Markkinaoikeus hyväksyi valtaosan Teoston MTV:lle esittämistä vaatimuksista

Teosto UUTINEN

Markkinaoikeus hyväksyi valtaosan Teoston MTV:lle esittämistä vaatimuksista

Markkinaoikeus on tänään antanut ratkaisunsa Teoston ja MTV:n väliseen erimielisyyteen koskien AV-sisältöjen hinnoittelua. Markkinaoikeus hyväksyi Teoston vaatimukset valtaosin ja vahvisti muun muassa Teoston maksuttomien tv-kanavien hinnaston lainmukaisuuden. MTV tuomittiin myös suorittamaan lisäkorvauksia musiikin säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille vuosien 2017 ja 2018 osalta.

MTV:llä ja Teostolla on jo useita vuosia ollut erimielisyys koskien musiikkisisältöjen tekijänoikeuskorvauksia MTV:n maksuttomissa ja maksullisissa audiovisuaalisissa palveluissa. MTV on kieltäytynyt maksamasta Teoston hinnaston mukaisia korvauksia vuodesta 2017 alkaen. Teosto on hakenut markkinaoikeudessa MTV:ltä saamatta jääneitä korvauksia ja myös vahvistusta hinnoittelunsa kohtuullisuudesta. Vastaavasti MTV on hakenut markkinaoikeudesta muutoksia maksuihin.

Markkinaoikeus ratkaisi kiistan tänään valtaosin Teoston hyväksi. Päätöksen johdosta MTV:n tulee maksaa musiikin oikeudenomistajille kuuluvia korvauksia 1,7 miljoonaa euroa vuosien 2017 ja 2018 osalta. Lisäksi MTV:n maksettavaksi määrättiin Teoston oikeudenkäyntikuluja 600 000 euroa.

”Olemme tyytyväisiä siihen, että markkinaoikeus on vahvistanut Teoston maksuttomien tv-kanavien hinnoittelumekanismin. Korvaukset voidaan nyt tilittää täysimääräisinä musiikin oikeudenomistajille. Päätös takaa osaltaan markkinarauhan ja mahdollisuuden tulevaisuuden palveluiden kehittämiselle.” sanoo Teoston lakiasiainjohtaja Antti Härmänmaa.

Erimielisyyden kohteena kiistassa oli Teoston 1.1.2017 käyttöönotettu uusi av-hinnasto, jossa hinnastorakennetta yksinkertaistettiin. Teoston käyttämä hinnoittelumalli on käsitelty ja vahvistettu jo vuonna 2017 kilpailu- ja kuluttajavirastossa.  Oikeuskäsittelyä varten teetetyn riippumattoman selvityksen mukaan Teoston hintataso noudattelee eurooppalaista keskitasoa.

MTV:n maksullisten kanavien osalta Teoston vaatimia lisäkorvauksia MTV:lle ei kuitenkaan määrätty. Teosto tulee arvioimaan kannanoton vaikutuksia lähikuukausien aikana.

MTV:ltä saatavat korvaukset voidaan tilittää edelleen musiikin tekijöille ja kustantajille sen jälkeen, kun tuomio on lainvoimainen ja korvaukset on saatu. Teosto maksaa korvaukset 4-6 kuukauden kuluttua siitä, kun MTV on maksanut korvaukset Teostolle.

Mahdollinen valituslupa päätökseen tulee hakea 60 päivän sisällä päätöksen antamisesta. Mikäli valituslupaa haetaan, saattaa kulua useita kuukausia ennen kuin lopullinen ratkaisu asiaan saadaan.

Lue lisää: kysymyksiä ja vastauksia Teoston haastehakemuksesta markkinaoikeuteen