MES-työskentelytuen kriteereitä muutettu - nyt kannattaa hakea!

MES-työskentelytuen kriteereitä muutettu – nyt kannattaa hakea!

MESin työskentelytukea voi nyt hakea ja saada myös sellaiseen säveltämiseen, sanoittamiseen ja sovittamiseen, jonka julkaisukohde ei ole tiedossa. 

Tämä päätös on hyvin käytännönläheinen: kevyen musiikin alalla luovaa työtä tehdessä on hyvin harvoin varmuutta siitä, mikä on työskentelyn lopputuloksen julkaisuosoite – puhumattakaan siitä, että kyseessä olisi niin sanottu varma tilaus. Musiikintekijän ammattimaisuuden arviointi tapahtuu näissä tapauksissa pääasiassa hakijan aiemman työskentelyn perusteella.

Seuraava MES-työskentelytuen hakuaika umpeutuu 15.11.