olemassa olevaan tai lähitulevaisuudessa julkaistavaan tuotteeseen tai muuhun selkeään promootiokokonaisuuteen kohdemarkkinoilla. 

Ensimmäisen kierroksen hakuaika on 3.2.–29.2.2016.

Lue lisää julkaisukiertuetuesta ja hae tukea täältä.

Teosvientituki

Teosvientituki on osa Music Finlandin teosvienninedistämisstrategiaa, jolla tuetaan suomalaisten säveltäjien, kirjoittajien, tuottajien ja heidän edustajiensa kansainvälistymistä ja vientiä. Teosviennillä tarkoitetaan sävelteoksen vientiä ulkomaisen artistin levytettäväksi tai orkesterin esitettäväksi kohdemarkkinalle.

Teosvientituen hakuaika on 3.2.–29.2.2016.

Lue lisää teosvientituesta ja hae tukea täältä.

Aus Finnland – Markkina-ohjelma

 

Ohjelmalla tuetaan yritysten tai heidän edustamiensa artistien ja tekijöiden pitkäjänteisten strategioiden toteuttamista. Ohjelma on suunnattu yrityksille, joilla on vahva, sekä ajallisia että rahallisia investointeja vaativa vientisuunnitelma saksankielisen Euroopan markkinoille.

 

Ensimmäisen kierroksen hakuaika on 3.2.–29.2.2016.

 

Lue lisää Markkina-ohjelmasta ja hae tukea täältä.

Aus Finnland – Live-ohjelma

Aus Finnland -kärkihankkeen Live-ohjelmalla tuetaan suomalaisten artistien kiertueita ja showcase-esiintymisiä sekä pyritään edistämään suomalaisten artistien valintaa saksankielisen Euroopan festivaaleille, kiertueille ja konsertteihin.

Ensimmäisen kierroksen hakuaika on 3.2.–29.2.2016.

Lue lisää Live-ohjelmasta ja hae tukea täältä.

Aus Finnland – Näkyvyys-ohjelma

Aus Finnland -kärkihankkeen Näkyvyys-ohjelmalla tuetaan osallistujayritysten paikallisen markkinointiosaamisen kasvua sekä markkinointiviestinnän toimenpiteitä, kuten PR- tai markkinointipalveluiden ostamista esimerkiksi julkaisun, kiertueen tai tuotelanseerauksen tueksi.

Ensimmäisen kierroksen hakuaika on 3.2.–29.2.2016.

Lue lisää Näkyvyys-ohjelmasta ja hae tukea täältä.

Aus Finnland – Liikkuvuus-ohjelma

Liikkuvuus-ohjelman tuki on tarkoitettu ensisijaisesti yksityishenkilöille ja ei-yritysmuotoisille yhteisöille (päinvastoin kuin työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamat Live-, Näkyvyys-, ja Markkina-ohjelmat).

Ensimmäisen kierroksen hakuaika on 3.2.–29.2.2016.

Lue lisää Liikkuvuus-ohjelmasta ja hae tukea täältä.